Mikroekonomika (95)

Apibūdinkite "Ceteris paribus". Apibūdinkite racionalumo sampratą, racionalų vartotoją. Kas yra normuojančioji ir pozityvioji ekonomika? Apibūdinkite ekonominių srautų judėjimą ratu. Išvardinkite ir apibūdinkite ekonomikos sistemas. Apibūdinkite paklausą, dėsnį, paklausą veikiančius veiksnius, paklausos funkciją. Apibūdinkite pasiūlą, dėsnį, pasiūlą veikiančius veiksnius, pasiūlos funkciją. Apibūdinkite aukštesnės ir žemesnės kokybės prekes. Kaip paklausos ir pasiūlos elastingumas įtakoja mokesčio pasiskirstymą tarp pirkėjo ir pardavėjo? Kaip grafiškai ir lentelių pagalba nustatyti rinkos pusiausvyros kainą? Kada rinkoje susidaro perteklius, trūkumas ir pusiausvyra ir kaip tai įtakoja kainas? Apibūdinkite vyriausybės nustatytą minimalią ir maksimalią kainas. Apibūdinkite vartotojo gaunamą naudingumą, ribinį naudingumą, prioritetus, biudžeto tiesę, prekių rinkinį. Ką rodo abejingumo kreivė, abejingumo kreivių kartograma? Ką rodo ribinė pakeitimo norma ? Išvardinkite gamybos kaštus ir juos apibūdinkite. Kokios yra gamybos mąsto grąžos? Apibūdinkite ribinį rezultatyvumą. Kokia yra kaštų minimizavimo trumpuoju gamybos laikotarpiu sąlyga? Apibūdinkite ribinį darbo produktą. Apibūdinkite vienodų kaštų kreivę arba izokostę. Kuo skiriasi monopsonijos ir natūralios oligopolijos rinkos struktūros. Apibūdinkite ekonominę rentą. Apibūdinkite laužtos paklausos kreivę. Bendroji paklausa ir pasiūla, kreivė, veiksniai. Kas lemia bendrosios paklausos kreivės formą? Kokios dalys sudaro bendrąja pasiūla. Ilgojo ir trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Kas yra BVP, NBVP, RBVP? Kokie yra BVP apskaičiavimo metodai? Namu ūkio vartojimas, vyriausybės išlaidos, nuomos pajamos. Kainų indeksas arba defliatorius, šešėlinė ekonomika, vyriausybės transferiniai mokėjimai. Kas yra nacionaliniu sąskaitų sistema? Apibūdinkite galutini ir tarpini produktą. Kas yra pridėtinė vertė? Kas yra negamybiniai sandoriai? Kas yra ekonominis pelnas? Kas yra operacijos su finansiniai popieriais? Kas yra investicijos? Kas sudaro darbo ir kapitalo pajamas? Apibūdinkite ekonomikos cikliškumą. Kokios dalys sudaro? Kokias priemones valstybė naudoja skatinti ir stabdyti fiskalinei politikai? Laferio kreivė. Kas yra spekuliacija? Diskretiška ir nediskretiška fiskalinė politika. Pinigu paklausa ir pasiūla. Kokie yra pinigai? Kokios pinigu funkcijos? Kokie veiksniai lemia pinigų paklausa ir pasiūlą? Kas yra apyvartinės santaupos? Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Nominalioji ir realioji pinigu pasiūla. Centrinis bankas, jo funkcijos. Infliacijos tempai (formos) ir rūšys. Kas lemia paklausos infliaciją? Kas lemia pasiūlos infliaciją? Kokie veiksniai sukelia infliaciją? Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Kvota, dempingas, tiesioginės ir netiesioginės eksporto subsidijos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Kokie valiutų kursu režimai? Aukso ir dolerio standartas. Nedarbo rūšys, nedarbą mažinančios priemonės, nedarbo lygis, aktyvumo lygis, užimtumo lygis, visiškas užimtumas, natūralus nedarbo lygis.
1 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Mikroekonomikos špera
Mikroekonomika (95) 1 puslapis
1 puslapis
Mikroekonomika (95) 2 puslapis
2 puslapis
Mikroekonomika (95) 3 puslapis
3 puslapis
Mikroekonomika (95) 4 puslapis
4 puslapis
Mikroekonomika (95) 5 puslapis
5 puslapis
Mikroekonomika (95) 6 puslapis
6 puslapis
Mikroekonomika (95) 7 puslapis
7 puslapis
Mikroekonomika (95) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas mikroekonomika.doc (53.65 KB)

Kiti mokslo darbai

Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB
Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB "Bernatoniai"
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Tikslas: įvertinti LŽŪU Mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumą. Gamybos efektyvum...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Monopolinės konkurencijos rinka
Monopolinės konkurencijos rinka
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Monopolinė konkurencija: Produktų diferenciacija, reklama ir visuomenės gerovė. Kainos ir gamybos apimties nustatymas...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Natūralios monopolijos
Natūralios monopolijos
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Natūralios monopolijos. Natūralios monopolijos Lietuvoje. Natūralių monopolijų įstatymai. Lietuvos geležin...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Dominick Salvatore vadovėlio analizė nagrinėjant trumpojo laikotarpio gamybos kaštus. Dominick Salvatore vado...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB
Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB "Norfos mažmena"
  • Diplominiai darbai »
  • Mikroekonomikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – įvertinti UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho patiriamas išlaidas ir pateikti rek...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti