Miško vadyba

Miško ūkio valdymas. Valdymo samprata. Valdymo objektas, dalykas, subjektas. Valdymo subjektas — veiksnys. Miško ūkis kaip valdymo objektas. Miško ūkio funkcinė sudėtis. Miško ūkio valdymo struktūra. Valdymo esmė, reiškinys. Moksliniai valdymo pagrindai. Pagrindinės valdymo mokslo sąvokos. Valdymo sistemos. Valdymo modeliai. Miško ūkio valdymą lemiantys pagrindiniai augalininkystės dėsniai. Miško ūkio valdymą lemiantys ekonomikos dėsniai. Valdymo dėsniai. Miško ūkio valdymo mokslas. Valdymo mokslas. Valdymo mokslas naudojasi metodais. Valdymo mokslo ryšys su kitom disciplinom. Valdymo veikos plotmėje ryšys. Miško ūkio valdymo metodologiniai pagrindai. Valdymo požiūriai ir principai. Miško ūkio valdymo organizaciniai principai. Instrumentiniai valdymo pagrindai. Valdymo sistemos. Jų kūrimo ir funkcionavimo principai. Valdymo sistemos pagal srautų technologijas. Valdymo sistemos pagal valdymo būdą. Valdymo sistemos kūrimo funkcionavimo principai. Valdymo sistemų projekto kūrimo etapai. Valdymo metodų sistema. Administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai valdymo metodai. Psichologinio valdymo metodai. Teisiniai valdymo metodai. Teisiniai miško ūkio valdymo aktai. Teisiniai miško ūkio valdymo metodai. Organizaciniai miško ūkio pagrindai. Valstybinis miško valdymas. Valstybinis vadovavimas apima šias priemones. Valstybinė miško kontrolė apima šias priemones. Valstybinių miško savininko funkcijų vykdymas. Ūkinis miško valdymas. Valdymo funkcijos ir posistemės. Valdymo funkcinės sritys. Kad vykdyti valdymo funkcijas reikia sukurti struktūrą. Lietuvos miško ūkio organizacinė struktūra. Urėdijos valdymas. Miško ūkio personalo profesinė sudėtis. Miško ūkio profesijos. Miško įmonės valdymo personalas. Miško ūkio personalo darbo vietų kūrimas. Personalo darbo organizavimas. Miško ūkio valdymo technologinės priemonės. Automatizuoto valdymo sistemos. AGVS struktūra: AGVS pagrindai. Valdymo procesas ir technologija. Valdymo funkcijos vykdymo seka (fazės). Problemų sprendimo eiga. Informacijos seka. Informacija valdyme. Valdymo technologija. Valdymo sprendimų kvalifikacija. Sprendinio taisyklės. Valdymo technologijos taisyklės. Sprendimų priėmimo organizacinės formos. Kolektyviniai sprendimai priimami. Kolektyvinio valdymo formos. Grupinių sprendimų darbo reglamentavimo normatyvai. Administracijos darbo planavimas ir organizavimas. Darbuotojų priėmimas. Struktūrinių padalinių ir sprendimų ugdymo kontrolė. Pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas. Valdymo kultūra. Miško kontrolė.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Žemės ūkio špera
Miško vadyba 1 puslapis
1 puslapis
Miško vadyba 2 puslapis
2 puslapis
Miško vadyba 3 puslapis
3 puslapis
Miško vadyba 4 puslapis
4 puslapis
Miško vadyba 5 puslapis
5 puslapis
Miško vadyba 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Miško ūkio valdymas. Valdymo samprata. Valdyti:1.turėti savo valdžioje, žinioje, galioje, nuosavybėje(valdymo forma- turėjimas), 2. galėti naudotis, 3. daryti tvarką, 4. kreipti eigą, 5. versti klausytis(tvarkymas-v.f.). Turėti -1. būti savininku, 2. būti gavusiam iš prigimties, 3. būti įsigijusiam(Nuosavybė-turėjimo.f.). 4. būti gavusiam pagal sumanymą(valdymas turėjimo.f.). 5. galėti naudotis(naudojimas .tf.). Tvarkyti:1.daryti tvarką, kad atitiktų darną, 2.rikiuoti, 3. rūpinti: a)atlikti reikalus(fizinis tvarkymo formos), b) stengtis daryti, duoti, teikti(informacinis tvarkymo formos), 4. vesti a)padėti eiti, 2. raginti, skatinti, 3.eiti priešakyje, būti priešakyje, 4. žadinti, nukreipti. Judėjimas – nepaliaujamas daiktų ir reiškinių būsenos savaiminis ar priverstinis kitimas, garantuojantis jų egzistavimą. Valdymas- žmonių veiklos, techninių priemonių ir apskritai bet kokio judėjimo kreipimas norima arba užprogramuota linkme. Valdymas(socialinis)- veiklos objekto turėjimas savo įtakoje ir tiesioginis tvarkymas, siekiant išsaugoti jo būseną įtakojant aplinką arba keisti ją reikiama linkme. Turėjimas- teisinė ir faktinė galimybė savarankiškai tvarkyti veiklos objektą ir jo naudingąsias savybes pritaikyti savo poreikiams. Tvarkymas- objekto, proceso ir aplinkos būklės keitimas, siekiant nustatytos tvarkos įvedimo, palaikymo ir pakeitimo. Tvarkymo operacijos- 1. techninės, 2.komercinės, 3. finansinės, 4. Sąskaitybos(apskaita), 5. veiklos apsaugos, 6.aplinkos apsaugos(fizinės operacijos), 7. administravimas(informacinės operacijos). Administravimas- veiklos informacinis tvarkymas, kuriuo siekiama numatyti, organizuoti, veikdinti, derinti, kontroliuoti it integruoti tvarkymo operacijas. Administravimas apima bendrąją ir specialiąsias funkcijas. Vadovavimas- bendroji administravimo funkcija, kuria siekiama inicijuoti, įtvirtinti it integruoti administravimo funkcijas, priimant galutinius sprendimus. Vadyba- vadovavimo mokslas, veiklos sritis. Valdymo objektas, dalykas, subjektas. Objektas- tikrovės sritis(daiktai ir reiškiniai), kuriai galima duoti vardą ir į kurią yra nukreipta praktinė ir pažintinė veikla. Dalykas- objekto atžvilgis(šaka, pusė), kuris pasirinktoje veikloje yra tiesiogiai veikiamas žmogaus ir sudaro veiklos turinį. Subjektas(veiksnys)- praktinės ir pažintinės veiklos veikėjas(individas, socialinė grupė), kuris praktiškai pertvarko ir aktyviai pažįsta veiklos objektą- pasirinktą tam tikrą tikrovės sritį.Valdymo subjektas- veiksnys. Valdymo objektas- veikinys(gamta)1.augalas,gyvūnas,žmogus, negyvoji gamta(gamta), (technika)1.techninių įrenginių reiškinio parametras(šiltnamis), valdomos gamtos.(žmogus)1.augalininkystė,gyvulininkystė,miškininkystė.(technika)2.gamtos reiškinių poveikis technikos objektams(gamta),2.garo mašina, lėktuvas su autopilotu(technika).automobilio vairavimas(žmogus).(žmogus)3.gamtos poveikis individui, ekologiniai padariniai žmonijai, 3.automatinė žinių vertinimo sistema, automatinė saugos sistema(technika), 3.šeima,organizacija, valstybė(žmogus).Miško ūkis kaip valdymo objektas. Veikla ir Veiklos sritys. /judėjimas ir visata./ veikla ir pasaulis. /ūkinė veikla ir ūkis./ekonominė veikla(verslas) ir šalies ūkio verslo įmonė./miškininkavimas ir miško ūkis./valdymo dalykas ir valdymo objektas.Miško ūkio funkcinė sudėtis.1.miško ūkio organizavimas: miškotvarkos generalizavimas, miškotvarkos projektavimas[miško ruoša], 2.miškininkystė:želdinimas,udymas,priežiūra,gerinimas,apsauga[miško auginimas, atkūrimas]. 3,miško eksploatacija:-produkcijos ruoša, gavyba, gamyba, paslaugų kūryba,-pirminis transportavimas,-pirminis sandėliavimas[miško naudojimas],[2,3miško ūkio gamyba].4miško prekyba:prekininkystė,rinkodara,logistika[miško naudojimas][miško prekyba][1,2,3,4 miškininkavimo struktūra].5.miško ūkio grupavimas: finansinis, mokslinis, informacinis, techninis, darbo ištekliais[miško ūkio rūpyba]. 6.miško ūkio aptarnavimas: miško ūkio valdymas, miško įmonės valdymas, miško ūkio darbų organizavimas[miško ūkio tvarkykla][5,6 miškininkavimo infrastruktūra]. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas valdymo_spera[1].doc (24.47 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti