Nemunėlio upės įvertinimas

Vandens ekologija. Reziumė. Įvadas. Literatūros apžvalga. Vandens ištekliai Lietuvoje. Lietuvos upių tarša. Darbo objektas. Darbo metodika. Nemunėlis. Nemunėlio upės hidrologinis ir hidrocheminis įvertinimas. Debitas. Užterštumas NH4. Užterštumas NO2. Užterštumas NO3. Užterštumas mineraliniu azotu. Nemunėlio tarša bendruoju azotu. Nemumėlio tarša PO4. Nemumėlio tarša bendruoju fosforu. Nemunėlio BDS7 rodikliai. N,P ir Si santykiai Nemunėlyje. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
33 puslapiai
Kategorija
Hidrologijos ir meteorologijos tyrimas
Nemunėlio upės įvertinimas 1 puslapis
1 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 2 puslapis
2 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 3 puslapis
3 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 4 puslapis
4 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 5 puslapis
5 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 6 puslapis
6 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 7 puslapis
7 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 8 puslapis
8 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 9 puslapis
9 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 10 puslapis
10 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 11 puslapis
11 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 12 puslapis
12 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 13 puslapis
13 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 14 puslapis
14 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 15 puslapis
15 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 16 puslapis
16 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 17 puslapis
17 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 18 puslapis
18 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 19 puslapis
19 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 20 puslapis
20 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 21 puslapis
21 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 22 puslapis
22 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 23 puslapis
23 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 24 puslapis
24 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 25 puslapis
25 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 26 puslapis
26 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 27 puslapis
27 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 28 puslapis
28 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 29 puslapis
29 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 30 puslapis
30 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 31 puslapis
31 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 32 puslapis
32 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 33 puslapis
33 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 34 puslapis
34 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 35 puslapis
35 puslapis
Nemunėlio upės įvertinimas 36 puslapis
36 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Tiriamasis objektas yra Nemunėlio upė, kuri yra Mūšos-Nemunėlio baseine. Tai yra tarpvalstybinė Lietuvos-Latvijos upė. Nemunėlio aukštupys – tai ta baseino dalis, kurioje upės nuotėkį ir vandens cheminę sudėtį formuoja šiaurės rytinės Lietuvos dalies gamtinės ir žmogaus ūkinės veiklos sąlygos.Pagrindinis Nemunėlio upės taršos šaltinis yra iš žemės ūkio laukų išplaunami biogeniniai elementai ir iš Biržų ir Rokiškio Apasčia ir Laukupe atitekančios buitinės nuotėkos.Darbo metu, naudodamiesi 1991-2007m. duomenimis nustatėme, jog labiausiai biogeninėmis medžiagomis Nemunėlis buvo užterštas nuo 1991 iki maždaug 2001-2004m. nors ir dabar fosfatų normos viršija LDK. Tačiau pastaruosius 5 metus suaktyvinus teršalų valymo įrenginių statybas, gauti rezultatai džiugina.Lietuvoje daug upių ir upelių. Vienos jų plačios, net iki pusės kilometro, kitos – siauresnės, o upelius ir peršokti galima. Nemažai sraunių upių, kurių akmenuotose rėvose vanduo net putoja, kitos lėtai plukdo vandenis, jų dugne augantys meldai vos siūbuoja.Šaltinių maitinamų Lietuvos upių vandens lygis per metus mažai kinta. Tačiau kai kuriose upėse, stipriau palijus, vanduo liejasi iš krantų. Jis toks drumstas, kad ranką įkišus pirštų nematyti. Tai daugiausia Vidurio lygumos upės. Jos išteka dažniausiai ne iš šaltinių, o iš pelkių bei pelkučių. Tekėdami upeliai vis platėja. Į juos įteka vis daugiau intakų. Kartais ir be intakų upė platėja, nes į ją įsilieja dugniniai šaltiniai. Intakai būna kairieji ir dešinieji. Jeigu atsistosime upės pakrantėje ir žiūrėsime pasroviui, tai kairėje bus kairysis krantas, o įtekantys upeliai – kairieji, dešinėje – dešinieji. Išskiriame upės aukštupį, vidurupį ir žemupį. Žemupyje upės įtekėjimo vieta vadinama žiotimis. Didžiosios upės prieš įtekėdamos į jūrą ar marias išsišakoja į keletą atšakų. Pavyzdžiui, Nemunas prieš įtekėdamas į Kuršių marias suskylą į 4 upes Atmatą, Pakalnę, Skirvytę ir Giliją. Žemės plotas tarp tų atšakų vadinamas upės delta.Maži upeliai suteka į vis didesnius upokšnius, šie – į upes, o pastarosios į dideles upes, kurios įteka į jūra. Upės savo intakais surenka vandenį iš tam tikro ploto, kuris vadinamas upės baseinu. Šešupės baseinui priklauso beveik visa Sūduva. Merkio baseinas apima beveik visą Dzūkiją. Nemuno baseinui priklauso beveik visa Lietuva. Todėl Nemunas pagrįstai vadinamas upių tėvų. Tik keletas šiaurinių ir rytinių upių – Venta, Mūša, Nemunėlis ir kai kurios kitos pabėgo iš nemuno globos. Jos teka į kaimyninę Latviją, bet, kaip ir Nemunas, įteka į visų mūsų upių globėją – Baltijos jūrą.Priklausomai nuo to, kaip greitai upės teka, koks jų dugnas, kokia vandens temperatūra vasarą, jose auga nevienoda augalija ir gyvena įvairūs gyvūnai. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Tyrimai
Failas Nemunelio upes ivertinimas.doc (1.56 MB)

Kiti mokslo darbai

Hidrologija
Hidrologija
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Hidrologijos objektas, uždaviniai ir pritaikymas. Vandens reikšmė Žemėje vykstantiems procesams ir jo panaudojimas. H...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klimatologija
Klimatologija
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Klimatologija. Klimatografija. Pitagoras ir Eleotas. Geografiniai atradimai XV – XVI amžiuje. Klimato sistema (klim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Meteorologijos pagrindai
Meteorologijos pagrindai
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Saulės spinduliuotės pokyčiai atmosferoje ir ant Žemės paviršiaus Bendroji Saulės spinduliuotė ir sugertoji spind...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Afrikos klimatas
Afrikos klimatas
  • Kursiniai darbai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos kursinis darbas

Įvadas. Klimatą lemiantys veiksniai. Geografinė platuma ir saulės radiacija. Nuotolis nuo jūros ir vandenyno srovės....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimas
Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimas
  • Kursiniai darbai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos kursinis darbas

Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo i...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti