Paslaugų ekonomika (8)

Paslaugų ekonomika. Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė ir paslaugų produktas. Bendroji suvokta paslaugų kokybė ir "tiesos momentai" paslaugų teikimo procese. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmenybę teikia vartotojas. Diskusijos, kylančios dėl našumo paslaugų sferoje. Du paslaugų produkto našumo matavimo lygmenys. Techninės pažangos įtaka paslaugų našumui. Paslaugų paklausa. Paslaugų vartojimo kryptys. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos valdymo būdai. Vartotojiškų paslaugų ekonomika. Namų ūkis ir jo funkcijos. Namų ūkio struktūra, siūloma Prancūzijos mokslininkų. Paklausos namų ūkio paslaugoms kitimo tendencijos. Pagrindiniai j. Gersuny teiginiai. Gamybinės paslaugos. Nematerialios investicijos, jų ypatybės bei galimos formos. Tertiarizacija ir jos egzistavimo priežastys. Paklausa gamybinėms paslaugoms ir jos didinimo veiksniai. Paslaugų konkurencijos bei kainodaros ypatumai. Paslaugų rinkos esmė ir joje veikianti konkurencija. Pagrindinės laisvos konkurencijos kliūtys. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai ir koncepcijos. Paslaugų kainodaros ypatumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucija ir komplimentarumas, šių reiškinių apraiškos. Paslaugų autonomija. Nekomercinės paslaugos ir priežastys, lemiančios jų atsiradimą. Investicijų į paslaugų verslą ypatybės. Techninės pažangos diegimo paslaugų versle ypatumai. Informacinių technologijų įtaka paslaugoms. Paslaugų inovacijų esmė bei jų ypatybės. Užimtumas paslaugų sektoriuje. J. Gadrey darbo jėgos segmentavimo esmė ir jo paslaugų sektoriuje išskirti segmentai. Pagrindiniai paslaugų užimtumą formuojantys veiksniai. Paslaugų ekonomikos kitimo ypatumai. Trys paslaugų raidos fazės bei joms būdingos savybės. Paslaugų augimo tipai ir jiems būdingos savybės. Paslaugos gamyboje. Paslaugų plėtros modeliavimas. Pirmoji paslaugų plėtros modelių grupė (Fisher-Clark modelis). Antroji paslaugų plėtros modelių grupė (J. Gersuny ir W. Baumol "kaštų ligos" modeliai). Trečioji paslaugų plėtros modelių grupė (augimo modeliai, paremti tarpinės paklausos raida). Ketvirtoji paslaugų plėtros modelių grupė ("kempinės" modelis). Tarptautinė paslaugų rinka. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Turizmo paslaugų rinka. Inžinerinių paslaugų rinka. Konsultacinių paslaugų rinka. Informacinių paslaugų rinka. Transporto paslaugų rinka. Draudimo ir banko paslaugų rinka. Maitinimo paslaugų rinka. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
2 atsiliepimai
Apimtis
44 puslapiai
Kategorija
Ekonomikos špera
Paslaugų ekonomika (8) 1 puslapis
1 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 2 puslapis
2 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 3 puslapis
3 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 4 puslapis
4 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 5 puslapis
5 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 6 puslapis
6 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 7 puslapis
7 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 8 puslapis
8 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 9 puslapis
9 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 10 puslapis
10 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 11 puslapis
11 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 12 puslapis
12 puslapis
Paslaugų ekonomika (8) 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas paslaugu_ekonomika_spera.doc (214.29 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti