Pedagogika (24)

Pedagogika - ugdymo mokslas ir menas. Pedagogikos mokslo raida. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai, jų charakteristika? Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas ugdytojas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos, mokytojų atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymo(si) metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo(si) metodai. Ugdymo turinys. Jo ypatumai. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apibrėžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esmė, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos? Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, interesai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai? Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės? Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymo(si) rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai? Tikrinimo ir vertinimo metodai, dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys? Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmę, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas. Jos pagrindinės veiklos sritys, klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai – psichologiniai pagrindai. Projektinis mokymas.
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Pedagogikos špera
Pedagogika (24) 1 puslapis
1 puslapis
Pedagogika (24) 2 puslapis
2 puslapis
Pedagogika (24) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas egzo speros.doc (22.03 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėj...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
BiFrost mokykla
BiFrost mokykla
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, at...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Children's literature
Children's literature
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's l...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dž.G. Orme
Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio pr...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Europos sąjungos dokumentų analizė
Europos sąjungos dokumentų analizė
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti