Pedagogika (39)

Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios švietimo reformos kryptys, tikslai. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas – ugdymas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produtyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Pedagogikos poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagogo vadovavimas saviugdai. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagogikos sąlygos. Specialiųjų poreikių moksleiviai (hiperaktyvūs, impulsyvūs, nekoncentruojantys dėmėsio) ir korekcinė veikla mokykloje. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai–psichologiniai pagrindai. Šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Šeimos ir mokyklos bendravimas. Mokymas bendradarbiaujant. Projektinis mokymas. Švietimo reformos gairės.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Pedagogikos špera
Pedagogika (39) 1 puslapis
1 puslapis
Pedagogika (39) 2 puslapis
2 puslapis
Pedagogika (39) 3 puslapis
3 puslapis
Pedagogika (39) 4 puslapis
4 puslapis
Pedagogika (39) 5 puslapis
5 puslapis
Pedagogika (39) 6 puslapis
6 puslapis
Pedagogika (39) 7 puslapis
7 puslapis
Pedagogika (39) 8 puslapis
8 puslapis
Pedagogika (39) 9 puslapis
9 puslapis
Pedagogika (39) 10 puslapis
10 puslapis
Pedagogika (39) 11 puslapis
11 puslapis
Pedagogika (39) 12 puslapis
12 puslapis
Pedagogika (39) 13 puslapis
13 puslapis
Pedagogika (39) 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Ped-ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Ped-tai mokslas apie žm ugdymą. Atsirado kartu su žmonijos atsiradimu. Nuo šio mokslo pradžios iki dabar keliami šie svarbiausi klsm: Ką mokyti? Ko mokyti? Kaip mokyti ir išmokyti? Ped objektas-žmogus, tikslas-žmogaus ugdymas. Ped tyrinėja ugdymo procesą, ieško kelių kaip jį palengvinti, padaryti patrauklesnį, įdomesnį. Ped menas, nes pedas be tinkamos kvalifikacijos turi turėti ir įgimtų savybių patraukti ugdytinį, sugebėti uždegti noru mokytis, pažinti, būti naudingu sau ir visuomenei. Ryšiai su kt mokslais. Buvo neatsiejama nuo filosofijos. Psich padeda atsakyti į klsm kokia yra asmenybė. T.p. susijusi su biologija (žm.gyva butybė), medicina, fiziologija, etika (kiekvienas ugdymas neatsiejamas nuo vertybių, elgesio normų), geografija, tiksliaisiais mokslais. Drauge su kt mokslais tyrinėja asmenybės ugdymą, remiasi kitų mokslų išvadomis, ieškodama tobulesnių ugdymo būdų, siekia, kad jos išvadas naudotų ir kiti mokslai. Su kitais mokslais keičiasi mokslinio tyrimo metodais. Sąvokos. Ugd yra pagrindinė ped mokslo sąvoka.Ugd susijęs su paties žmogaus kaita. Kitos sąvokos: auginimas, švietimas (informacijos perdavimas), mokymas (informacijos, žinių, įgūdžių perdavimas, įsisąvinimo procesas), mokslinimas, lavinimas (mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių ugd, pažintinių procesų, fizinių, protinių galių lavinimas), auklėjimas (pažiūrų, jausmų, įsitikinimų, elgesio normų, įpročių, vertybių suvokimas, įsisąvinimas ir vadovavimasis jomis), formavimas, vystimąsis. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Pedagogika (39).doc (50.95 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėj...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
BiFrost mokykla
BiFrost mokykla
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, at...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Children's literature
Children's literature
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's l...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dž.G. Orme
Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio pr...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Europos sąjungos dokumentų analizė
Europos sąjungos dokumentų analizė
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti