Pedagogika

Pedagogika-mokslas ir menas, Mokinių pažinimas, Tyrimo metodai, Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant, Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentuose, Asmenybės raida ir ugdymas, Ugdymo daugiamatiškumas, Ugdymo veiksniai ir veikėjai, Pedagogo profesijos esmė specifika, Mokymo procesas, jo esmė etapai, Svarbiausios sąvokos, Mokymo proceso modelis, Mokymo tikslai turinio ir metodo vienovė, Mokymo principai, Diferencijuoto mokymo problema, Mokymo organizavimo formos, Pamokų tipai, struktūra, Mokinių sudominimo būdai, Geros pamokos bruožai, Stebėtų pamokų analizė, Aktyvaus mokymo metodai, Grupinio mokymo formos, projektų ir kiti metodai, Pokalbis - mokymo metodas, Jo rūšys taikymas, Klausimų kategorijos, Ugdymo turinio raida, jo ypatumai, Mokymo planas, programos, Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai, Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas, Mokymosi motyvai, Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės, pedagoginės priežastys, Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas, Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste, A. Maceina apie tautinį auklėjimą, Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai, Profilinis mokymas, Mokykla-socialinio ugdymo institucija, Mokyklos tikslai, funkcijos, Ugdymo planas, Auklėjimas- vertybių ugdymas, Auklėjimo specifika ir veiksniai, Mokymo ir auklėjimo vienovė, Auklėjimo principai, Dorinis auklėjimas, Mokinio saviugda, Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys, Regos sutrikimų prevencija mokykloje ir mokytojo darbas su šiuos sutrikimus turinčiais mokiniais.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Pedagogikos špera
Pedagogika 1 puslapis
1 puslapis
Pedagogika 2 puslapis
2 puslapis
Pedagogika 3 puslapis
3 puslapis
Pedagogika 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Pedag_shperos.doc (43.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėj...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
BiFrost mokykla
BiFrost mokykla
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, at...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Children's literature
Children's literature
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's l...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dž.G. Orme
Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio pr...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Europos sąjungos dokumentų analizė
Europos sąjungos dokumentų analizė
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti