Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis)

Ekonominės statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Ryšio kryptis ir stiprumas, koreliacinė – regresinė analizė. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Laiko eilutės prognozės artimiausiam periodui. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
21 puslapis
Kategorija
Ekonominės statistikos tyrimas
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 1 puslapis
1 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 2 puslapis
2 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 3 puslapis
3 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 4 puslapis
4 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 5 puslapis
5 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 6 puslapis
6 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 7 puslapis
7 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 8 puslapis
8 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 9 puslapis
9 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 10 puslapis
10 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 11 puslapis
11 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 12 puslapis
12 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 13 puslapis
13 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 14 puslapis
14 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 15 puslapis
15 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 16 puslapis
16 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 17 puslapis
17 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 18 puslapis
18 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 19 puslapis
19 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 20 puslapis
20 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 21 puslapis
21 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 22 puslapis
22 puslapis
Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis) 23 puslapis
23 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Statistika – mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius bei kitus reiškinius, kiekybiniu aspektu su jų kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis. Statistikos objektas yra masiniai, socialiniai ekonominiai reiškiniai, kurie turi kiekybines ir kokybines puses. Mūsų tiriamojo darbo statistikos objektas yra registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją Vilniaus apskrityje. Tirti ir nagrinėti mums padės įvairūs metodai, kurių visuma sudaro statistinę metodologiją. Statistinių vienetų savybės, kuriomis mes domimės atliekant statistinį tyrimą yra kiekybinės, nes jos parodo visumos vieneto esmę ir jas galime išreikšti skaičiais.Remdamiesi 1bei 2 lentelėmis, apskaičiuosime: santykinių rodiklių rūšis, laiko eilutės analitinius rodiklius, laiko eilutės vidutinius rodiklius, laiko eilutės prognozę artimiausiam periodui, ryšio kryptį ir stiprumą, bei atliksime koreliacinę-regresinę analizę. Darbo tikslas – atlikti registruotų lengvųjų automobilių skaičiaus pagal gamintoją Vilniaus apskrityje statistinę analizę.Darbo uždaviniai:• atlikti Vilniaus apskrityje registruotų lengvųjų automobilių analizę• išskirti ir aprašyti pagrindinius tyrimo rezultatus• pateikti jų interpretavimą (vertinimą). ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Tyrimai
Failas Registruotu lengvuju automobiliu skaicius pagal gamintoja (Vilniaus apskritis).docx (71.53 KB)

Kiti mokslo darbai

Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematinių statistinių metodų taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurki...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutini...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį ti...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo met...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti