Skysčių mechanika (3)

Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Jėgos, veikiančios skystyje. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Geometrinė ir energetinė jos interpretacija. Absoliutus ( pilnutinis) ir manometrinis(perteklinis) slėgis. Vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Paskalio dėsnis ir techninis taikymas. Hidraulinis presas. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Jėgos dydis, kryptis, pridėties taškas. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio epiūros. Slėgio kūnai. Jėgos dydis, kryptis pridėties taškas. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindines sąvokos, apibūdinančios skysčių tekėjimą. Tėkmė linija, trajektorija, elementarioji čiurkšlė, tėkmė. Skysčių tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio metodai. Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčių tekėjimo rūšys. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmes debitas, vidutinis greitis, tėkmės vientisumo lygtis. Neklampaus skysčio dinamika. Diferencialinės skysčių tekėjimo lygtys. (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrine ir energetine prasmė. Pjezometrinis nuolydis, hidraulinis nuolydis. Bernulio lygtis realiojo skysčio tėkmei. Koriolio koeficientas. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė, Bernulio lygties grafikas. Bernulio lygties taikymo ribos ir praktinio taikymo pavyzdžiai (venturimetras, ežektorius). Hidrauliniai nuotoliai, jų priežastys ir rūšys. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas. Reinoldso skaičius. Skysčių tolyginio tekėjimo lygtis. Laminarinis skysčių tekėjimas. Greičių pasiskirstymas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinė tėkmė. Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Reinoldso - Businesko turbulentinės tėkmes modelis. Greičių ir slėgių pulsacija. Tangentiniai įtempimai turbulentinėje tėkmėje, greičių pasiskirstymas turbulentinės tėkmės skerspjūvyje. Laminarinė plėvelė. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai. Ekvivalentinis šiurkštumas. Pakraštinis tėkmės sluoksnis. Pradinis ruožas. Hidrauliniai kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Šezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatai. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas (ištekėjimas į rezervuarą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Paprasto ilgo vamzdžio hidraulinis skaičiavimas. Vamzdynų hidraulinis skaičiavimas (nuosekliai ir lygiagrečiai sujungti vamzdynai, vamzdis su tolygiai mažėjančiu debitu). Nenusistovėjęs slėginis skysčių tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Angų tipai. Čiurkšlės suspaudimo atvejai. Čiurkšlės suspaudimo koeficientas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro mažą neapsemtą ir apsemtą angą. Čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Jų priklausomybė nuo Reinoldso skaičiaus. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro dideles angas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro antgalius. Antgalių tipai. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Hidraulinės čiurkšlės. Apsemtos ir neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Gaisrinės čiurkšlės. Skaičiuojamieji čiurkšlių parametrai. Čiurkšlių ir kietų kūnų tarpusavio sąveika. Dinaminis ir reaktyvinis čiurkšlės veikimas. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Geometrinis, kinematinis ir dinaminis hidraulinių reiškinių panašumas. Panašumo kriterijai.
2 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Mechanikos špera
Skysčių mechanika (3) 1 puslapis
1 puslapis
Skysčių mechanika (3) 2 puslapis
2 puslapis
Skysčių mechanika (3) 3 puslapis
3 puslapis
Skysčių mechanika (3) 4 puslapis
4 puslapis
Skysčių mechanika (3) 5 puslapis
5 puslapis
Skysčių mechanika (3) 6 puslapis
6 puslapis
Skysčių mechanika (3) 7 puslapis
7 puslapis
Skysčių mechanika (3) 8 puslapis
8 puslapis
Skysčių mechanika (3) 9 puslapis
9 puslapis
Skysčių mechanika (3) 10 puslapis
10 puslapis
Skysčių mechanika (3) 11 puslapis
11 puslapis
Skysčių mechanika (3) 12 puslapis
12 puslapis
Skysčių mechanika (3) 13 puslapis
13 puslapis
Skysčių mechanika (3) 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ef_428862abbbfe2.doc (162.73 KB)

Kiti mokslo darbai

Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektinė dalis. Kinematinės struktūros ir komponavimo schemos parinkimas. Judesio pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Automobilio
Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮ
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Profesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveiks...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biodujų valymo įrenginys
Biodujų valymo įrenginys
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kom...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų te...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti