Socialinė pedagogika (11)

Atskleiskite pedagogikos, ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integraciją su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant ji su XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkių kontekste. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trukumus. Mokimo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokymo turinys jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo budai šiandieninėje mokykloje. Vertybes auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybei, santykiai grupėje. Dorovinio auklėjimo problemos ir uždaviniai Klasės auklėtojas. Jo pagrindinės veiklos kryptys. Šeima, jos ugdomasis vaidmuo, sėkmingo auklėjimo šeimoje sąlygos. Bendradarbiavimas su mokykla.
2 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Socialinio darbo špera
Socialinė pedagogika (11) 1 puslapis
1 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 2 puslapis
2 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 3 puslapis
3 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 4 puslapis
4 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 5 puslapis
5 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 6 puslapis
6 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 7 puslapis
7 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 8 puslapis
8 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 9 puslapis
9 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 10 puslapis
10 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 11 puslapis
11 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 12 puslapis
12 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 13 puslapis
13 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 14 puslapis
14 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 15 puslapis
15 puslapis
Socialinė pedagogika (11) 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 5 klasė
Darbo tipas Šperos
Failas pedagogikos egzaminas valstybinisMANO.doc (51.26 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė (3)
Atvejo analizė (3)
  • Analizės »
  • Socialinio darbo analizė

Atvejo identifikavimas. Naudodamiesi įvertinimo principais socialinis darbuotojas lengviau identifikuos Gitanos B. porei...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (4)
Atvejo analizė (4)
  • Analizės »
  • Socialinio darbo analizė

Marijos ir Domo atvejo analizė remiantis R. Rousseau socialinio tinklo tyrimo schema. Atvejo aprašymas. Tinklų pobūdis...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (8)
Atvejo analizė (8)
  • Analizės »
  • Socialinio darbo analizė

Situacija. Socialinis tyrimas: šeima. Reikiama nurodyti agentūrai informacija. Šeima kaip sistema. Šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (9)
Atvejo analizė (9)
  • Analizės »
  • Socialinio darbo analizė

Atvejis (girtuokliavimas namuose). Atvejo įvertinimas. Kliento situacijos įvertinimo etapai. Apibendrinimas. Schema.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė: paauglio problemos
Atvejo analizė: paauglio problemos
  • Analizės »
  • Socialinio darbo analizė

Socialinis darbas praktikantams. Atvejo analizė. Vaikinas 17 metų vaikų krizių centre.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti