Sociologija (46)

Sociologijos teorija ir istorija. Kas yra sociologija? Sociologijos apibrėžimas, vidinė struktūra, funkcijos. Sociologijos ryšys su kitais mokslais. Sociologinės minties atsiradimas ir raida. Šiuolaikinės sociologijos teorijos. Kultūra ir visuomenė. Kultūros samprata, turinys ir elementai. Kultūrinė įvairovė. Visuomenės tipai. Socializacija. Socialinė sąveika: šneka ir neverbalinis bendravimas. Socialinė struktūra: socialinės padėtys ir vaidmenys. Socialinės struktūros samprata ir komponentai: statusas (padėtis), vaidmuo, institutas, grupė. Socialinės grupės ir organizacijos. Kolektyvinis elgesys. Socialinė grupė: samprata, bruožai, elementai, tipai. Organizacija: samprata, teorijos, istorija. Moderniosios organizacijos. Biurokratija. Kolektyvinio elgesio samprata ir formos. Socialiniai judėjimai. Stratifikacija ir nelygybė. Stratifikacijos samprata ir dimensijos. Klasių ir stratifikacijos teorijos. Socialinių klasių skirtumai šiuolaikinėse visuomenėse. Socialinis mobilumas. Nelygybė: skurdas, gerovė ir socialinė atskirtis. Deviacija ir nusikalstamumas. Deviacijos samprata, komponentai ir procesas. Deviacijos aiškinimai. Nusikalstamumo rūšys. Socialinė kontrolė. Lytis ir seksualumas. Socialinis biologinės ir socialinės lyties konstravimas (identitetas, vaidmenys). Lyčių nelygybės koncepcijos. Žmogaus seksualumas. Vakarų visuomenėse. Homoseksualizmas ir prostitucija: vakar ir šiandien. Stratifikacija pagal amžių. Biologinis ir socialinis amžius. Pagrindiniai gyvenimo etapai: vaikystė, jaunystė, branda, senatvė. Amžiaus ir socialinės struktūros santykis. Šeima: alternatyvos ir problemos Šeimos samprata, funkcijos, modelių įvairovė. Santuoka ir jos alternatyvos, sėkmės ir nesėkmės. Ištuokos. Smurtas ir prievarta šeimos gyvenime. Švietimas, žiniasklaida ir komunikacijos. Kintantis švietimo vaidmuo. Švietimas ir naujosios komunikacinės technologijos. Laikraščiai, televizija, internetas bei jų įtaka visuomenėje. Religija ir religinis fundamentalizmas. Religijos apibrėžimas, elementai ir paskirtis. Religijų įvairovė. Religinių organizacijų tipai. Religinis fundamentalizmas. Politika ir visuomenė. Politikos samprata. Politinė galia ir jos pasiskirstymas visuomenėje. Politinio valdymo tipai. Politinė valdžia. Valstybė, jos elementai ir funkcijos. Politinės partijos ir rinkimai. Politikos socialinis kontekstas. Darbas ir ekonominis gyvenimas. Ekonomikos apibrėžimas. Ekonominių sistemų formos. Darbo samprata ir tipai. Darbo transformacija. Užimtumas ir nedarbas. Demografiniai procesai. Migracija. Demografijos samprata. Demografinių duomenų šaltiniai. Gyventojų sudėties kriterijai. Gyventojų gausėjimas: grėsmės ir ateitis. Migracija ir jos procesai. Rasė ir etniškumas. Rasės ir etniškumo samprata. Mažumų grupės. Etninė integracija ir atskirtis. Rasizmo ir etninės diskriminacijos aiškinimai. Migracijos procesai. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų samprata, tipai ir rūšys. Tyrimo procesas ir jo etapai. Duomenų rinkimo metodai. Informacijos apdorojimas, analizė ir interpretavimas. Tyrimų etika.
2 atsiliepimai
Apimtis
36 puslapiai
Kategorija
Sociologijos špera
Sociologija (46) 1 puslapis
1 puslapis
Sociologija (46) 2 puslapis
2 puslapis
Sociologija (46) 3 puslapis
3 puslapis
Sociologija (46) 4 puslapis
4 puslapis
Sociologija (46) 5 puslapis
5 puslapis
Sociologija (46) 6 puslapis
6 puslapis
Sociologija (46) 7 puslapis
7 puslapis
Sociologija (46) 8 puslapis
8 puslapis
Sociologija (46) 9 puslapis
9 puslapis
Sociologija (46) 10 puslapis
10 puslapis
Sociologija (46) 11 puslapis
11 puslapis
Sociologija (46) 12 puslapis
12 puslapis
Sociologija (46) 13 puslapis
13 puslapis
Sociologija (46) 14 puslapis
14 puslapis
Sociologija (46) 15 puslapis
15 puslapis
Sociologija (46) 16 puslapis
16 puslapis
Sociologija (46) 17 puslapis
17 puslapis
Sociologija (46) 18 puslapis
18 puslapis
Sociologija (46) 19 puslapis
19 puslapis
Sociologija (46) 20 puslapis
20 puslapis
Sociologija (46) 21 puslapis
21 puslapis
Sociologija (46) 22 puslapis
22 puslapis
Sociologija (46) 23 puslapis
23 puslapis
Sociologija (46) 24 puslapis
24 puslapis
Sociologija (46) 25 puslapis
25 puslapis
Sociologija (46) 26 puslapis
26 puslapis
Sociologija (46) 27 puslapis
27 puslapis
Sociologija (46) 28 puslapis
28 puslapis
Sociologija (46) 29 puslapis
29 puslapis
Sociologija (46) 30 puslapis
30 puslapis
Sociologija (46) 31 puslapis
31 puslapis
Sociologija (46) 32 puslapis
32 puslapis
Sociologija (46) 33 puslapis
33 puslapis
Sociologija (46) 34 puslapis
34 puslapis
Sociologija (46) 35 puslapis
35 puslapis
Sociologija (46) 36 puslapis
36 puslapis
Sociologija (46) 37 puslapis
37 puslapis
Sociologija (46) 38 puslapis
38 puslapis
Sociologija (46) 39 puslapis
39 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Sociologija konspektas.doc (390.43 KB)

Kiti mokslo darbai

Alkoholizmas (7)
Alkoholizmas (7)
  • Analizės »
  • Sociologijos analizė

Įvadas. Žmonių skirstymas pagal alkoholio vartojimą. Priklausomi nuo alkoholio žmonės. Girtumas. Kodėl žmonės ger...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Arbatos gėrimo tyrimas
Arbatos gėrimo tyrimas
  • Analizės »
  • Sociologijos analizė

Įvadas. Tyrimo rezultatai. Respondentų atsakymų analizė. Išvados. Anketa.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyvenimo istorijos. Straipsnių analizė
Gyvenimo istorijos. Straipsnių analizė
  • Analizės »
  • Sociologijos analizė

Dviejų sociologinių straipsnių analizė: A. Vosyliūtė "Moterų istorijos: egzistenciniai rūpesčiai" ir D....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį ir lytį
Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį ir lytį
  • Analizės »
  • Sociologijos analizė

Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį. Gyventojų užimtumas žuvininkystės skyriuje. Vyrų užimtumas...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės sociologinė analizė
Įmonės sociologinė analizė
  • Analizės »
  • Sociologijos analizė

Trumpai apie įmonės veiklą. Įmonės organizacinė kultūra. Kultūros komponentai. Komunikacija organizacijoje. Organi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti