Statistika (13)

Įvadas ir pagrindinės sąvokos. Atsitiktinė seka. Pavyzdžiai. Statistinė atsitiktinių sekų analizė. Modelio sukūrimo uždavinys. Pagrindinės stacionariųjų sekų savokos. Tiesinės stacionarinio proceso išraiškos. Atsitiktinių sekų modeliai ir operatorinė forma. Tiesinis filtras, spektrinių tankių f-jų ryšiai. ARMA proceso priežastingumas, stacionarumas, apgręžiamumas. Statistinių modelių įvairovė. Pirmos eilės autoregresijos procesas. Antros eilės ar(2) procesas. AR(2) proceso dispersija ir autokoreliacinė f-ja. Bendrasis baigtinės eilės autoregresijos procesas. Slenkamojo vidurkio procesas. MA(q). Bendrasis autoregresijos slenkamojo vidurkio modelis ARMA(p,q). Stiprios priklausomybės stacionarieji procesai ir jų savybės. Baigtinės eilės statistinių modelių parametrų vertinimas. Autoregresijos modelio parametrų vertinimas. Slenkamo vidurkio modelio MA(q) parametrų vertinimas. ARMA(p,q) modelio parametrų vertinimas. Alternatyvus įverčių gavimo būdas. Intervaliniai baigtinės eilės modelių parametrų įverčiai. Asimptotiškai pasikliautinės sritys. Modelio eilės nustatymo problema. Liekamosios dispersijos tyrimas. Dalinė autokoreliacija. Durbin-Levinson algoritmas ar modelių nuosekliam kūrimui.
2 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Statistikos špera
Statistika (13) 3 puslapis
3 puslapis
Statistika (13) 4 puslapis
4 puslapis
Statistika (13) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas statistika.DOC (491.54 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina li...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Gimimai ir mirtys. Prieauglis. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Vidutinis lygis. Kiekvienų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Grafikų pavyzdžiai. Apibūdinimas. Grafinio analizės metodo privalumai ir trūkumai. Grafikų rūšys. Grafikų sėkmin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės efektyvumo analizė: AB
Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Ž...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti