Statistika (16)

Statistikos kaip mokslo atsiradimas. Iš statistikos istorijos. Tyrimo duomenų atsitiktinis pobūdis. Pagrindiniai statistinių tyrimų etapai. Aibė ir imtis. Variacinių eilių sudarymas. Grafinis variacinių eilių sudarymas. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: padėties abscisių ašyje rodikliai. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: išsibarstymo rodikliai. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: variacinės eilės pasiskirstymo formos rodikliai. Tikimybės sąvoka. Normaliojo pasiskirstymo dėsnis. Aritmetinio vidurkio reprezentacijos paklaida. Aibės aritmetinis vidurkis. Patikimumas ir reikšmingumo lygmuo. Asimetrijos ir eksceso rodikliai. Statistinės hipotezės ir jų taikymas: Stjudento rodiklio taikymas. Statistinės hipotezės ir jų taikymas: Fišerio rodiklio panaudojimas. Funkciniai ir koreliaciniai tarpusavio ryšiai. Koreliacinės analizės uždaviniai. Koreliacinis laukas. Tarpusavio ryšio kryptys. Tarpusavio ryšio stiprumo įvertinimas. Regresija. Koreliacijos santykis. Dalinė koreliacija. Metrologija kaip mokslo šaka. Sporto metrologija ir jos uždaviniai. Matavimo ir matavimo vienetai. Matavimo metodai. Matavimo paklaidos. Metodine matavimo paklaida. Matavimo priemonių paklaida. Pagrindinės ir papildomos paklaidos. Testo sąvoka. Kokie testui keliami reikalavimai. Kokios yra testų grupės (priklausomai nuo testavimo tikslo). Pagrindinės testų savybės. Testo stabilumas. Testo suderinamumas. Testų ekvivalentiškumas. Vertinimo skalės ir jų panaudojimas praktikoje. Tiesioginio vertinimo skalė. Palyginamojo vertinimo skalės. Šiuolaikinių sporto rezultatų vertinimas. Kaip padidinti testo patikimumą. Testų komplekso vertinimai. Vertinimo normos. Palyginamosios normos. Individualios normos. Būtinos normos. Kvalifikacijos normos ir kvalifikacijos reikalavimai. Sportinės technikos efektyvumo vertinimas. Technikos veiksmų atlikimo pastovumo vertinimas. Sportinės taktikos vertinimas. Prognozavimo tikslai ir metodai. Ekstrapoliacijos metodas. Prognozavimas modeliuojant. Metodinė matavimo paklaida.
1 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Statistikos špera
Statistika (16) 1 puslapis
1 puslapis
Statistika (16) 1 puslapis
1 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Statistika.doc testu teorija.doc statistika-speros.doc (29.44 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina li...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Gimimai ir mirtys. Prieauglis. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Vidutinis lygis. Kiekvienų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Grafikų pavyzdžiai. Apibūdinimas. Grafinio analizės metodo privalumai ir trūkumai. Grafikų rūšys. Grafikų sėkmin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės efektyvumo analizė: AB
Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Ž...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti