Statistika (57)

Generalinė aibė. Populiacija. Imtis. Imties tūris. Imties koeficientas. Generalinės aibės charakteristikų vertinimas. Sklaidos charakteristikos. Asimetrijos ir formos charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai. Santykinė kvadratinė paklaida. Statistinių hipotezių tikrinimas. Kriterijai. Nulinė hipotezė. Reikšmingumo lygmuo. Maknemaro kriterijus. Mano–Vitnio kriterijus. Vilkoksono kriterijus. Koreliacinė ir regresinės analizės. Koreliacijos koeficientas. Kiekybinių dydžių analizė. Kokybinių dydžių analizė. Klasifikacinių (nominalinių) dydžių koreliacija. Pirsono kontingencijos koeficientas. Regresijos tiesės. Dispersinės analizės metodas.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Aprašomosios statistikos špera
Statistika (57) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas statistikos spera.doc (136.08 KB)

Kiti mokslo darbai

Statistinė analizė: AB
Statistinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"
  • Analizės »
  • Aprašomosios statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas: Atlikti išsamią AB "Dvarčionių keramika" turimų duomenų analiz...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje (2)
Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje (2)
  • Analizės »
  • Aprašomosios statistikos analizė

Įvadas. Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje: teisinis aspektas. Užsieniečių įsidarbinimas Lietuvoje...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Aprašomoji statistika
  • Konspektai »
  • Aprašomosios statistikos konspektas

Pagrindinės sąvokos. Bendrasis supratimas. Eksperimentai statistikoje. Imtis ir populiacija. Imties duomenų pirminis su...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statistika (60)
Statistika (60)
  • Konspektai »
  • Aprašomosios statistikos konspektas

Statistinė hipotezė. Hipotezių apie dispersijos reikšmes tikrinimas. Dviejų normaliųjų dydžių dispersijų palygin...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatų analizė
2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatų analizė
  • Kursiniai darbai »
  • Aprašomosios statistikos kursinis darbas

Įvadas. Teoriniai žemės ūkio surašymų pagrindai. Žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatai. Ūkiai, žemė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti