Tarptautinė prekyba (19)

Dempingas, taikymo atvejai, kainų riba, pelnas, dempingo rūšys, pelno maksimizavimo atvejai, dempingo naudojimo ekonominės pasekmės, antidempingas, antidempingo ekonominės pasekmės, dempingas trumpalaikiame ir ilgalaikiame periode. Embargas. Muitas, rūšys, klasifikacija, muitų įtaka: vartotojams, gamybininkams, kainai, valstybei, šaliai, muitų įvedimo netiesioginės pasekmės, metodai leidžiantys nustatyti šalies nuostolius įvedus muitus, muitų įtaka šalies ekonomikai. Muitų klasifikacija. Muito įtaka vartotojams, kainai ir gamintojams. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muito ir jų ekonominė prasmė. Argumentai už ir prieš muitus. Vartojimo efektas. Tiesioginė įtaka. Netiesioginė įtaka. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas, jo apskaičiavimas, situacijos, kai APK > nominalus apsaugos koeficientas ir atvirkščiai APK < NAK. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas. Muitus pateisinantys argumentai (iš neto). Prekių muitinės vertės apskaičiavimas (iš neto). Optimalus muitas. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai, importo kvotos, rūšys, kvotų tikslai, naudojimas, kvotų naudojimas esant laisvai konkurencijai, kvotų veikimo mechanizmas, kvotų palyginimas su importo muitais, kvotų pavojingumo atvejai, importo licenzijų paskirstymo būdai, importo reguliavimas administracinėmis priemonėmis. Eksporto reguliavimo priemonės: eksporto muitai, muitų ekonominės pasekmės. Eksporto muito ėmimo atvejis ir įvedimo pasekmės, eksporto muitų politika. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai, jų ekonominės pasekmės, savanoriškas eksporto apribojimas, jų ekonominės pasekmės, palyginimas su importo kvotomis ir laisvąja prekyba, eksporto kvotavimas. Eksporto subsidijų ekonominės pasekmės. Preferenciniai prekybiniai susivienijimai. Muitų sąjungos sukūrimo ekonominės pasekmės. Ekonominė integracija, pakopos, tipai. Prekybos sukūrimas ir iškraipymas, prie kokių sąlygų muitų sąjunga neiškraipys prekybos. Strateginė prekybos politika. PPO (Pasaulinė prekybos organizacija). Preferenciniai prekybos susitarimai ir jų ekonominės pasekmės. Mokėjimo balansas, struktūra (einamoji sąskaita, kapitalo ir finansinė sąskaita, veiksniai turintys įtakos mokėjimo balansui, subalansavimo metodai ir priemonės. Valiutų kursai, valiutų rinka, valiutų pasiūla ir paklausa, veiksniai nulemiantys valiutų pasiūlą, paklausą, kapitalo srautai ir valiutos kursas, valiutos kursų režimas. Valiutos kursų rūšys ir jų naudojimas: išankstiniai sandoriai ir jų kursas, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai (svopai), pasirinkimo sandoriai (opcionai), nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos kurso kitimas. Stiprios ir silpnos valiutos veiksniai. Perkamosios galios paritetas. Tarptautinė valiutų sistema, aukso standartas, Bretton Woods, OVE, Mastrichtas. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas, jo motyvai, pasekmės, modeliai, priežastys, stūmimo ir traukos veiksniai, migracijos vertė ir jos apskaičiavimas, judėjimo įtaka šalių ekonomikom, pasekmės, darbo išteklių jungimosi įtaka darbo išteklių kainai, migracijos ir darbo užmokesčio pasiskirstymas, šalies darbo išteklių jungimosi efektas, tarptautinės migracijos teorijos (neoklasikinė, naujoji ir t.t.). Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Globalizacija. Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos politika. Tarptautinės prekybos absoliutinis pranašumas. Tarptautinės prekybos nauda ir lėšų pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos naudos pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos sąlygos. Pagrindinės paradigmos, kuriomis grindžiama tarptautinė prekyba.
2 atsiliepimai
Apimtis
35 puslapiai
Kategorija
Tarptautinės ekonomikos špera
Tarptautinė prekyba (19) 1 puslapis
1 puslapis
Tarptautinė prekyba (19) 2 puslapis
2 puslapis
Tarptautinė prekyba (19) 3 puslapis
3 puslapis
Tarptautinė prekyba (19) 4 puslapis
4 puslapis
Tarptautinė prekyba (19) 5 puslapis
5 puslapis
Tarptautinė prekyba (19) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas visi_atsakymai.doc (89.92 KB)

Kiti mokslo darbai

Ekonominė analizė: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Ekonominė analizė: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
  • Analizės »
  • Tarptautinės ekonomikos analizė

Įvadas. Geografinė padėtis. Demografinė padėtis. Ekonominė padėtis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valiutos. B...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Eksporto iš Lietuvos į Kanadą analizė: būklė, problemos, perspektyvos
Eksporto iš Lietuvos į Kanadą analizė: būklė, problemos, perspektyvos
  • Analizės »
  • Tarptautinės ekonomikos analizė

Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos dabartis ir tendencijos. Eksporto iš Lietuvos į Kanadą būklė. Lietuvos eksportas...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Europos Sąjungos (ES) poveikis naujai priimtų šalių ekonomikai
Europos Sąjungos (ES) poveikis naujai priimtų šalių ekonomikai
  • Analizės »
  • Tarptautinės ekonomikos analizė

Įvadas. Europos Sąjungos (ES) poveikis naujai priimtų šalių ekonomikai. Lietuva. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija: evoliucija ir raidos tendencijos
Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija: evoliucija ir raidos tendencijos
  • Analizės »
  • Tarptautinės ekonomikos analizė

Įvadas. Lietuvos prekybos politikos evoliucija – Rusijos vaidmuo. 1998 m. Rusijos krizės įtaka Lietuvos ir Rusijo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos užsienio prekybos analizė
Lietuvos užsienio prekybos analizė
  • Analizės »
  • Tarptautinės ekonomikos analizė

Lietuvos užsienio prekybos istorija. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti