Tarptautinė privatinė teisė (4)

Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. Užsienio teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Vidaus statutinė teisė, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų praktika, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Papročiai ir teisės doktrina, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Kolizinės normos. Kolizinių normų rūšys. Kolizinių normų struktūra. Pagrindiniai kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Grąžinimas. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Teisminio priklausymo bendrosios nuostatos. Actines in personon. Actiones in rem. Forum non convenies. Lis pendens. Sutartinės jurisdikcijos ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisminis priklausymas pagal tarptautines sutartis. Ieškinio užtikrinimas. Pranešimų ir šaukimų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinio komercinio arbitražo klausimai. Teisė, taikytina šeimos teisiniams santykiams. Santuokos galiojimo ir sudarymo procedūra. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai tarpusavio santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Įvaikinimas. Šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę. Teisė, taikytina nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės. Specialūs atvejai pasirenkant taikytiną teisę. Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė, taikytina nekilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina kilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina paveldėjimo santykiams. Testamento galiojimas. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas. Teisė, taikytina reguliuoti čekius ir vekselius. Teisė, taikytina valiutinėms operacijoms.
2 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Tarptautinė privatinė teisė (4) 1 puslapis
1 puslapis
Tarptautinė privatinė teisė (4) 2 puslapis
2 puslapis
Tarptautinė privatinė teisė (4) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 6 klasė
Darbo tipas Šperos
Failas teises spera.doc (29.6 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti