Teisė (20)

Kas tai yra teisė, kokie jos pagrindiniai požymiai? Kas yra teisės norma, kokios jos gali būti? Kokie yra pagrindiniai teisės šaltiniai, kaip jie apibūdinami? Kokie yra norminiai aktai, kada pasibaigia galiojimas. Teisės akto galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Kokie gali būti poįstatyminiai aktai? Teisės pažeidimo sąvoka, jo sudėties elementai. Kokie yra teisės pažeidimai, kokia teisinė atsakomybė už juos taikoma. Kas įtakoja šiandieninės rinkimų sistemos susiformavimą, kada ir kur moterims pripažinta rinkimų teisė, kokie rinkimai šiuo metu yra daugely pasaulio valstybių. Kada parlamentas susiformuoja ir ima veikti, kas nustato jo struktūrą, kokios yra narių privilegijos. Kas organizuoja ir vykdo rinkimus į seimą, kas turi rinkimų teisę Lietuvos respublikoje, kur galima balsuoti rinkimų metu? Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje, kur tai įteisinta? Kokios yra seimo funkcijos, kas negali būt seimo nariu? Kas yra interpeliacija, kas gali pateikti ją? Kas gali būti renkamas Lietuvos respublikos Prezidentu, kokios jo funkcijos? Kokios pagrindinės vyriausybės funkcijos. Kada vyriausybė privalo atsistatydinti? Kuo ypatingas Lietuvos biudžeto įstatymas? Kas vykdo vyriausybės valdymą apskrityje? Kokios yra savivaldybių tarybos funkcijos? Kokios yra mero funkcijos? Lietuvos konstitucinio teismo teikiamos išvados. Kokie teismai yra Lietuvoje, kokia jų kompetencija? Kokių pakopų ir instancijų yra bendrosios kompetencijos teismai? Kokie yra teisminės valdžios pagrindiniai požymiai. Kokias bylas sprendžia administraciniai teismai? Kas yra baudžiamoji teisė, ką numato jos normos? Kas ir kada asmenį gali pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, kas jį gali nubausti kriminaline bausme? Kas yra nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas, jų požymiai? Kokios yra nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo padarymo stadijos? Kokie yra pagrindiniai kriterijai atskiriant nusikaltimą nuo kitų teisės pažeidimų? Kokios yra bendrininkavimo formos, kuo jos pasireiškia. Kas yra bausmė, jos rūšys. Kaip skirstomi nusikaltimai finansams. Kaip suprantat aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kokia veika gali būti laikoma kaip vertimasis neteisėta komercine ūkine finansine veikla? Kas atsako už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kaip suprantate nusikaltimo būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, jų požymiai. Kas yra darbo teisė, jos šaltiniai. Kokie principai taikomi reguliuoti darbo santykiams. Kokie yra pagrindiniai darbo teisės principai, kokie poįstatyminiai aktai reguliuoja darbuotojų teisinius santykius? Kas gali būti darbo teisės subjektu? Kas yra darbo sutartis? Kokios yra pagrindinės darbo sutarčių rūšys, būtinosios darbo sąlygos? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, nesant darbuotojo kaltės. Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukt darbo sutartį be įspėjimo, kas šiais atvejais turi pirmenybę pasilikti darbe. Kada gal būti suteikiamos tikslinės atostogos? Kaip skiriamos kasmetinės apmokamos atostogos? Kada darbuotojas gali pasirinkti atostogų laiką? Kas yra garantinė išmoka ir kada ji mokama? Kas yra kompensacija, kada ji mokama? Kada darbuotojui išmokama išeitinė išmoka? Kada gali būti nustatomas sutrumpintas darbo laikas? Kokie laikotarpiai įskaitomi į darbo laiką? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į darbo laiką? Kas yra darbo ginčai, kokie jie gali būti? Kokie darbo ginčai nagrinėjami teisme. Kas yra streikas, kada gali būti skelbiamas? Kas yra juridiniai asmenys, kokios jų rūšys, požymiai. Kas yra fiziniai asmenys, kaip suprantat asmens veiksnumą, teisnumą. Kuo skiriasi visiškas veiksnumas nuo santykinio. Kas yra sandoris, kaip jie klasifikuojami? Kokios sandorių formos. Kas yra atstovavimas, koks jis gali būti. Kas yra įgaliojimas, kaip jie tvirtinami? Kada pasibaigia įgaliojimas. Kas yra terminas, kokie jie gali būti. Kas yra ieškinio senatis, kaip skirstomi, kada prasideda? Kas yra šeimos teisė, kokie pagrindiniai santuokos ir šeimos principai. Kokia tvarka sudaroma ir registruojama santuoka. Kaip sprendžiamos santuokos negaliojimo aplinkybės? Kada santuoka gali būti pripažinta negaliojančia?
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teisė (20) 1 puslapis
1 puslapis
Teisė (20) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Ats.doc (27.95 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti