Teisė (6)

Kas įtakoja teisės atsiradimą? Kas yra teisės teorija? Kokias žinote Lietuvoje teisės sistemos šakas? Norminių teisės aktų klasifikacija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Suverenitetas. Teisinė valstybė. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Juridinis asmuo. Steigimas. Registravimas. Juridinio asmens valdymo organai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens atsakomybė pagal savo prievoles. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Išbandymas priimant į darbą. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Drausminės nuobaudos. Jų galiojimas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Apmokėjimas už darbą. Visiškas darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Nusikaltimas. Baudžiamasis nusižengimas. Pakaltinamumas. Nepakaltinamas. Vagystė ir plėšimas. Būtinosios ginties sąlygos. Baudžiamojo kodekso struktūra. Tyčinė kaltė. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Bausmių rūšys.
1 atsiliepimai
Apimtis
4 puslapiai
Kategorija
Teisės špera

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas egzamino klausimai RTFS.rtf (12.3 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti