Teisė (71)

Teisė. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės požymiai. Teisinis reguliavimas. Teisiniai metodai. Teisės norma. Teisė ir moralė. Teisės norminis aktas. Pagrindinės teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminių aktų skirstymas. Įstatymai. Poįstatymiai. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji Lietuvos įstatymai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Konstitucija. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Prezidentas. Žmogaus teisės. Civilinė teisė. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų steigimo būdai. Juridinių asmenų organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės turinį sudaro teisės. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Įkeitimas. Sandoriai. Sandorių skirstymas. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Prievolė. Prievolės dalykas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai. Prievolių pasibaigimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Rūšys. Forma. Sudarymo tvarka. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Darbo teisės principai. Darbo sutartis. Tarptautinė teisė. Europos Sąjungos (ES) teisė. Servitutas. Uzufruktas.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Teisės špera
Teisė (71) 1 puslapis
1 puslapis
Teisė (71) 2 puslapis
2 puslapis
Teisė (71) 3 puslapis
3 puslapis
Teisė (71) 4 puslapis
4 puslapis
Teisė (71) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas teises paruoshtuke.doc (99.01 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti