Teisės pagrindai (22)

Bendra teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės formavimosi stadijos. Teisės normos, jų skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos, jų skirtumai nuo techninių normų. Teisės funkcijos ir principai. Viešoji ir privatinė teisė, jų skirtumai ir joms priskiriamos teisės šakos. Teisės normos, jų struktūra. Lietuvos norminiai teisės aktai, jų skirstymas. Teisės aktų įsigaliojimas ir nustojimas galioti. Teisiniai santykiai, jų dalyviai. Teisės pažeidimas, jo subjektyviosios ir objektyviosios priežastys. Teisinė atsakomybė, jos rūšys. Konstitucinės teisės samprata. Prigimtinės ir specialiosios žmogaus teisės pagal LR Konstituciją. Konstitucinės asmens pareigos. Tai konstitucijoje ir įstatymuose išreikštas valstybės LR Seimo, Prezidento ir Vyriausybės institucijos, jų kompetencija. Konstitucinis teismas, bendros kompetencijos ir specializuoti teismai Lietuvos Respublikoje, jų kompetencija.
1 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teisės pagrindai (22) 1 puslapis
1 puslapis
Teisės pagrindai (22) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Bendra teisės samprata.Teisė-socialinis interesas, paverstas visuotinai privalomo elgesio taisykle, skirta norminti žmonių elgesį, derinti priešingus interesus.2. Šiuolaikinė teisės samprata.TEISĖ - SUBJEKTINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ VIENOVĖ t.y. asmenys turi tam tikras teises, bet taip pat turi ir pareigas. 3. Teisės formavimosi stadijos.1. Teisės idėjos (į elgesio taisyklę pretenduojantis interesas)2. Teisės norma (idėjinis elgesio taisyklės projektas, oficialiai valstybės paskelbtas ir suvienytaspasitelkiant valstybės prievartą)3. Teisiniai santykiai (teisės normų formuojamas praktinis žmonių elgesys)4. Teisės normos, jų skirtumai nuo kitų socialinių normų.Teisės norma – tai įstatymuose ir kituose teisės aktuose valstybės nustatyta visiems privaloma bendro pobūdžio elgesio taisyklė, kurios įgyvendinimas garantuojamas valstybės prievartos priemonėmis.1. Teisės normos reguliuoja svarbiausiuosius visuomeninius periodiškai besikartuojančius santykius ir šios elgesio taisyklės skirtos ne kokiam nors konkrečiam subjektui, o privalomos visiems. Jos iš visuomeninio santykio dalyvio arba reikalauja tam tikro poelgio, arba jį draudžia, arba leidžia atlikti tam tikrą veiksmą.2. Teisės normos sudaro sistemą, pagrįstą valstybės ar visos visuomenės valios.3. Teisės normų įgyvendinimą garantuoja valstybės prievartos priemonės.4. Teisės normas arba betarpiškai kuria valstybės institucijos, arba jos atsiranda valstybės sankcionuojamų referendumų keliu.5. Teisės norma lemia ir įtvirtina visuomenės ekonominė bazė.5. Teisės normos, jų skirtumai nuo techninių normų.Teisės norma – tai įstatymuose ir kituose teisės aktuose valstybės nustatyta visiems privaloma bendro pobūdžio elgesio taisyklė, kurios įgyvendinimas garantuojamas valstybės prievartos priemonėmis.Techninės normos – tai elgesio taisyklės, nurodančios, kaip žmogus turi elgtis su daiktais, darbo įrankiais ir technologijomis, taip pat su gamtos reiškiniais, kad užtikrintų savo paties ir gyvenamosios aplinkos saugumą, kuo ekonomiškiau pasiektų praktinių tikslų. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Teises pagrindai (22).doc (16.45 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti