Teisės pagrindai (4)

Teisės kilmė ir esmė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos, jų rūsys ir struktūra. Teisės realizavimas ir jo formos. Teisiniai santykiai, jų atsiradimo prielaidos, struktūra. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinės valstybės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. 1992m. Konstitucija. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Socialinės-ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Lietuvos Respublikos Seimas, jo sudėtis ir rinkimų tvarka. Seimo darbo tvarka ir kompetencija. Respublikos prezidentas ir jo rinkimo tvarka. Respublikos prezidento kompetencija. Vyriausybės sudėtis, sudarymo tvarka. Vyriausybės kompetencija ir atsistatydinimo atvejai. Konstitucinis teismas: sudėtis, kompetencija, priimami aktai. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracines nuobaudos, jas skiriantys organai. Įspėjimas ir bauda. Daikto ir pajamų konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinis areštas. Baudžiamosios teisės samprata ir sistema. Nusikaltimo sąvoka ir požymiai. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Nusikaltimo padarymo stadijos. Bendrininkavimas darant nusikaltimą. Aplinkybes, pašalinančios baudžiamąją atsakomybę. Pagrindinės kriminalinės bausmės. Papildomos kriminalinės bausmės. Šeimos teisės sąvoka ir pagrindiniai principai. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Santuokos nutraukimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Tėvų bei vaikų teises ir pareigos. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba.
1 atsiliepimai
Apimtis
25 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teisės pagrindai (4) 1 puslapis
1 puslapis
Teisės pagrindai (4) 2 puslapis
2 puslapis
Teisės pagrindai (4) 3 puslapis
3 puslapis
Teisės pagrindai (4) 4 puslapis
4 puslapis
Teisės pagrindai (4) 5 puslapis
5 puslapis
Teisės pagrindai (4) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas teise.doc (53.68 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti