Teisės teorija (18)

Teisės samprata. Valstybės samprata. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės atsiradimo raida. Teisės atsiradimo sąlygos. Valstybės funkcijos. Valstybės formos. Valstybės santvarkos formos. Valstybės formos. Valdymo formos. Valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. "4-tos" ir "5-os" valdžios kritika. Konstitucinio teismo (KT) vieta valdžios sistemoje. Prokuratūros vieta valdžios sistemoje. Advokatūra – advokatūros įstatymas. Notariatas. Teisės aktai. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Teisės norma. Materialinės normos. Teisės klasifikacija. Tarptautinės teisės samprata. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Teisės šakos. Baudžiamosios teisės samprata. Administracinės teisės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Ekologinės teisės samprata. Darbo teisės samprata. Šeimos teisės samprata. Civilinė teisė. Komercinė teisė. Pilietybės sąvoka. Teisės šaltiniai. Juridinio asmens sąvoka. Finansų teisės samprata. Žemės teisės samprata. Civilinis reiškinys. Teismų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys. Civilinis teisnumas. Civilinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyviai. Nusikaltimo sudėtis. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Baudžiamojo kodekso komentavimas (BK). Civilinio kodekso komentavimas. Baudžiamojo proceso kodekso komentavimas. Civilinio proceso kodekso komentavimas. Darbo kodeksas. Teisinės reformos metmenys. Žmogaus teisės. Teisės problemos. Kriminologijos mokslas. Penitencinės teisės samprata. Rinkimų sistema. Ministerijos: Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Pavaldžios institucijos. Finansų ministerija. Institucijos strateginiai tikslai. Ministerijai pavaldžios įstaigos. Krašto apsaugos ministerija. Kultūros ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Susisiekimo ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija. Institucijos strateginiai tikslai. Pavaldžios instancijos. Švietimo ir mokslo ministerija. Uždaviniai. Teisingumo ministerija. Pavaldžios įstaigos. Ūkio ministerija. Ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Pavaldžios organizacijos. Vidaus reikalų ministerija. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai. Pavaldžios instancijos. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Struktūra.
1 atsiliepimai
Apimtis
50 puslapių
Kategorija
Teisės špera
Teisės teorija (18) 1 puslapis
1 puslapis
Teisės teorija (18) 2 puslapis
2 puslapis
Teisės teorija (18) 1 puslapis
1 puslapis
Teisės teorija (18) 2 puslapis
2 puslapis
Teisės teorija (18) 3 puslapis
3 puslapis
Teisės teorija (18) 4 puslapis
4 puslapis
Teisės teorija (18) 5 puslapis
5 puslapis
Teisės teorija (18) 6 puslapis
6 puslapis
Teisės teorija (18) 7 puslapis
7 puslapis
Teisės teorija (18) 8 puslapis
8 puslapis
Teisės teorija (18) 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Spera (Teorija).doc Spera (Ministerijos).doc (127.02 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti