Teisės teorija (21)

Valstybės ir teisės teorijos mokslo tyrinėjimo objektas. Valstybės ir teisės teorijos mokslo metodai. Valstybės kilmė, samprata. Bendra socialinės valdžios iki valstybės susiformavimo charakteristika. Požymiai, skiriantys valstybę nuo gimininės bendruomenės organizacijos. Pagrindinių valstybės kilmės teorijų analizė. Valstybės samprata ir esmė. Požymiai, skiriantys ją nuo kitų politinių organizacijų ir struktūrų. Valstybės funkcijos ir valstybės forma. Valstybės funkcijos sąvoka, santykis su valstybės uždaviniais. Pagrindinės vidinės valstybės funkcijos. Pagrindinės išorinės valstybės funkcijos. Valstybės formos sąvoka ir struktūra. Valstybė visuomenės politinėje sistemoje, Valstybė ir asmenybė. Teisinės valstybės samprata ir jos raida. Teisinės valstybės principai. Valstybės aparatas. Valstybės aparato sąvoka, reikšmė įgyvendinant valstybės funkcijas ir uždavinius. Valstybės aparato struktūra, pagrindiniai formavimo principai. Teisės samprata. Teisės sampratų apie teisės kilmę įvairovė. Šiuolaikinės teisės samprata. Teisės principai: samprata ir rūšys. Teisės funkcijos. Teisės šaltiniai. Teisės šaltinio ir formos sąvokos interpretavimas. Norminiai aktai: samprata, klasifikacija, skirtumai nuo teisės taikymo aktų. Įstatymai ir jų rūšys, kiti poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teisės norma, pagrindinės teisės sistemos. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikavimas. Teisės šeimos samprata. Priežastys, nulėmusios atskirų teisės šeimų susiformavimą. Teisės sistemos samprata. Struktūrinės dalys. Teisės sistema ir teisinė sistema. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas-esminiai kriterijai skirstant teisė į šakas ir institutus. Teisės sistema ir įstatymų sistema. Teisės sistema. Teisėkūra ir teisės realizavimas. Teisėkūra ir jos stadijos. Įstatymų leidybos technika. Teisės realizavimo samprata ir formos. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai. Teisinio reguliavimo mechanizmas, jo elementai. Teisės aiškinimas ir teisės spragos. Teisės aiškinimo samprata, būdai. Teisės aiškinimo pagal subjektų rūšys. Teisės spragų atsiradimo priežastys ir jų šalinimo būdai. Teisinė kolizija ir jos sprendimo būdai. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisėto elgesio samprata, požymiai, rūšys. Teisės pažeidimas, sąvoka, požymiai, rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė: samprata, požymiai, tikslai, funkcijos, principai ir rūšys.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Teisės špera
Teisės teorija (21) 1 puslapis
1 puslapis
Teisės teorija (21) 2 puslapis
2 puslapis
Teisės teorija (21) 3 puslapis
3 puslapis
Teisės teorija (21) 4 puslapis
4 puslapis
Teisės teorija (21) 5 puslapis
5 puslapis
Teisės teorija (21) 6 puslapis
6 puslapis
Teisės teorija (21) 7 puslapis
7 puslapis
Teisės teorija (21) 8 puslapis
8 puslapis
Teisės teorija (21) 9 puslapis
9 puslapis
Teisės teorija (21) 10 puslapis
10 puslapis
Teisės teorija (21) 11 puslapis
11 puslapis
Teisės teorija (21) 12 puslapis
12 puslapis
Teisės teorija (21) 13 puslapis
13 puslapis
Teisės teorija (21) 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas teises teorija.doc (35.64 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti