Teismo psichiatrija

Teismo psichiatrijos sąvoka, objektas, uždaviniai, istorija. Psichinės sveikatos priežiūra Lietuvoje. Psichikos funkcijos. Suvokimas ir jo sutrikimai. Psichikos ligonių teisės ir psichikos ligonių įstatymas. Mąstymas ir jo sutrikimai. Nepakaltinamumas ir jo kriterijai. Mąstymo sutrikimų sindromai. Ribotas pakaltinamumas ir jo taikymas Baudžiamajame kodekse. Emocijos ir jų sutrikimai. Neveiksnumas ir jo kriterijai. Emocijų sutrikimo sindromai. Motorikos (judesių) sutrikimai. Simptomai ir sindromai. Ribotas veiksnumas, sąvoka ir taikymas. Teismo psichiatrinė ir kitų ekspertizių atlikimo organizavimas Lietuvoje. Protinis atsilikimas, jo rūšys ir pasireiškimo sindromai. Teismo psichiatro įvertinimas. Ambulatorinė teismo psichiatro ekspertizė, jos atlikimo tvarka, terminai ir apiforminimas. Šizotopinis sutrikimas, jo požymiai ir teismo psichiatro įvertinimas. Stacionarinė teismo psichiatro ekspertizė, jos atlikimo tvarka, terminai ir apiforminimo tvarka. Alkoholinis delyras, jo simptomai ir sindromai bei gydymo principai. Teismo psichiatro įvertinimas. Neakivaizdinė ir pomirtinė teismo psichiatro ekspertizė, jų paskyrimo ir atlikimo tvarka. Alkoholinė haliucinozė ir paranoidas, jų formos ir teismo psichiatro įvertinimas. Ekspertų teisės ir pareigos. Procesinis veiksnumas. Galvos smegenų trauma. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Nepakaltinamumo kriterijai. Psichiatro sutrikimai vartojant psichoaktyviasias medžiagas. Priklausomybės ligos ir jų teismo psichiatro įvertinimas. Juridinis nepakaltinamumo kriterijus. Alkoholinės kilmės psichiatrijos sutrikimai ir teismo psichiatrijos įvertinimas. Veiksnumas ir neveiksnumas. Seksualiniai sutrikimai ir teismo psichiatro įvertinimas. Asmenybės sutrikimai, priežastys ir formos. Teismo psichiatro įvertinimas. Apsimetimas, jų rūšys, nustatymas. Šizofrenija, paplitimas, priežastys, formos, eiga, gydymo principai. Teismo psichiatro įvertinimas. Globa, jos steigimo ir atšaukimo tvarka. Kliedesiniai sutrikimai ir jų psichiatrinis įvertinimas. Rūpyba, jos tikslai, steigimas ir atšaukimas. Šizoafektiniai sutrikimai, formos, gydymo principai jų psichiatrinis vertinimas. Teismo psichiatrijos ekspertizės uždaviniai BP ir CT. Priverčiamosios medicinos priemonės (PMP), jų rūšys ir tikslai. Atmintis ir jos sutrikimai. Priverčiamasis stacionarinis gydymas (priežiūra) bendro stebėjimo sąlygomis. Dėmesys ir jo sutrikimai. Priverčiamasis stacionarinis gydymas sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis. Valia ir jos sutrikimai. Teismo psichiatrinė ekspertizė BK, rūšys ir forma. Jos organizavimas, skyrimo pagrindas ir klausimai. Sąmonė ir jos kiekybiniai sutrikimai. Teismo ir psichologijos ekspertizės. Kompleksinė teismo ekspertizė. Klausimai, į kuriuos atsako šios ekspertizės. Intelektas ir jo sutrikimai bei rūšys. Priverčiamasis stebėjimas ambulatorinėmis sąlygomis. Potraukiai ir jų sutrikimai.
2 atsiliepimai
Apimtis
35 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teismo psichiatrija 1 puslapis
1 puslapis
Teismo psichiatrija 2 puslapis
2 puslapis
Teismo psichiatrija 3 puslapis
3 puslapis
Teismo psichiatrija 4 puslapis
4 puslapis
Teismo psichiatrija 5 puslapis
5 puslapis
Teismo psichiatrija 6 puslapis
6 puslapis
Teismo psichiatrija 7 puslapis
7 puslapis
Teismo psichiatrija 8 puslapis
8 puslapis
Teismo psichiatrija 9 puslapis
9 puslapis
Teismo psichiatrija 10 puslapis
10 puslapis
Teismo psichiatrija 11 puslapis
11 puslapis
Teismo psichiatrija 12 puslapis
12 puslapis
Teismo psichiatrija 13 puslapis
13 puslapis
Teismo psichiatrija 14 puslapis
14 puslapis
Teismo psichiatrija 15 puslapis
15 puslapis
Teismo psichiatrija 16 puslapis
16 puslapis
Teismo psichiatrija 17 puslapis
17 puslapis
Teismo psichiatrija 18 puslapis
18 puslapis
Teismo psichiatrija 19 puslapis
19 puslapis
Teismo psichiatrija 20 puslapis
20 puslapis
Teismo psichiatrija 21 puslapis
21 puslapis
Teismo psichiatrija 22 puslapis
22 puslapis
Teismo psichiatrija 23 puslapis
23 puslapis
Teismo psichiatrija 24 puslapis
24 puslapis
Teismo psichiatrija 25 puslapis
25 puslapis
Teismo psichiatrija 26 puslapis
26 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas visi atsakymai.doc (81.96 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti