Temperamento tyrimas (4)

Bendrasis temperamento apibūdinimas. Atskirų temperamento tipų psichologines charakteristikos. Mano temperamentas. Svarbiausi asmenybės veiksnių nustatymas.
2 atsiliepimai
Apimtis
4 puslapiai
Kategorija
Asmenybės psichologijos referatas
Temperamento tyrimas (4) 1 puslapis
1 puslapis
Temperamento tyrimas (4) 2 puslapis
2 puslapis
Temperamento tyrimas (4) 3 puslapis
3 puslapis
Temperamento tyrimas (4) 4 puslapis
4 puslapis
Temperamento tyrimas (4) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Asmenybės psichiniai reiškiniai gali būti aiškinami, išskiriant kai kurias bendras savybes. Tokios bendrosios savybės yra tų reiškinių intensyvumas (jėga), tempai ir pastovumas. Jau antikos medicinos buvo pastebėta, kad atskirų Žmonių šios psichinių reiškinių ypatybės gali skirtis. Senovės Graikijos gydytojas Hipokratas dar V amžiuje prieš Kristų sukūrė teoriją, kuri davė pradžią mokslui apie temperamentus. Hipokrato nuomone, Žmogaus temperamento skirtumus nulemia pagrindinių jo organizmo syvų (skysčių) proporcija, kurią graikišku vardu vadino krasis. Vėliau šis pavadinimas gavo lotynišką pavadinimą - temperamentum (saikingumas, darnumas). Iš tų laikų liko ir šiuolaikiniai temperamento pavadinimai: choleriškas, kurio organizme vyrauja tulžis, sangvinikas - jei organizme vyrauja kraujas, flegmatikas - kuris daugiau turįs gleivių, ir melancholikas - syvų proporcijoje daugiau juodosios tulžies. Hipotezė apie temperamento priklausomumą nuo pagrindinių syvų proporcijų jau seniai atmesta.Temperamentu vadiname pastovias asmenybės savybes, pasireikšiančias psichinių reiškinių intensyvumu, tempais ir pastovumu. Kadangi iš visų psichinių reiškinių išoriškai ryškiausiai yra pastebimi emocijų pasireikšimai, tai ir vienokios ar kitokios temperamento savybės labiausiai atsispindi asmenybės jausminiame gyvenime. Tačiau temperamentas savotiškai nuspalvina asmenybės charakterį, valios ir sugebėjimų pasireiškimus, bendravimo manieras, keičia veiklą. Temperamento savybės didesne dalimi negu kitos savybės priklauso nuo įgimtų kūno anatominių ir fiziologinių ypatybių ir dėl to yra pačios pastoviausios. Socialine aplinka ir organizuotas ugdymas jas mažai tepakeičia.2. Atskirų temperamento tipų psichologines charakteristikosAprašysiu būdingiausias kiekvieno temperamento savybes, turėdama išankstinę nuostatą, kad grynų temperamentų tikrovėje nėra. Kiekvienas žmogus turi įvairių ypatybių, dominuojant kurio nors vieno temperamento savybėms.Sangvinikas. Psichinių procesų tempai greiti. Labai energingas ir darbingas. Emocijos kyla greitai ir ryškiai, pasireiškia veido mimika ir pantomimika. Būdinga lengva interesų, siekimų ir emocijų kaita. Linksmas ir draugiškas, dėl to pageidaujamas draugijose, kuris jas kaip ekstravertas mėgsta. Sangvinikas dažnai nėra pastovus: džiaugiasi ir juokiasi, tačiau greit gali nuliūsti iki ašarų, supykti dėl menkniekių ir greitai pamiršti nuoskaudas. Tai smagūs, draugiški, nepastovus žmonės. Cholerikas. Labai energingas, greitų reakcijų, stiprių emocijų su ryškiais išoriniais pasireiškimais žmogus. Cholerikai siekia pirmauti ir stipriai priešinasi viskam, kas tam trukdo. Didesnis polinkis į efektus ir jų prasiveržimus. Tai dažnai pusiausvyrą ir taktišką bendravimą prarandantys žmones. Lyginant su sangvinikais, cholerikai yra daug pastovesni savo siekimais ir emociniu gyvenimu.Flegmatikas. Lėti psichinių procesų tempai, labai didelis pastovumas ir maža kaita. Tai ramūs, lėti, uždari žmonės. Emocijos menkai tepasireiškia išoriškai. Flegmatiško temperamento žmonės nerodo didesnio aktyvumo ieškodami veikimo tikslų, tačiau pradėtus darbus paprastai užbaigia ištvermingai ir tiksliai.Melancholikas. Budingiausias bruožas - labai didelis jautrumas. Emocijos gilios ir pastovios, tačiau jų išorines išraiškos silpnos, balsas tylus. Dažnai trūksta energijos, ištvermės ir pasitikėjimo savimi, tačiau dėl didelio jautrumo ir pastovumo melancholiško temperamento žmonės pasiekimais pralenkia kitus. Labai intravertiški vengia draugijų, triukšmo, dėl to jiems sunkiau užmegzti kontaktus ir bendrauti didesnėse žmonių grupėse.Reikėtų paminėti ir tai, kad grynų temperamento tipų beveik nepasitaiko. Kiekvieno žmogaus temperamente rasime visų temperamentų bruožų, tačiau vis dėlto dažniausiai vyrauja, kurio nors vieno temperamento savybės.Anglų psichologas H. Aizenkas (H. Eysenck) šiek tiek praplėtė temperamento sąvoką, įgimtomis savybėmis laikydamas žmogaus polinkį į ekstraversiją ir intraversiją (orientaciją į aplinką arba į save), emocinį stabilumą ir neurotizmą. ...

Literatūros šaltiniai 2
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Temperamento tyrimas (4).doc (10.18 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Adlerio individualioji asmenybės teorija
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmenybės psichologija (10)
Asmenybės psichologija (10)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Rac...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti savo rekreacine veiklą. Išanalizuoti savo dienotvarkę. Išmokti stebėti ir analizuo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (7)
Atvejo analizė (7)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Situacija. Situacijos analizė. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
F. Porat
F. Porat "Savigarba — kelias į sėkmę ir meilę" (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Friedos Porat knygos "Savigarba - kelias į sėkmę ir meilę" aprašymas. Įvadas. Knygos aprašymas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti