Teritorijų planavimas (3)

Miesto sąvoka, kriterijai. Kaimo sąvoka. Aglomeracijos sąvoka. Miesto regionas. Miesto kaip sistemos visuma. Ką reiškia miesto kaip sistemos supratimas. Miestų reikšmė ir prieštaringumas. Bendrosios gyvenviečių problemos. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių gyventojų skaičiaus augimo šaltiniai. Socialinės demografinės gyventojų struktūros įtaka planavimui. Gyventojų struktūros teritorinė diferenciacija. Gyvenviečių sistemos sąvoka. Gyvenviečių sistemos pagrindiniai bruožai. Lietuvos gyvenviečių sistema. Gyventojų užimtumas. Ekonominė bazė. Ekonomikos plėtros prielaidos. Gyventojų lokalizacinis mobilumas. Komunikacinis mobilumas. Gyventojų sveikatos urbanistiniai veiksniai. Gyventojų saugumas. Aplinkos taršos problema. Urbanistinės taršos mažinimo priemonės. Eismo saugos problema. Teritorijų planavimo priemonės eismo saugai didinti. Triukšmo problema. Triukšmo slopinimo būdai ir priemonės. Žemės poreikis miestams, miesteliams ir kaimams. Žemės naudojimo intensyvumas. Pagrindinės Žemės naudojimo paskirtys. Valstybės ir savivaldybės pareigos finansavimo ir investicijų sferoje. Privačios investicijos gyvenvietėse. Teritorijų planavimo samprata. Teritorijų planavimo objektai. Planavimo dalyviai. Visuomenės dalyvavimas planavime. Strateginis planavimas. Bendrasis planavimas. Detalusis planavimas. Specialusis planavimas. Imitacinis modeliavimas planavime. Normatyvinis planavimas. Analogų metodas. Strateginiai planavimo tikslai. Fizinio planavimo tikslai. Planavimo normos. Valstybinė planavimo priežiūra. Visuomenės įvertinimas. Finansinis įvertinimas. Politinis įvertinimas. Planavimo apribojimai. Poveikis gyventojams ir aplinkai. Informacinė planavimo bazė. Raidos prognozė. Savaiminė raida. Organizuota plėtra. Darnioji (subalansuota) plėtra. Rekonstravimo sąvoka. Atnaujinimo sąvoka. Konversijos sąvoka. Teritorijų plėtros valdymas. Miesto struktūros elementai. Miesto struktūra, formavimo tikslai. Funkcinio zonavimo principas. Funkcinės integracijos principas. Uždaros ir atviros sistemos. Monocentrinės ir policentrinės struktūros. Kompaktinės ir diskrecinės struktūros. Viešojo susisiekimo reikšmė miesto struktūrai ir raidai. Susisiekimo poreikis ir galimybės. Susisiekimo būdų racionalaus naudojimo ribos. Susisiekimo funkciniai tikslai. Susisiekimo bendrieji tikslai. Susisiekimo aplinkosauginiai tikslai. Susisiekimo ekonominiai tikslai. Stačiakampio gatvių tinklo savybės. Spindulinio žiedinio gatvių tinklo savybės. Gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Pagalbinių gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Greito eismo gatvė (A kat.). Pagrindinė gatvė (B kat.). Aptarnavimo gatvė (C kat.). Būsto poreikis. Būsto tipai. Užstatymo tipai. Gyvenamosios teritorijos fizinė struktūra. Gyvenamosios teritorijos padėtis miesto struktūroje. Pramonės teritorijų dydžiai. Pramonės teritorijų funkcinės struktūros. Pramonės įmonės sanitarinės zonos. Pramonės įmonių apsaugos zonos. Miesto centro ypatumai. Miesto centro sistema. Miesto centro planavimo uždaviniai. Miesto centro plėtra. Želdynų paskirtis. Želdynų schemos miesto struktūroje. Techninės infrastruktūros tikslai. Techninės infrastruktūros objektas. Priemiestinės zonos nauda miestui. Miesto nauda priemiestinei zonai. Užmiesčio kelių reikšmės kategorijos. Užmiesčio kelių techninės kategorijos. Aplinkkelių paskirtis. Autobusų keleivių stotys. Krovinių stotys (terminalai). Geležinkelio transporto įranga. Oro uostai. Jūrų uostas. Jūrų terminalas. Gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas. Gyvenamojo namo sklypo struktūra.
1 atsiliepimai
Apimtis
35 puslapiai
Kategorija
Kita špera
Teritorijų planavimas (3) 1 puslapis
1 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 2 puslapis
2 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 3 puslapis
3 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 4 puslapis
4 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 5 puslapis
5 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 6 puslapis
6 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 7 puslapis
7 puslapis
Teritorijų planavimas (3) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Teritoriju_spera_visa.doc (836.2 KB)

Kiti mokslo darbai

Babtų miestelio plėtros analizė
Babtų miestelio plėtros analizė
 • Analizės »
 • Kita analizė

Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Metodika. Babtų kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topograf...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Daugialypės tiesinės regresijos modelis
Daugialypės tiesinės regresijos modelis
 • Analizės »
 • Kita analizė

Ekonometrika. Daugialypinės regresijos modelis. Standartizuotų regresijos koeficientų ß reikšmės. Trimatės ti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Neuronų tinklai
Neuronų tinklai
 • Analizės »
 • Kita analizė

Įvadas į dirbtinius neuronų tinklus. Dirbtinių neuroninių tinklų veikimas. Tinklo pritaikymas duomenims. Išvesties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augalų, tinkančių floristiniams priedams, įvairovė ir auginimas
Augalų, tinkančių floristiniams priedams, įvairovė ir auginimas
 • Diplominiai darbai »
 • Kita diplominis darbas

Želdiniai ir jų dizainas. Įvadas. Tikslas: Suplanuoti augalų, tinkančių floristiniams priedams, gamybos programą. M...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
GPS Verwendung für Kataster Messungen
 • Diplominiai darbai »
 • Kita diplominis darbas

pdf byla. Darbas vokiečių kalba. GPS taikymas kadastriniams matavimams. Einfuhrung in das NAVSTAR GPS. Die Segmente des...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti