Teritorijų planavimas (6)

Miesto sąvoka. Kaimo sąvoka, kriterijai. Aglomeracija. Gyventojų aglomeracija. Miesto regionas. Miestas kaip sistemos visuma. Miesto sistemos pripažinimas. Miestų reikšmė ir prieštaringumas. Bendrosios gyvenviečių problemos. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių gyventojų skaičiaus augimo šaltiniai. Socialinės demografinės gyventojų struktūros įtaka planavimui. Gyventojų struktūros teritorinė diferenciacija. Gyvenviečių sistemos sąvoka. Gyvenviečių sistemos pagrindiniai bruožai. Lietuvos miestų sistema (gyvenviečių sistema). Lietuvos metropoliniai centrai. Gyventojų užimtumas, nedarbas. Ekonominė bazė. Ekonomikos plėtra. Gyventojų lokalizacinis mobilumas. Komunikacinis mobilumas. Gyventojų sveikatos urbanistiniai veiksniai. Gyventojų saugumas. Aplinkos taršos problema. Urbanistinės taršos mažinimo priemonės. Eismo saugos problema. Teritorijų planavimo priemonės eismo saugai didinti. Energijos naudojimo problema. Planavimo priemonės energijos naudojimo mažinimui. Triukšmo problema. Triukšmo slopinimo būdai ir priemonės. Žemės poreikis miestams, miesteliams ir kaimams. Žemės naudojimo intensyvumas. Pagrindinės Žemės naudojimo paskirtys. Valstybės ir savivaldybės pareigos finansavimo ir investicijų sferoje. Privačios investicijos gyvenvietėse. Nusikalstamumo problema. Teritorijų planavimo samprata. Teritorijų planavimo objektai. Planavimo dalyviai. Visuomenės dalyvavimas planuojant. Strateginis planavimas. Fizinis planavimas. Bendrasis planavimas. "Advokatų" planavimas. Detalusis planavimas. Specialusis planavimas. Imitacinis modeliavimas planavime. Normatyvinis planavimas. Analogijos metodas. Strateginiai planavimo tikslai. Fizinio planavimo tikslai. Planavimo normos. Planavimo įvertinimas. Planavimo apribojimai, poveikis gyventojams ir aplinkai. Informacinė planavimo bazė. Raidos prognozė. Savaiminė raida. Organizuota plėtra. Darnioji plėtra. Rekonstravimo sąvoka. Atnaujinimo sąvoka. Konversijos sąvoka. Teritorijų plėtros valdymas. Miesto struktūros elementai. Miesto struktūra, formavimo tikslai. Funkcinio zonavimo principas. Funkcinės integracijos principas. Atvira, uždara struktūra. Monocentrinė, policentrinė struktūra. Kompaktinė, diskretinė struktūra. Viešo susisiekimo reikšmė miesto struktūrai ir raidai. Susisiekimo poreikis ir galimybės. Susisiekimo būdų racionalaus naudojimo ribos. Susisiekimo funkciniai tikslai. Susisiekimo bendrieji tikslai. Susisiekimo aplinkosauginiai tikslai. Susisiekimo ekonominiai tikslai. Stačiakampio gatvių tinklo savybės. Spindulinio žiedinio gatvių tinklo savybės. Gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Pagalbinių gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Greito eismo gatvė. Pagrindinė gatvė. Aptarnavimo gatvė. Būsto poreikis. Būsto tipai. Užstatymo tipai. Gyvenamosios teritorijos fizinė struktūra. Gyvenamosios teritorijos padėtis miesto struktūroje. Pramonės teritorijų dydžiai. Pramonės teritorijų funkcinė struktūra. Pramonės įmonių sanitarinė zona. Apsaugos zonos. Miesto centro ypatumai. Miesto centrų sistema. Miesto centro planavimo uždaviniai. Miesto centro plėtra. Želdynų paskirtis. Želdynų sistemos. Techninės infrastruktūros tikslai. Techninės infrastruktūros objektai. Gatvių, aikščių ir zonų klasifikavimas. Priemiestinės zonos nauda miestui. Miesto nauda priemiestinei zonai. Užmiesčio kelių reikšmės kategorijos. Užmiesčio kelių techninės kategorijos. Aplinkkelių paskirtis. Autobusų keleivių stotys. Krovinių stotys. Geležinkelio transporto įranga. Oro uostai. Jūrų uostas. Jūrų terminalas. Gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas. Gyvenamojo namo sklypo struktūra. Gyvenamojo pastato išdėstymas sklype.
1 atsiliepimai
Apimtis
24 puslapiai
Kategorija
Inžinerijos špera
Teritorijų planavimas (6) 1 puslapis
1 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 2 puslapis
2 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 3 puslapis
3 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 4 puslapis
4 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 5 puslapis
5 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 6 puslapis
6 puslapis
Teritorijų planavimas (6) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas TERITORIJU_PATAISYTA_SPERAagn[1]..doc (472.43 KB)

Kiti mokslo darbai

Dujofikavimo technologija: privalumai, trūkumai ir pritaikymo galimybių analizė
Dujofikavimo technologija: privalumai, trūkumai ir pritaikymo galimybių analizė
  • Analizės »
  • Inžinerijos analizė

Trumpas dujofikavimo technologijos aprašymas ir skaičiavimų pavyzdžiai. Įvadas. Dujofikavimo technologija. Dujofikavi...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (4)
Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (4)
  • Analizės »
  • Inžinerijos analizė

Darbo tikslas: Atlikti įmonės, įstaigos ar gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis. Šiluminės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyvenamojo būsto ir ūkio energijos sąnaudų analizė
Gyvenamojo būsto ir ūkio energijos sąnaudų analizė
  • Analizės »
  • Inžinerijos analizė

Įžanga. Gyvenamojo būsto ir ūkio energijos sąnaudų analizė. Šiluminės energijos sąnaudų 2006 metais suves...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
35 kV kabelių linijos Eiguliai – Centras parametrų beavariniam darbui užtikrinti
35 kV kabelių linijos Eiguliai – Centras parametrų beavariniam darbui užtikrinti
  • Diplominiai darbai »
  • Inžinerijos diplominis darbas

Įvadas. Analitinė dalis. 35 kv kabelių linijų bendroji charakteristika, sandara. Objekto charakteristika, temos analiz...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės Pelekiškio kaimo žemės konsolidacijos projektas
Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės Pelekiškio kaimo žemės konsolidacijos projektas
  • Diplominiai darbai »
  • Inžinerijos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Nagrinėjamos teritorijos analizė. Žemės naudotojų bei žemės fondo kaita...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti