Terminai civilinėje teisėje (2)

Įvadas. Civilinės teisės esmė. Termino sąvoka. Terminų rūšys ir klasifikacija. Terminų skirstymas. Terminų klasifikavimas. Termino teisinė reikšmė. Terminų nustatymas. Termino eigos nustatymas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžios ir pabaigos nustatymas. Ieškinio senaties terminų sustabdymas ir nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Terminai civilinėje teisėje (2) 1 puslapis
1 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 2 puslapis
2 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 3 puslapis
3 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 4 puslapis
4 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 5 puslapis
5 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 6 puslapis
6 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 7 puslapis
7 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 8 puslapis
8 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 9 puslapis
9 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 10 puslapis
10 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 11 puslapis
11 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 12 puslapis
12 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (2) 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Civilinė teisė- tai labiausia paplitusi teisės šaka, kuri su kitomis teisės šakomis sudaro bendrą teisės sitemą. Ją sudaro teisės normos plėtojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytų pagrindinių žmogaus turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo teisinio reglamentavimo mechanizmą. Taip pat civilinė teisė sudaro ekonominių privačių santykių teisinius pamatus.Nepriklausomai nuo to kokia veikla mes užsiimame realiame gyvenime, kasdien mums tenka susidurti su civilinės teisės reguliuojamasi sąntykiais. Todėl labai svarbu būti susipažinus su teisės normomis, jos reguliuojamais teisiniais santykias, bei atskirais institutaisSavo darbe aš smulkiau panagrinėsiu teisinius terminus. • terminų rūšis ir jų klasifikavimą• įgyjamuosius, naikinamuosius ir atnaujinamuosius terminus• įstayminius, sutartinius bei teisminius terminus• terminų pritaikymo sferą ir jų teisinę reikšmę Svarbu išmanyti terminų skaičiavimo tvarką, jų pradžios ir pabaigos nustatymą. Taip pat savo darbe paliesiu ieškinio senaties terminą:• pasibaigimą,• materialinę reikšmę.• senaties terminų rūšis, • senaties termino pradžios nustatymo svarbą.Panagrinėsiu ir bendruosius bei specialiuosius ieškinio senaties termino nutraukimo pagrindus. Trumpai aptarsiu ieškinio senaties sustabdymą bei atnaujinimą. "Kiekviena teisės norma turi tik jai įstatymo leidėjo numatytą individualią socialinę paskirtį- reglamentuoti tam tikrą visuomeninį santykį. Teisės teorijoje šis santykis vadinamas teisinio reglamentavimo objektu. Todėl praktikoje taikant teisines normas pirmiausia būtina mokėti įvertinti konkrečių santykių prigimtį ir į tai atsižvelgiant parinkti tinkamą, tik šiems santykiams reglamentuoti įstatymų leidėjo skirtą teisės normą." Taip sakoma J. Kiršienės "Civilinės teisės" bendrojoje dalyje I tome.Lietuvoje civilinė teisė egzistuoja jau labia seniai. Jos raida neatsiejama nuo Lietuvos valstybingumo raidos, kuri siekia dar XIII amžių. Tų laikų pagrindinės Lietuvos civilinės teisės idėjos perimtos iš Vakarų Europos. O visos teisės šaknys siekia gilią senovę V a.pr.Kr. romėnų valdymo laikus."Svarbiausi Lietuvos teisės šaltiniai, kuriuose buvo įtvirtintos ir civilinės teisės normos, buvo Kazimiero teisynas (1468m.) ir Lietuvos Statutai (1529m. 1566m. 1588m.) Šie aktai buvo reikšmingi ne tik Lietuvos, bet ir gretimų Rytų bei kai kurių Vakarų šalių civilinės teisės raidai." (Civilinė teisė 2004 Vilnius)Lietuvai praradus savarankiškumą, sustojo ir jos savarankiška teisės sistemos plėtra. Praradus nepriklausomybę iki 1990m. Lietuvoje galiojo Rusijos Civilinis kodeksas. Til vėl atgavus nepriklausomybę, buvo sukurtos laisvos rinkos veikimui būtinos teisinės prielaidos. Tuomet ir buvo priimti nauji įstatymai bei perredaguotas 1964m. Civilinis kodeksas. Naujasisi Civilinis kodeksas priimtas 2000m.liepos 18d. O 2001m. liepos 1d. jis įsigaliojo. Civilinis kodeksas-tai pagrindinis kodifikuotas civilinės teisės šaltinis. Šiuolaikinės Lietuvos civilinės teisės principai bei nuostatos jau pritaikytos prie Europos Sąjungos teisės bei tarptautinių turtinių santykių reglamentavimo standartų. ...

Literatūros šaltiniai 7
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Terminai civilineje teiseje (2).doc (21.82 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti