Terminai civilinėje teisėje (3)

Termino sąvoka, rūšys, terminų nustatymas ir skaičiavimas. Termino sąvoka. Terminų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Terminai civilinėje teisėje (3) 1 puslapis
1 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 2 puslapis
2 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 3 puslapis
3 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 4 puslapis
4 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 5 puslapis
5 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 6 puslapis
6 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 7 puslapis
7 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 8 puslapis
8 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 9 puslapis
9 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 10 puslapis
10 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 11 puslapis
11 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 12 puslapis
12 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 13 puslapis
13 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 14 puslapis
14 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 15 puslapis
15 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (3) 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Terminu civilinėje teisėje vadinamas laiko tarpas (metai, ketvirtis, mėnuo, savaitė ir pan.) arba laiko momentas (kalendorinė data, valanda ir pan.), kuriam pasibaigus atsiranda tam tikri teisiniai padariniai. Terminą taip pat galima apibrėžti nurodant būsimą neišvengiamą įvykį. Termino pasibaigimas, arba laiko momentas, nepriklauso nuo žmogaus valios ir sąmonės. Todėl terminas yra toks juridinis faktas, kuris vadinamas įvykiu.Terminai civilinėje teisėje turi svarbią reikšmę. Jais nustatoma civilinių subjektinių teisių buvimo, įgyvendinimo laiko ribos ir jas pažeidus gynimo terminai. Terminai lemia prievolių įvykdymo ir teisių įgyvendinimo laiką, teisinių santykių atsiradimo momentą, jų trukmę ir pasibaigimo laiką, teisiniams santykiams suteikia apibrėžtumo. Terminai santykinai gali būti apibrėžti tokiomis sąvokomis: "nedelsiant", "tuojau praneša", "per paprastai (normaliai) tam reikalingą laiką", "per trumpiausią techniškai įmanomą laiką" ir pan. Civiliniai įstatymai nustato daug terminus reguliuojančių taisyklių. Vienos iš šių taisyklių yra bendros- taikomos visiems civilinės teisės reguliuojamiems santykiams. Kitos taisyklės yra specialios. Jos taikomos tik numatytiems santykiams. Terminų bendrosios taisyklės numatytos LR CK 1.117 – 1.123 str.1.2. Terminų rūšysAtsižvelgiant į tai, kas nustato terminus, skiriamos tokios jų rūšys:istatymuose nustatyti (nustatyti imperatyviose teisės normose);sutartiniai (nustatyti civilinio teisinio santykio dalyvių);teisminiai (nustatyti teismo, arbitražo arba trečiųjų teismo);pagal teisinius padarinius skiriami atnaujinamieji, įgyjamieji ir naikinamieji terminai (CK 1.117 str. 3 d.)Įstatymuose nustatyti terminai (istatyminiai terminai) nustatomi normatyvinių aktų. Paprastai jie išreiškiami imperatyvinėmis normomis ir šalims susitarus negali būti keičiami. Įstatyminius terminus privalo taikyti ir jų laikytis piliečiai, organizacijos, teismai, arbitražai ir kiti civilinių teisių gynimo organai. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.Sutartiniai terminai paprastai nustatomi šalims susitarus. Šitaip gali būti nustatomi sandorio galiojimo, vykdymo terminai. Šie terminai šalims susitarus gali būti keičiami- sutrumpinami, prailginami.Teisminiai terminai nustatomi ginčus sprendžiančių organų sprendimu. Pavyzdžiui, teismas, arbitražas dažnai įsipareigoja šalis nustatytu terminu perduoti tam tikrus daiktus, atlikti nurodytus darbus ir pan. Civiliniuose įstatymuose nenurodyta, kad terminai gali būti apibrėžti ir neapibrėžti. Įstatymas leidžia nustatyti neapibrėžtus prievolių įvykdymo terminus. Pagal LR CK 6.53 str. Neapibrėžtus prievolių įvykdymo terminus galima nustatyti dvejopai: nenustatant prievolės įvykdymo termino ir apibrėžiant pareikalavimo metu, t.y. kada kreditorius pareikalauja prievolę įvykdyti. Šiais abiem atvejais kreditorius, pareikšdamas reikalavimą įvykdyti prievolę, nustato prievolės įvykdymo terminą. Paprastai įstatymas nuo reikalavimo pareiškimo momento prievolei įvykdyti nustato septynių dienų terminą. Išimtis yra tie atvejai, kai iš sutarties ar prievolės esmės išplaukia pareiga prievolę įvykdyti tuoj pat.Atnaujinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.Įgyjamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus atsiranda tam tikra teisė ar pareiga.Naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga (pavyzdžiui, nuomos sutartis sudaryta iki balandžio 1 d.). Tačiau tokie terminai teismo ar arbitražo tvarka gali būti atnaujinti.1.3. Terminų nustatymas ir skaičiavimasTerminų nustatymasLR CK 1.117 str. nustatyta, kad terminai gali būti apibrėžiami įvairiais būdais:kalendorine data;laiko tarpo pasibaigimu;nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.Terminai gali būti apibrėžti absoliučiai ir santykinai. Absoliučiai apibrėžti yra terminai, kurie nustatomi kalendorine data (pavyzdžiui, 2005 m. liepos 13 d.) arba pasibaigus apibrėžtam laiko tarpui skaičiuojami metais (pavyzdžiui, bendrieji ieškinio senaties terminai), mėnesiais (pavyzdžiui, įpėdiniams priimti palikimą nustatytas šešių mėnesių terminas), savaitėmis (pavyzdžiui, per dvi savaites atlikti darbą), dienomis ir valandomis (pavyzdžiui, maisto prekių pristatymo į parduotuvę grafikas). Santykinai apibrėžti yra įvykiais nustatomi terminai. Jais gali būti tik tie įvykiai, kurie neišvengiamai turi įvykti (pavyzdžiui, krovinių upėmis pervežimo sutarties vykdymo terminas gali būti nustatomas navigacijos pradžioje ir pabaigoje). Tuo jie skiriasi nuo įvykių, kurie kaip sąlyga numatomi sąlyginiuose sandoriuose. Šiuose sandoriuose numatyta sąlyga (įvykis) gali atsirasti arba neatsirasti. ...

Literatūros šaltiniai 4
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Terminai civilineje teiseje (3).doc (22.83 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti