Terminai civilinėje teisėje (4)

Įvadas. Terminai. Termino sąvoka, rūšys. Termino eigos pradžia ir pasibaigimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Terminai civilinėje teisėje (4) 1 puslapis
1 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 2 puslapis
2 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 3 puslapis
3 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 4 puslapis
4 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 5 puslapis
5 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 6 puslapis
6 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 7 puslapis
7 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 8 puslapis
8 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 9 puslapis
9 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 10 puslapis
10 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 11 puslapis
11 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 12 puslapis
12 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 13 puslapis
13 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 14 puslapis
14 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 15 puslapis
15 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 16 puslapis
16 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 17 puslapis
17 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 18 puslapis
18 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 19 puslapis
19 puslapis
Terminai civilinėje teisėje (4) 20 puslapis
20 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo tikslas – remiantis Lietuvos Respubliko civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais išsiaiskinti terminų reikšmę civilinėje teisėje, aptarti terminų pasibaigimo taisykles, civilinių teisinių pareigų įvykdymo terminus, įsigilinti į termino pradžios ir pabaigos skaičiavimo taisyklės. Veiksmų įvykdymo tvarka paskutinę termino dieną.Aptariant terminus civilinėje teisėje svarbu nepamiršti ieškinio senaties termino. Dėl to aiškinausi ieškinio senaties sąvoką ir reikšmę. Šiame darbe analizavau reikalavimus, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Gilinausi į ieškinio senaties termino eigos pradžios, ieškinio senaties sustabdymo ir nutraukimo bendrąsias taisykles ir normas, pažeistų teisių gynimo atvejus, ieškinio senačiai pasibaigus, ieškinio senaties pasibaigimo pasekmes.Neretai civilinių teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas ar nutrūkimas yra siejamas su terminu. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnis nustato, jog pripažinti turtą bešeimininkiu galima suėjus vineneriems metams nuo tos dienos, kurią turtas įtrauktas į apskaitą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitų terminų. Laiko tėkmė yra objektyvus procesas. Todėl teisė gali nustatyti tik konkretų laiko tarpą, jo pradžią bei pabaigą, tačiau žmogus teisės normų pagalba laiko negali nei sustabdyti, nei sulėtinti, nei pagreitinti. Tad terminas yra laikytinas juridiniu faktu, kuris atsiranda arba išnyksta be žmogaus valios, t.y. įvykiu.Terminu civilinėje teisėje laikomas laiko momentas (kalendorinė data, valanda ir t.t.) arba laiko tarpas (metai, mėnuo, diena ir t.t.), kuriam suėjus ar pasibaigus, įstatymas ar šalių susitarimas numato tam tikrų civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Įstatymų ar sandorių nustatytas arba teismo paskiriamas terminas nurodomas kalendorine data arba nurodomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis skaičiuojamas laikas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 straipsnio 1-oji dalis).Civilinėje teisėje bendruosius terminų klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.177-1.123 straipsniai. Specialiosios terminų taisyklės taikomos tik tam tikriems santykiams, nustatytos kituose Lietuvos Respbulikos civilinio kodekso skirsniuose.Terminai pagal įvairius kriterijus gali būti klasifikuojami į rūšis. Pavyzdžiui, pagal tai kas nustato konkretų terminą, jie skirstomi į įstatymo nustatytus ir teismo nustatytus terminus.Įstatymo nustatyti terminai paprastai yra imperatyvinio pobūdžio, t.y. jų negali pakeisti nei šalys savo susitarimu, nei teismas, ir jų laikimasis visiems yra privalomas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 straipsnio 1-oji dalis nustato, jog fizinių asmenų visiškas veiksnumas atsiranda suėjus aštuonolika metų. Įstatymas gali nustatyti tik maksimalų terminą, o konkretaus termino nustatymas paliekamas civilinių teisinių santykių subjektų nuožiūrai. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.142 straipsnis nustato, jog įgaliojimo terminas negali būti ilgesnis nei treji metai. Šio termino šalys negali pažeisti, tačiau jos gali nustatyti konkretų terminą, kurį galios įgaliojimas, pavyzdžiui, trys mėnesiai, metai, dveji metai ir pan. Terminą nustatanti įstatymo norma gali būti dispozityvinė, t.y. šalys savo susitarimu gali nustatyti ir kitokius terminus negu nustato įstatymas. Šalys sutartyje taip pat gali numatyti kitokią sutarties atsisakymo tvarką, pavyzdžiui, jos gali susitarti, kad pranešti apie tai būtina prieš šešis mėnesius.Jeigu įstatymas termino nenustato, šalys konkretų terminą gali numatyti sutartyje. Sutartyje nustatytus terminus šalys savo susitarimu gali keisti, atitinkamai pakeisdamos savo sutartį (pavyzdžiui, sutrumpinti arba prailginti).Terminus dar gali nustatyti teismas arba arbitražas, nagrinėdami civilinę bylą. Teismas gali nutraukti sutartį. Šiuo atveju terminą, po kurio sutartis bus laikoma nuktraukta, nustatys teismas. Teismas taip pat gali nustatyti, nuo kurio momento sandoris bus laikomas negaliojančiu.Pagal teisines pasekmes terminai gali būti atnaujinamieji, įgyjamieji ir naikinamieji (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 straipsnio 3-oji dalis).Atnaujinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl civilinės teisės ar pareigos šiam terminui suėjus negrįžtamai nepasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 straipsnio 4-oji dalis)Įgyjamieji terminai yra tokie terminai, kuriems pasibaigus atsiranda (įgyjama) tam tikrų civilinių teisių ar pareigų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 straipsnio 5-oji dalis). Pavyzdžiui, tokie terminai yra įgyjamosios senaties terminai.Naikinamaisiais vadinami terminai, kuriems pasibaigus, išnyksta tam tikros civilinės teisės ar pareigos. Suėjus absoliučiam naikinamajam terminui, civilinės teisės ar pareigos pasibaigia negrįžtamai, nes to termino atstatyti arba prailginti negalima. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti. Savo ruožtu naikinamieji terminai gali būti absoliutūs ir santykiniai. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 straipsnio 6-oji dalis) ...

Literatūros šaltiniai 9
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Terminai civilineje teiseje (4).doc (30.79 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti