Terminai civilinėje teisėje

Įžanga. Termino sąvoka, rūšys ir teisinė reikšmė. Termino sąvoka ir rūšys. Termino teisinė reikšmė. Terminų skaičiavimas, termino eigos pradžia ir pabaiga. Kai kurie Lietuvos Respublikos (LR) Civiliniame kodekse (CK) numatyti terminai. Su daiktų kokybės garantija ir ranga susiję terminai. Su nuomos sutartimis susiję terminai. Su prievolėmis susiję terminai. Kiti įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
22 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Terminai civilinėje teisėje 1 puslapis
1 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 2 puslapis
2 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 3 puslapis
3 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 4 puslapis
4 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 5 puslapis
5 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 6 puslapis
6 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 7 puslapis
7 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 8 puslapis
8 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 9 puslapis
9 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 10 puslapis
10 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 11 puslapis
11 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 12 puslapis
12 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 13 puslapis
13 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 14 puslapis
14 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 15 puslapis
15 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 16 puslapis
16 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 17 puslapis
17 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 18 puslapis
18 puslapis
Terminai civilinėje teisėje 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Kiekvieną dieną žmogus atlieka daugybę būtinų, įprastų ir mažiau įprastų, veiksmų: perka maisto produktus, drabužius, važiuoja autobusu ar traukiniu, siunčia laišką ar telegramą, yra priimamas į darbą, kreipiasi į gydytoją, perka akcijas, steigia įmonę, ir t.t. Apie šių veiksmų reikšmę ir teisinius padarinius daugelis nesusimąsto, kol nekyla konfliktas, pavyzdžiui, parduotuvėje nusipirkus nekokybišką prekę; paštui praradus siuntinį; nesusipratimai su verslo klientais, partneriais ir pan. Šių konfliktų ir nesusipratimų tikriausiai kiltų žymiai mažiau, jei kiekvienas asmuo labiau išmanytų įstatymus, civilinio kodekso nuostatus ir apskritai labiau domėtųsi civiline teise. Civilinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja turtinius ir su jais susijusius, o taip pat ir nesusijusius asmeninius neturtinius santykius, atsirandančius tarp lygių ir vienas kitam nepavaldžių asmenų (subjektų). Teisės samprata apima ne tik teisės šaltinius, struktūrą, principus, bet ir jos socialinę paskirtį bei funkcijas, kuriomis teisė tiesiogiai įsiprasmina visuomenėje kaip socialinio elgesio reguliatorius. Teisės funkcija – tai jos vaidmuo, paskirtis, įtvirtinant, organizuojant bei vystant visuomeninius santykius.Šiame darbe yra išsamiau išnagrinėti su teisiniais santykiais susijusių terminų aspektai. Darbą galima būtų suskirstyti į dvi dalis: pirmoje, kuri apimtų pirmą ir antrą skyrius išdėstomos bendros terminų nuostatos: apibrėžimas, rūšys, teisinė reikšmė, termino pradžios ir pabaigos skaičiavimo taisyklės ir pan. Antroje dalyje, kuri apimtų visą trečiąjį skyrių, apžvelgiami kai kurie civiliniame kodekse numatyti terminai, kurie gali būti naudingi žinoti kiekvienam žmogui, taip pat kai kurie įdomesni terminai, tuo stengiantis šiame darbe pateikti ne tik teorinės, bet ir praktiškai naudingos, svarbios bei įdomios informacijos.Rašant darbą buvo remtasi įvairia metodologine medžiaga, mokomosiomis knygomis, pagrindinė teisinė informacija pateikta remiantis naujo civilinio kodekso straipsniais bei jų komentarais.Terminu civilinėje teisėje laikomas laiko momentas (kalendorinė data, valanda ir t.t.) arba laiko tarpas (metai, ketvirtis, mėnuo,diena ir t.t.), kuriam suėjus ar pasibaigus, įstatymas ar šalių susitarimas numato tam tikrų civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, su juo įstatymas sieja tam tikras teisines pasekmes.Laiko tėkmė yra objektyvus procesas. Termino pasibaigimas, arba laiko momentas, nepriklauso nuo žmogaus valios ir sąmonės. Todėl teisė gali nustatyti tik konkretų laiko tarpą, jo pradžią bei pabaigą. Taigi, terminas yra laikytinas juridiniu faktu, kuris atsiranda arba išnyksta be žmogaus valios, t.y. įvykiu.Terminai civilinėje teisėje turi svarbią reikšmę. Jais nustatoma civilinių subjektinių teisių buvimo, įgyvendinimo laiko ribos ir jas pažeidus gynimo terminai. Civiliniai įstatymai nustato daug terminus reguliuojančių taisyklių. Vienos iš šių taisyklių yra bendros – taikomos visiems civilinės teisės reguliuojamiems santykiams. Kitos taisyklės yra specialios. Jos taikomos tik numatytiems santykiams. Terminų bendros taisyklės numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.117 – 1.123 straipsniuose.Priklausomai nuo to, kas nustato terminus, terminai skirstomi į tris atitinkamai vadinamas rūšis:• Nustatomus įstatymų – vadinamus įstatyminiais terminais;• Nustatomus civilinio teisinio santykio dalyvių – vadinamus sutartiniais terminais;• Nustatomus teismo, arbitražo arba trečiųjų teismo – vadinamus teisniais terminais. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Terminai civilineje teiseje.doc (29.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti