Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai

Įvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo elementai. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis terorizmas. Religinis terorizmas. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis – rasinis terorizmas. Terorizmas ir islamas. Kova su terorizmu – grėsmė žmogaus teisėms. Didėjančio susidomėjimo kovos su terorizmu priežastys. Kova su terorizmu taikant teroristų metodus. Teisingumas. Žmogaus teisių pažeidimas kaip terorizmą skatinantys veiksnys. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 1 puslapis
1 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 2 puslapis
2 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 3 puslapis
3 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 4 puslapis
4 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 5 puslapis
5 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 6 puslapis
6 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 7 puslapis
7 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 8 puslapis
8 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 9 puslapis
9 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 10 puslapis
10 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 11 puslapis
11 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 12 puslapis
12 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 13 puslapis
13 puslapis
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Terorizmo reiškinys žinomas nuo pat "pirmųjų teroristinėmis organizacijomis" laikomų dviejų žydų ekstremistų grupuočių – " Sicari" ir "Zealots", veikusių Senovės Romoje 46 m. po Kr., kai abiejų grupuočių nariai kovoje su graikais, romėnais ir žydais atskalūnais nevengė naudoti smurtą. Neretai Romėnų imperijoje aukos buvo žudomos viešai, siekiant perduoti savotišką žinią romėnų valdžiai.Šiandien terorizmas plečiasi už vienos šalies ribų, todėl didėja baimės ir konflikto pavojus šalių santykiuose. Ilgą laiką pasaulio politikoje vyravusioms ir vis dar tebevyraujančioms JAV vis stipriau priešinasi Rusijos, Irano, Irako, Kinijos tautos, kurių valstybinės politikos strateginis prioritetas- tų šalių ekonominės raidos ir jos įtakos regione išsaugojimas bei atsilaikymas prieš JAV interesus.Tuo tarpu JAV, deklaruoja savo įtaką ir interesus kaip kovą su tarptautiniu terorizmu. Daugelyje valstybių kovai su terorizmu kuriami nauji įstatymai, formuojamos antiteroristinės pajėgos. Atrodytų, kad tai normalu, kad teisybė kovoja prieš neteisybę, geriečiai žudo blogiečius. Deja, terorizmas, nepaisant jam skiriamo dėmesio, išlieka neaiškus reiškinys, o kalbant apie žmogaus teises, kyla daug klausimų.Dabartinėje visuomenėje terorizmo sąvoka labai paplitusi. Po 2001 m. rugsėjo 11-osios tragedijos Niujorke ir Vašingtone, ši tema tapo labai jautri ir skaudi visai visuomenėj. Dabar terorizmo sąvoką beveik kasdien girdime per televiziją, radiją, skaitydami spaudą, internete daugybė informacijos apie šią temą. Jei iki 2001 m. sąvoka "terorizmas" buvo ne taip gerai žinoma ir suprantama, tai dabar ji sukelia pyktį, nesupratimą, dėl ko demokratiniam pasaulyje reikia naudoti tokį žiaurumą prieš žmones, net vaikus (Beslano tragedija).Tačiau, mus, žmones, baugina ne tik teroristai, bet ir kova su terorizmu. Sekdami žiniasklaidą matome, kad aukojami šimtai, tūkstančiai gyvybių, kad užkirsti kelią terorizmui kelią. Deja, ne mūsų galioj visa tai pakeisti, todėl galime tik stebėti ir orientuotis į pasaulio problemas. Taigi, kas tai yra terorizmas? Kaip reikia su juo kovoti? Ar įmanoma priešintis terorizmui nepažeidžiant žmogaus teisių? Ar terorizmas ir kova su terorizmu netapo lygiavertėmis grėsmėmis žmogaus teisėms?Terorizmo specialistas R. A. Hudsonas terorizmą apibrėžia kaip "netikėtą aukoms, priešingą baudžiamiesiems įstatymams smurtinę veiką, kuria siekiama padaryti psichologinį poveikį adresatui, atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas, reikalavimus, ir pasiekti grupuotės tikslus". Sąvoka "teroras", kilusi iš lotynų kalbos žodžio "terror", reiškia siaubą, išgastį, baimę. Literatūroje pateikiama daug terorizmo apibrėžimų: vieni apibūdina teroristinės organizacijos veikimo metodiką, kiti – pabrėžia terorizmo motyvaciją ir ypatumus, pavienių teroristų veikimo planus ir pan.Kovose su terorizmu apibūdinimo problema yra pagrindinis elementas, mėginant koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą, pagrįstą dabartinėmis priimtinomis įprastinio karo taisyklėmis, atskiriant terorizmą nuo įprastų kriminalinių faktų, nuo atviro nesutariančių grupuočių karo, nuo aktų, kurie aiškiai suprantami kaip protinio atsilikimo padariniai. Apibendrinant galima sakyti, kad kai nėra vieno aiškaus ir visiems priimtino terorizmo apibrėžimo ir jo priežastiniai ryšiai nevienodai suvokiami, kyla kovos su terorizmu prasmingumo ir pagrįstumo klausimų.Negalime būti tikri, kad demokratinės valstybės visais atvejais vartoja tinkamą terorizmo apibrėžimą. Tokiu atveju dar daugiau abejonių kelia demokratinių valstybių, aktyviai dalyvaujančių kovoje su terorizmu, veiksmai. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Terorizmas ir zmogaus teisiu pazeidimai.doc (30.24 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti