Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos

Įvadas. Vaikų teisės ir pareigos. Vaikų globėjai, tėvams išvykus į užsienį. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Įvaikinimas. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Vaikų globa. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
29 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 1 puslapis
1 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 2 puslapis
2 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 3 puslapis
3 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 4 puslapis
4 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 5 puslapis
5 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 6 puslapis
6 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 7 puslapis
7 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 8 puslapis
8 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 9 puslapis
9 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 10 puslapis
10 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 11 puslapis
11 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 12 puslapis
12 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 13 puslapis
13 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 14 puslapis
14 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 15 puslapis
15 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 16 puslapis
16 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 17 puslapis
17 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 18 puslapis
18 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 19 puslapis
19 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 20 puslapis
20 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 21 puslapis
21 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 22 puslapis
22 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 23 puslapis
23 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 24 puslapis
24 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 25 puslapis
25 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 26 puslapis
26 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 27 puslapis
27 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 28 puslapis
28 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 29 puslapis
29 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 30 puslapis
30 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 31 puslapis
31 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 32 puslapis
32 puslapis
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigos 33 puslapis
33 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Šeima yra didi vertybė. Ji vaiko socializacijos pagrindas, šeimoje jis mokosi gyventi. Valstybės požiūris į ją įtvirtintas "Lietuvos Respublikos Konstitucijoje". Joje rašoma: "Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę". Tai viena intymiausių, pastoviausių, patikimiausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo, tautos identiteto kūrimo ir išsaugojimo, dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo grandžių. Namai yra prieglobstis nuo žmonių susvetimėjimo. Visuomenėje vykstantys pokyčiai daro įtaką šeimai, todėl pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje didėja dėmesys jai. Šiuolaikiniai mokslai – edukologija, psichologija, sociologija, teisė, ekonomika ir kt. – nagrinėja įvairiausius šeimos gyvenimo klausimus, kuriuose pateikiamos žinios apie šeimos pokyčius.Žmogus šeimos gyvenimui rengiasi nuo pat vaikystės. Būtina jaunimą rengti motinos ir tėvo statusui. Svarbiausia, kad mūsų jaunos šeimos turėtų reikiamų psichologinių ir pedagoginių žinių. Daugelis jaunų sutuoktinių yra įsitikinę, kad jų asmeninė patirtis ir pavyzdys vertingesni nei teorinės žinios, bet vien empiriniu patyrimu ir nuojauta nelengva suprasti sudėtingas šeimos problemas.Vaikų teisės:1. Kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi bei sveikai vystytis ir nuo gimimo turėti vardą ir pavardę.2. Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, jei tai nekenkia jo interesams ar įstatymai nenumato ko kita.3. Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams.4. Vaikai neturi nuosavybės teisės į tėvų turtą, o tėvai – į vaikų turtą. Vaikų turtinės teisės yra nustatytos šioje ir kitose šio kodekso knygose. 5. Vaikų, gimusių nesusituokusiems tėvams, ir vaikų, gimusių susituokusiems tėvams, teisės yra lygios. 6. Tėvams nutraukus santuoką, ją pripažinus negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium, vaikų teisės nesikeičia.Remiantis Vaiko teisių konvencija, vaikas laikomas individu, turinčiu žmogaus teises, kurios lygiavertiškai gerbtinos. Tai reiškia, kad niekas, net tėvai, neturi į vaiką nuosavybės teisių. Kilus konfliktui dėl vaiko teisių pažeidimo, jie sprendžiami vadovaujantis vaiko interesais.Konvencija tvirtina, kad tėvai – tai pagrindinis vaiko apsaugos, ugdymo ir globos šaltinis. Tėvai atsakingi už savo vaikus, aprūpina vaiką ir jam vadovauja. Valstybė privalo Konvencijos nuostatas paversti konkrečiais tėvų atsakomybės principais. Ši valstybės ir tėvų sąveika akcentuojama Konvencijoje. Iš jos seka valstybės prievolės – atitinkamai apibrėžti tėvų pareigas. Pavyzdžiui, 28 Konvencijos straipsnis reikalauja, kad valstybė įvestų nemokamą ir privalomą pradinį mokslą visiems vaikams. Šios nuostatos įgyvendinimui, valstybė turi įpareigoti tėvus skatinti savo vaiką mokytis ir rūpintis, kad jis lankytų mokyklą. Pradžios mokyklų moksleiviai be pateisinamos priežasties rečiau praleidžia pamokas nei pagrindinių ar vidurinio lavinimo mokyklų. Per 2002/2003 mokslo metus be pateisinamos priežasties vidutiniškai praleido 49 pamokas, pagrindinių mokyklų – 231 pamoką, vidurinių – 331 pamoką. Daug daugiau berniukų miestuose nelanko mokyklos. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Tevu ir vaiku teises ir pareigos.doc (43.65 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti