Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė

Įvadas. Sutarties nagrinėjimas. Išvados. Priedas (1).
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 1 puslapis
1 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 2 puslapis
2 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 3 puslapis
3 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 4 puslapis
4 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 5 puslapis
5 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 6 puslapis
6 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 7 puslapis
7 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 8 puslapis
8 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 9 puslapis
9 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 10 puslapis
10 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 11 puslapis
11 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 12 puslapis
12 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 13 puslapis
13 puslapis
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizė 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Sutartis yra labai paplitusi sandorių rūšis. Sutartimi įforminami turtiniai ir kai kurie neturtiniai teisiniai santykiai, tarp fizinių asmenų, tarp ūkio subjektų (įmonių) bei tarp fizinių ir juridinių asmenų.CK 6.154 str. pirmoji dalis numato, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.Pagrindinis sutarties požymis yra šalių susitarimas. Tai dviejų ar keleto asmenų, kurie civiliniame teisiniame santykyje dalyvauja kaip atskira šalis, valios išreiškimas ,kurio tikslas – sukurti tarpusavio teises ir pareigas.Šiame darbe yra nagrinėjama transporto priemonės nuomos sutartis. Ši sutartis privalo būti sudaryta paprasta rašytine forma. Transporto priemonės nuomos sutartis sudaroma siekiant išnuomoti nuomininkui transporto priemonę už atitinkamą mokestį ir kurią jis naudos sutartyje nurodytiems tikslams.Pagal tarpusavio atsiskaitymą ir apmokėjimą ji yra atsiskaitomoji, nes turi būti atsiskaitymas, o pagal teisių ir pareigų pasiskirstymą – dvišalė, nes teisės ir pareigos yra numatytos abiem šalims: viena šalis turi teisių ir pareigų perduoti tvarkingą transporto priemonę, o kita – priimti ir už ją sumokėti. Pagal tai, nuo kokio momento sutartis laikoma sudaryta, ji priskiriama prie konsensualinių sutarčių grupės, nes ji yra laikoma sudaryta nuo susitarimo momento, t.y. nuo tada, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų ir pasirašo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad yra žinoma iš anksto, kokią naudą gaus kiekviena šalis ir yra aiškus būsimos naudos dydis, ši sutartis yra ekvivalentinė. Transporto priemonės nuomos sutartis pagal įvykdymo tvarką priskiriama sutarčių, kurių įvykdymas trunka tam tikrą laiką, rūšiai. Nuomotojo ir nuomininko nesieja pavaldumo ar kitokie priklausymo santykiai. Transporto priemonės nuomos sutarties turinį sudaro jos sąlygos.Šio darbo tikslai yra:• Išmokti naudotis norminiais teisės aktais bei operatyviai ieškoti juose reikiamą informaciją; • Plačiau sužinoti apie atskirą komercinių sutarčių rūšį – transporto priemonės nuoma;• Gebėti teisingai parengti komercinę sutartį;• Mokėti pastebėti sutarties trūkumus bei pateikti siūlymus, kaip juos pataisyti;• Išsamiai panagrinėti transporto priemonės nuomos sutarties sąlygas, remiantis CK.Kad galėčiau pasiekti užsibrėžtų tikslų, naudojausi norminiais teisės aktais (Civiliniu kodeksu) bei A. Masandukaitės mokomąją knygą. Iš daugumos literatūros šaltinių atrinkau būtent šiuos, nes, manau, jose yra pakankamai medžiagos, kuri galėtų man padėti išanalizuoti transporto priemonės nuomos sutartį.Visu pirmą pradėsiu nuo sutarties turinio. Sutartis galėjo būti suskirstyta į 3 skirsnius, tam kad lengviau susigaudyti kas kur yra:1. BENDROSIOS NUOSTATOS;2. NUOMOS SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS;3. NUOMOS SUTARTIES PABAIGA,nes yra taip, jog visi punktai sumesti į krūvą, tuo labiau jog punktų išdėstymas yra netvarkingas, t.y. blogas eiliškumas ir labai sunku susigaudyti šioje sutartyje. Toliau pereinu prie atskirų punktų nagrinėjimo.Sprendžiant iš sutarties turinio buvo nustatyta, jog tai yra transporto priemonių nuomos sutartis, pagal kurią neteikiamos vairavimo ir techninės priežiūros paslaugosCivilinio kodekso 6.522 straipsnyje yra pateikta transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarties samprata, kurioje išskiriamas punktas, kuris buvo taip pat paminėtas ir šioje sutartyje:1. Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Transporto priemones nuomos sutarties teisine analize.doc (17.29 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti