Transseksualų teisės

Įžanga. D. Van Oosterwijck v. Belgija byla. B. v. Prancūzija byla. Rees v. United Kingdom byla. Cossey v. Jungtinė Karalystė byla. Sheffield and Horsham v. Jungtinė Karalystė byla. X, Y and Z. V. Jungtinė Karalystė byla. Christine Goodwin v. Jungtinė Karalystė byla. I v. Jungtinė Karalystė byla. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
23 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Transseksualų teisės 1 puslapis
1 puslapis
Transseksualų teisės 2 puslapis
2 puslapis
Transseksualų teisės 3 puslapis
3 puslapis
Transseksualų teisės 4 puslapis
4 puslapis
Transseksualų teisės 5 puslapis
5 puslapis
Transseksualų teisės 6 puslapis
6 puslapis
Transseksualų teisės 7 puslapis
7 puslapis
Transseksualų teisės 8 puslapis
8 puslapis
Transseksualų teisės 9 puslapis
9 puslapis
Transseksualų teisės 10 puslapis
10 puslapis
Transseksualų teisės 11 puslapis
11 puslapis
Transseksualų teisės 12 puslapis
12 puslapis
Transseksualų teisės 13 puslapis
13 puslapis
Transseksualų teisės 14 puslapis
14 puslapis
Transseksualų teisės 15 puslapis
15 puslapis
Transseksualų teisės 16 puslapis
16 puslapis
Transseksualų teisės 17 puslapis
17 puslapis
Transseksualų teisės 18 puslapis
18 puslapis
Transseksualų teisės 19 puslapis
19 puslapis
Transseksualų teisės 20 puslapis
20 puslapis
Transseksualų teisės 21 puslapis
21 puslapis
Transseksualų teisės 22 puslapis
22 puslapis
Transseksualų teisės 23 puslapis
23 puslapis
Transseksualų teisės 24 puslapis
24 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvancija), pasirašyta 1950 m. Romoje, įtvirtina pagrindines asmens teises bei laisves. Viena iš tokių teisių - žmogaus teisė pakeisti lytį, kuri kyla iš Konvencijos 8 straipsnio, garantuojančio teisę į asmeninio bei šėimos gyvenimo apsaugą. pripažinimą. Europos žmogaus teisių teismas (toliau Teismas arba EŽTT) ne kartą yra nagrinėjęs bylas dėl transseksualų teisių pažeidimų, kuriose pripažino transseksualų teisę į teisinį naujos lyties identiškumą. Tačiau, kad tai būtų padaryta, turėjo praieti nemažai metų. Transseksualūs asmenys į Teismą kreipėsi prašydami nustatyti Konvencijos 3, 8, 12, 13 ir 14 straipsnių pažeidimus. Konvencijos 3 straipsnis uždraudžia kankinimus bei nežmonišką, orumą žeimnantį elgesį. 8 straipsnis įtvirtina, kad "kiekvienas turi teisę i tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, Valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymu nustatytus atvejus ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės saugos ar šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti". Konvencijos 12 straipsnis įtvirtina asmenų teisę sudaryti santuoką su kitos lyties asmeniu ir sukurti šeimą. Konvencijos 13 straipsniu užtikrinama teisę į veiksmingas teisinės gynybos priemones, jei buvo pažeistos Konvencijos garantuojamos teisės. Bet kokio pobūdžio diskriminacija yra uždraudžiama Konvencijos 14 straipsniu. Visų pirma, yra svarbu apibrėžti, kas yra transseksualus asmuo. Transseksulas, tai asmuo, kenčiantis nuo tam tikrų psichikos sutrikimų, save suvokiantis kaip kitos lyties asmenį ir priskiriantis save prie jų. Dėl to tokiam asmeniui gali būti atlikta lyties keitimo operacija arba jis jos siekia. Transseksualiu asmeniu gali būti laikomas ir asmuo, kuriam taikoma hormonų terapija. Tačiau svarbiausia – kaip pats asmuo savo suvokia ir kaip elgiasi.Transseksualus svarbu yra atskirti nuo panašios sąvokos – transvestitų. Transvestitui pakanka tik kuriam laikui pakeisti savo išvaizdą, apsivelkant kitos lyties drabužius ir pan. Toks asmuo nesiekia lyties pakeitimo operacijos, galimai savęs net nepriskiria prie kitos lyties asmenų, o pasitenkina tik laikinu išvaizdos pakeitimu. Būtina pažymėti, kad EŽTT sprendimuose naudoja socialinę asmenų lytį, nurodytą kreipimosi į Teismą ar Komisiją metu. Dėl to ir darbe bus vartojama socialine asmeenų lytis, t.y. kaip pats asmuo save suvokia, kuriai iš lyčių jis pats save priskiria. Be to, bylos nagrinėjamos chronologine tvarka, nes taip geriausiai atsisklaidžia, kaip keitėsi Teismo nuomonė transseksualių asmenų atžvilgiu. 1944 m. Belgijoje gimusi Daniele van Oosterwijck teigia, kad jau ankstyvoje vaikystėje pastebėjo susidvejinusią asmenybę – nors morfologiškai buvo moteriškos lyties, psichologiškai jautėsi esanti vyriškos lyties. Šitokia priešprieša sukėlė depresiją, o būdamas 18 metų amžiaus pareiškėjas bandė žudytis. 1969m. daktarai patvirtino, kad visi jo juntami simptomai yra būdingi transseksualizmui. Pareiškėjui buvo pradėtas hormonų terapijos kursas ir po kelių mėnesių pasireiškė antriniai vyriškos lyties bruožai. Vėliau buvo atliktos ir dvi lyties keitimo operacijos. D. van Oosterwijck pabrėžia, kad jis sąmoningai nesiėkė, kad jam būtų atlikto operacijos, o tai buvo įtakota jo negalios. Dalį šių operacijų išlaidų padengė Europos Bendrijų Medicinos Tarnyba. Dėl to Bendrijų administracinis depatamentas (pareiškėjas tuo metu užėmė pareigas vienoje iš Bendrijų institucijų) išdavė jam naują darbo kortelę pono D. Van Oosterwijck vardu (Mr. D. Van Oosterwijck). 1973 m. pareiškėjas pateikė prašymą ištaisyti/pakeisti jo civilinį statusą. Pirmos instancijos Briuselio teismas šį prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Tuo tarpu Briuselio Apeliacinis teismas patvirtino šį sprendimą teigdamas, kad pareiškėjo ginčijama tvarka neleidžia patvirtinti, kad asmuo nuo gimimo turėjo vyriškos lyties bruožų arba polinkį į transseksualizmą. ...

Literatūros šaltiniai 14
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Transseksualu teises.doc (38.46 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti