Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2)

Įvadas. Turistinių paslaugų teikimo sutartis: sutarties šalys, objektas. Turistinių paslaugų teikimo sutarties teisės ir pareigos. Subjektai veikiantys rekreacijos ir turizmo aplinkoje. Individualios turizmo įmonės steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Turizmo AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Teisių užsiimti tam tikra veikla rekreacinėje aplinkoje suteikimo tvarka. Teisių užsiimti kelionės organizavimo paslaugomis suteikimo tvarka. Teisių užsiimti turizmo informacijos paslaugomis suteikimo tvarka. Teisių užsiimti apgyvendinimo paslaugomis suteikimo tvarka. Praktinės užduoties analizė. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Komercinės teisės referatas
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 1 puslapis
1 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 2 puslapis
2 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 3 puslapis
3 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 4 puslapis
4 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 5 puslapis
5 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 6 puslapis
6 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 7 puslapis
7 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 8 puslapis
8 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 9 puslapis
9 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 10 puslapis
10 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 11 puslapis
11 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 12 puslapis
12 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 13 puslapis
13 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 14 puslapis
14 puslapis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2) 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Šiandien turizmas yra prioritetinė ūkio šaka. Vis daugiau žmonių keliauja, naudojasi kelionių agentūrų paslaugomis. Kelionių agentūros parduodamos paslaugas sudaro sutartis su klientais. Labai svarbu, kad kiekvienas keliaujantis žmogus žinotų savo teises ir pareigas, būtų susipažinęs su turistinės sutarties sąlygomis. Taigi labai svarbu, kad kelionių agentūrų darbuotojai suteiktų visą reikiamą informaciją apie turistinės sutarties sąlygas. Darbe stengsiuosi apžvelgti turizmo paslaugų sutartį, subjektus, veikiančius rekreacijos ir turizmo aplinkoje bei jų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką. Darbo tikslas – supažindinti su turistine sutartimi, jos turiniu. Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti turizmo paslaugų teikimo sutartį.2. Išsiaiškinti turizmo paslaugas rekreacinėje aplinkoje teikiančių įmonių užsiimti tam tikra veikla suteikimo tvarką.3. Aptarti turizmo aplinkoje veikiančių subjektų rūšis, jų steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo tvarką.4. Rasti tinkamą problemos, kilusios tarp kelionių organizatoriaus ir turisčių, sprendimo būdą. Pradedant kalbėti apie turizmo paslaugų sutartį, pirmiausiai norėčiau apibrėžti kas yra sutartis apskritai. Pagal civilinio kodekso XI skyrių 6.154 straipsnį, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius, teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Taigi turizmo paslaugų sutartis yra tokia sutartis, kuria viena šalis-kelionės organizatorius-įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui - užtikrinti iš anksto organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas (Turizmo įstatymas, 2002 gruodžio 3d.). Be abejo, susitarimas tarp šalių turi būti rašytinas t.y. turizmo paslaugų teikimo sutartis yra sudaroma rašytinės formos, kad iškilus neaiškumams būtų galima pasitikslinti ar reikalui esant pareikalauti iš paslaugos suteikusios turizmo įmonės kompensacijos. Trumpai norėčiau apžvelgti turizmo paslaugų sutarties šalis: kelionių organizatorių, kelionių agentūrą ir turistą. Kaip teigiama turizmo įstatyme, kelionių organizatorius yra juridinis asmuo, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones ir savo vardu viešai siūlantis teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui ar tam tikrai asmenų grupei.Kelionės agentūra taipogi yra juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas (Turizmo įstatymo I skirsnis, 2 straipsnis). ...

Literatūros šaltiniai 12
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Turistiniu paslaugu teikimo sutartis (2).doc (29.23 KB)

Kiti mokslo darbai

Apskaitos politika (3)
Apskaitos politika (3)
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Straipsnių analizė. Įvadas. Pagrindinės įstatymų sąvokos. 9 straipsnis. Apskaitos politika. 10 straipsnis. Apskaito...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Arbitražo rūšys
Arbitražo rūšys
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Institucinis arbitražas. Ad hoc arbitražas. Ad hoc privalumai. Institucinio arbitražo ir ad hoc arbitražo skirtumai.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komercinės sutarties pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė
Komercinės sutarties pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (10)
Pirkimo-pardavimo sutartis (10)
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Pirkimo – pardavimo sutarties objektas. Sutarties o...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo bylose
Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo bylose
  • Diplominiai darbai »
  • Komercinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų ypatumai. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo priežastys. Bank...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti