Turto patikėjimo teisė

Įvadas. Turto patikėjimo teisės sąvoka ir tikslas. Turto patikėjimo teisės turinys, atsiradimo pagrindai. Patikėjimo teisės objektai. Patikėjimo teisės subjektai. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimas juo patikėjimo teise. Valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise. Savivaldybėms perduodamo valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise. Savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. Turto patikėjimo sutartis. Turto patikėjimo sutarties forma. Turto atskyrimas. Įkeisto turto perdavimas patikėjimo teise. Patikėjimo teisės ir pareigos. Pareiga vykdyti sutartį pačiam. Patikėtinio atsakomybė. Patikėtinio atlyginimas. Turto patikėjimo sutarties pabaiga. Turto patikėjimo teisės gynimas. Turto patikėjimo teisės ypatumai. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Turto patikėjimo teisė 1 puslapis
1 puslapis
Turto patikėjimo teisė 2 puslapis
2 puslapis
Turto patikėjimo teisė 3 puslapis
3 puslapis
Turto patikėjimo teisė 4 puslapis
4 puslapis
Turto patikėjimo teisė 5 puslapis
5 puslapis
Turto patikėjimo teisė 6 puslapis
6 puslapis
Turto patikėjimo teisė 7 puslapis
7 puslapis
Turto patikėjimo teisė 8 puslapis
8 puslapis
Turto patikėjimo teisė 9 puslapis
9 puslapis
Turto patikėjimo teisė 10 puslapis
10 puslapis
Turto patikėjimo teisė 11 puslapis
11 puslapis
Turto patikėjimo teisė 12 puslapis
12 puslapis
Turto patikėjimo teisė 13 puslapis
13 puslapis
Turto patikėjimo teisė 14 puslapis
14 puslapis
Turto patikėjimo teisė 15 puslapis
15 puslapis
Turto patikėjimo teisė 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę,garantavus pagrindines asmenines teises ir laisves, buvo suteikta pradžia sukurti daiktinės teisės institutą, plačiai žinomą pasaulinei teisės teorijai ir praktikai. Dabar galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose pagrindinės daiktinės teisės jau įtvirtintos. Šiuo metu daiktinei teisei yra priskiriama : nuosavybės teisė, turto patikėjimo teisė, hipoteka, servitutas. Jos tarpusavyje skiriasi pagal turinį. Plačiausia savo turiniu daiktinė teisė yra nuosavybės teisė. Ji apima visas teises, kurios įmanomos daiktinei teisei, t.y. teisės daiktą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Kitos daiktinės teisės apima kai kurias teises, įeinančias į valdymo, naudojimo teisių, o kartais net ir į disponavimo daiktu teisių visumą. Pavyzdžiui, servituto, kaip daiktinės teisės, turinį sudaro konkrečios tik naudojimosi konkrečiu daiktu ar jo dalimi teisės. Uzufruktas – tai ne tik teisė naudotis konkrečiu daiktu ar jo dalimi, bet ir teisė gauti iš to daikto pajamas. O patikėjimo teisė turinti turtą valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija gali turėti kai kurias tiek daikto valdymo, tiek naudojimo, tiek ir disponavimo juo teises priklausomai nuo to, kokias teise joms perdavė atitinkamai valstybė ar savivaldybė, tvirtindama jų įstatus (nuostatus) ir panašiai. Vieną iš šios daiktinės teisės šakų t.y. turto patikėjimo teisę, mes ir nagrinėsime plačiau . Ji buvo žinoma, kaip operatyvinio tvarkymo teisė. Turto patikėjimo teisė – tai valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatų (nuostatų), taip pat tam tikros rūšies valstybės ar savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančių norminių aktų nustatyta apimtimi, tvarka ir sąlygomis, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti atitinkamai valstybės ar savivaldybės jai perduotą daiktą, juo disponuoti. Turto patikėjimo teisė – tai patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti. Patikėjimo teisė nustatoma asmeniniais tikslais, privačiai ar visuomeninei naudai. Turto patikėjimo sutartimi viena šalis (patikėtojas) perduoda kitai šaliai (patikėtiniui) savo turtą patikėjimo teise tam tikram laikotarpiui, o kita šalis įsipareigoja tą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėtojo ar jo nurodyto asmens (naudos gavėjo) interesais. Turto perdavimas kitam asmeniui patikėjimo teise nepakeičia turto nuosavybės teisės. Perduoto turto savininku ir toliau lieka patikėtojas. Turto patikėjimo teisės turinį nustato šio kodekso 4.106 straipsnis. Įstatymas ar sutartis gali nustatyti patikėtinio teisių turtą valdyti, naudoti ar juo disponuoti apribojimus. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos valdo, naudoja atitinkamai valstybės ar savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka bei sąlygomis, nepažeisdamos įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų. Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys valdo, naudoja patikėtojo jiems perduotą turtą bei disponuoja juo tiek, kokia tvarka bei sąlygomis, kaip nustatyta turto perdavimo patikėjimo teise sutartyje, testamente, teismo sprendime ar įstatyme.Turto patikėjimo teisės atsiradimo pagrindas gali būti: įstatymas, administracinis aktas, turto patikėjimo sutartis, testamentas, teismo sprendimas. ...

Literatūros šaltiniai 8
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Turto patikejimo teise.doc (21.5 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti