Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas

Įvadas. Ugdymo proceso samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymo tikslo samprata. Abstraktaus ugdymo modelis. Sudėtinės ugdymo dalys. Sudėtinių ugdymo dalių sąveika. Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. Ugdymo savybės. Bendriausios funkcinės ugdymo priemonės. Ugdymo suskirstymas. Ugdytojai. Šeimos ugdomasis poveikis. Mokyklos ugdomasis poveikis. Grupės ugdomasis poveikis. Bažnyčios ugdomasis poveikis. Kultūros institucijų ugdomasis poveikis. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Mokslo ir švietimo referatas
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 1 puslapis
1 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 2 puslapis
2 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 3 puslapis
3 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 4 puslapis
4 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 5 puslapis
5 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 6 puslapis
6 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 7 puslapis
7 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 8 puslapis
8 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 9 puslapis
9 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 10 puslapis
10 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 11 puslapis
11 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 12 puslapis
12 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 13 puslapis
13 puslapis
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Ugdymas – svarbiausias žmogaus tapsmo veiksnys, o jo šerdis – mokymas, suteikiąs asmenybei mokslo žinių sistemą. Ugdymo fenomenas priklauso prie tos žmogiškojo veikimo srities, kurioje įvyksta gyvenimo atnaujinimas nenurūkstamoje kartų eilėje.Ugdymas – plati sąvoka, apimanti ugdytojo ir ugdytinio veiklą. Sudėtinės jos dalys: ugdytinio veiklos plotmėje – saviugda; ugdytojo veiklos plotmėje - auginimas, švietimas, mokymas ir mokslinimas, lavinimas, auklėjimas, taip pat ir formavimas.Svarbiausias ugdymo tikslas – žmogaus pastangų tobulėti skatinimas, pasitelkiant aplinką ir šalinant jos neigiamų reiškinių įtaką.Institucinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas individui mokytis visą gyvenimą, kad pritaptų prie nuolat kintančio visuomeninio gyvenimo, įsisavintų naujas žinias ir technologijas.Ugdoma pedagogiškai veikiant, o pedagoginės veiklos uždavinys – skatinti ugdytinio pastangas tobulėti. Ugdyti – tai daryti, kad kas augtų, ūgėtų, eitų aukštyn. Ugdytojų pareiga – tinkamai ir sumaniai organizuoti šį procesą.Ugdymas yra augančiosios kartos ugdymo institucijų veiklos šerdis, kur viskas – veikėjai pedagogai, jų veikla ir aplinka – turi tarnauti ugdymo tikslams. Ugdymas čia yra sistemingas, organizuotas, nuoseklus. Nesistemingai, nenuosekliai ugdoma per žiniasklaidos priemones, kultūros įstaigų, bažnyčios ir panašių institucijų, kurioms ugdymas nėra jų veiklos pagrindas, veiklą. Čia reikšmingiausi yra pažintiniai, rekreaciniai, emociniai akcentai.Ugdymas tęstinio ugdymo institucijose yra specifinis, pagrįstas suvogta būtinybe tobulėti arba pažintiniais, rekreaciniais, emociniais interesais. Ugdymo procesas augančios kartos ugdymo institucijose vadinamas pedagoginiu procesu.Ugdymą vertinant kaip permanentinį reiškinį, ugdymo procesą būtų galima įvertinti kaip edukacinio proceso terminu, o jo sudėtinėmis dalimis būtų pedagoginis ir andragoginis procesai; savo ruožtu jų dalimis – mokymo ir auklėjimo procesai, atspindintys skirtingų ugdymo institucijų ugdymo proceso bendrumą ir specifiką.Referate nagrinėjami ugdymo tikslai, sudėtinės ugdymo dalys, ugdymo savybės, ugdytojų atliekamos funkcijos. ...

Literatūros šaltiniai 10 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas ugdymo proceso samprata ir apibudinimas.doc (23.44 KB)

Kiti mokslo darbai

Ankstyvojo ugdymo ir pagalbos šeimai sistema Lietuvoje ir Europoje
Ankstyvojo ugdymo ir pagalbos šeimai sistema Lietuvoje ir Europoje
  • Analizės »
  • Mokslo ir švietimo analizė

Ankstyvojo ugdymo ir pagalbos šeimai sistema Lietuvoje ir Europoje: dokumentų reglamentuojančių ART veiklą analizė....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Mokslo ir švietimo analizė

Lietuvos švietimo sistema. Bendroji informacija. Švietimo programos. Atnaujinamas mokytojų rengimas ir darbas. Po...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Suomijos ir Vokietijos švietimo sistemų lyginamoji analizė
Suomijos ir Vokietijos švietimo sistemų lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Mokslo ir švietimo analizė

Šalių apibūdinimas. Švietimo sistemos ir jų istorinė raida. VDR sistema. VFR švietimo sistema. Š...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per muzikinę veiklą
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per muzikinę veiklą
  • Diplominiai darbai »
  • Mokslo ir švietimo diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių raišką per muzikinę veiklą...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją
Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją
  • Diplominiai darbai »
  • Mokslo ir švietimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti mokyklos aplinkos veiksnius, kurie slopina vyresniųjų klasių mokinių mokymosi motyva...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti