Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas

Įvadas. Ūkininko ūkis ir jo nariai. Ūkininko ūkio steigimas, registravimas ir išregistravimas. Parama ūkininkui. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 1 puslapis
1 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 2 puslapis
2 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 3 puslapis
3 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 4 puslapis
4 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 5 puslapis
5 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 6 puslapis
6 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 7 puslapis
7 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 8 puslapis
8 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 9 puslapis
9 puslapis
Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo teisė – tai teisė naudoti privačią arba valstybinę žemę žemės ūkio produkcijai gaminti, perdirbti, realizuoti, taip pat teikti paslaugas žemės ūkiui bei asmeniniams poreikiams tenkinti. Šios teisės subjektai yra privačios žemės savininkai, taip pat Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nuomoja privačią arba valstybinę žemę. Ir vienas iš šios teisės žemės ūkio subjektų yra ūkininko ūkis, kurio žemėnaudos teisę nustato ir reglamentuoja Žemės ir specialus Ūkininko ūkio įstatymas. Ūkininko ūkis – tai pagrindinė veiklos žemės ūkyje forma. Todėl svarbu suvokti kas yra ūkis, ūkininkas, kaip steigiamas, registruojamas ūkininko ūkis, kokia ūkininko ūkio veiklos nutraukimo pagrindai, kaip jis išregistruojamas ir kt. Kaip tik šiame darbe tai ir bus plačiau išnagrinėta. Kalbant apie ūkininko ūkį svarbu suvokti kas yra žemės ūkio veikla, nes ūkininkas kaip tik tokia veikla ir verčiasi. Taigi žemės ūkio veikla – tai įstatymo nustatyta tvarka, įsteigta ir įregistruota ūkio veikla, apimanti žemės, miškų ir vidaus vandenų ūkio produktų gamybą, savo ūkyje pagamintų produktų perdirbimą, realizavimą ir paslaugų teikimą šiai veiklai. Tai veikla, kuria siekiama gaminti augalininkystės ir gyvulininkystės prekinę produkciją, vykdyti miškotvarką, miško medienos paruošas bei realizavimą, plėtoti paukštininkystę ir žuvininkystę, atlikti kitus su žemės ūkiu susijusius darbus. Remiantis Ūkininko ūkio įstatymu ūkininko ūkiui taip pat suteikta teisė verstis savo ūkyje išaugintų produktų perdirbimo, realizavimo ir paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, nesteigiant atskiros įmonės. Tuo tikslu ūkininkas turi teisę savo ūkyje steigti mėsos perdirbimo įmones, pienines, sviesto, sūrių gamyklas, lentpkūves, malūnus, agro serviso įmones ir pan.Ūkininko ūkio įstatyme žemės ūkio veiklai taip pat prilygintas ir ūkininko vertimasis kaimo turizmu ir amatais.Pagal Ūkininko ūkio įstatymą, ūkininkas yra fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyte, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre, o netenka šio statuso, kai yra išregistruojamas iš Ūkininkų ūkio registro. Ūkininkas privalo turėti bent vieną sąskaitą LR įregistruotame banke ar kitoje kredito įstaigoje. Taigi, ūkininką galima apibrėžti pagal 3 pagrindines savybes:1) tai fizinis asmuo;2) besiverčiantis žemės ūkio veikla ir miškininkyste;3) savo vardu registruotame ūkyje.Ūkio partneriais (nariais) yra laikomi savo nuolatiniu darbu ir turtu ūkio veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys (ūkininko šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku žemės ūkio veikla verčiasi pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūkininkas su ūkio partneriai darbo sutarčių nesudaro. Ūkininko šeimos nariai yra kartu gyvenantis sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai ir seserys. Ūkio nariais gali būti ir giminyste nesusiję asmenys, kurie gyvena ūkyje ir savo nuolatiniu darbu arba turtu dalyvauja ūkio veikloje.Ūkininkas ir ūkio nariai yra ūkio žemės ir kito nekilnojamojo turto nuosavybės arba naudojimo teisės subjektai. Pagal ūkio prievoles bendrai atsako tiktai ūkininkas ir jo šeimos nariai. Kiti ūkio nariai pagal ūkio prievoles taip pat atsako, tačiau tiktai ta bendro turto dalimi, kurią jie sukūrė savo darbu arba lėšomis. Pagal kreditorių reikalavimus negali būti už ūkio neįvykdytas prievoles išieškomas ūkio narių asmeninis turtas, taip pat ūkio bendras turtas, į kurį pagal įstatymus negali būti nukreiptas išieškojimas. Tuo ūkininko ūkis pagal teisinę padėtį skiriasi nuo individualios įmonės, kurios turtas ir prievolės yra neatskiriami nuo savininko turto ir prievolių. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Ukininko ukio veiklos teisinis reglamentavimas.doc (11.58 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti