Ūkio statistika (5)

Ką tiria ūkio statistika? Ūkio statistika pateikia. Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti. Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką rodo neutralumo principas? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Kas reglamentuoja privalomą informaciją?Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Ką reiškia viešumo funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Statistinės informacijos šaltiniai? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kas yra produkcija? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokios yra finansinės įmonės? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita parodo prekių ir paslaugų gamybą. Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Pajamų formavimo sąskaita parodo. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. BVP išlaidų metodu lygus. BVP pajamų metodu. BVP gamybos metodu lygus. Nefinansinio sektoriaus produkcija lygi. Bankų produkcija lygi. Kam naudinga darbo statistika? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Kas parodoma tarpšakinio balanso antrame kvadrante? Tarpšakinio balanso trečiame kvadrante. Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Pagrindinis namų ūkių biudžeto tyrimo objektas. Namų ūkio socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio tipas. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Yra 3 skurdo ribų tipai. Skurdo riba vadinama santykine. Absoliuti skurdo riba. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Nelygybės matai (rodikliai). Lorenzo kreivė. Gini (Džini) koeficientas parodo. Darbo perspektyvumo lygis (darbo našumas). Pagrindinio kapitalo (ilgalaikio turto) grąža. Kapitalo rentabilumas. Įmonių finansinė būklė. Bendrasis pelningumas. Pajamų apsaugos rodikliai. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso tikslas. MB sudaromas remiantis. Tiesiogine užsienio investicija laikoma investicija. Šalies skola užsieniui apima. Indeksų teorija naudojama. Indeksų konstravimas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Vienai prekei galimi. Agreguotoms prekėms galimi. Vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio, jei. Laspeyreso kainų indeksas lygina. Laspeyreso indeksas lygus. Paasche kainų indeksas lygus. Laspeyreso indekso svoris parodo. Paasche indekso svoris parodo. Vartotojų kainų indeksas parodo. Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką. Gamintojų kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Atsitiktinis dydis yra pilnai nusakytas. Diskrečiojo pasiskirstymo funkcija. Tolydžiojo pasiskirstymo funkcija. Atsitiktiniai dydžiai vadinami diskrečiaisiais. Tolydieji tikimybiniai modeliai. Padėties abscisių (x) ašyje charakteristikos. Atsitiktinio dydžio išsibarstymo charakteristikos. Populiaciją (generalinę aibę) sudaro. Kas sudaro imtį? Imtys gali būti. Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagrįstas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Koks yra modos įvertis? Kam lygi mediana? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kas būdinga laiko eilutėms? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Laiko eilučių modeliai gali būti. Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Ką nusako rodiklio trendas? Laiko eilutės sezoninė komponentė parodo. Kitimo tendenciją parodo. Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Pastovų augimą (mažėjimą) nusako Lėtėjantį augimą (mažėjimą) nusako. Bendrosios pusiausvyros modelio esmę apsprendžia. Pasaulio banko modelio RMSM.X panaudojimas suteikia galimybę tirti. LAM (ilgo laikotarpio sureguliavimo) modelis skirtas Centrinės ir Rytų Europos šalims. Bendrosios pusiausvyros modelis yra. MODAG modelis pagrįstas.
2 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Statistikos špera
Ūkio statistika (5) 1 puslapis
1 puslapis
Ūkio statistika (5) 2 puslapis
2 puslapis
Ūkio statistika (5) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (29.52 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina li...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
Gimimai ir mirtys Lietuvoje
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Gimimai ir mirtys. Prieauglis. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Vidutinis lygis. Kiekvienų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Grafikų pavyzdžiai. Apibūdinimas. Grafinio analizės metodo privalumai ir trūkumai. Grafikų rūšys. Grafikų sėkmin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės efektyvumo analizė: AB
Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė
  • Analizės »
  • Statistikos analizė

Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Ž...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti