Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Utenos apskrities žieminių kvietrugių statistinės analizės būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
1 atsiliepimai
Apimtis
23 puslapiai
Kategorija
Ekonominės statistikos referatas
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 1 puslapis
1 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 2 puslapis
2 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 3 puslapis
3 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 4 puslapis
4 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 5 puslapis
5 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 6 puslapis
6 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 7 puslapis
7 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 8 puslapis
8 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 9 puslapis
9 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 10 puslapis
10 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 11 puslapis
11 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 12 puslapis
12 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 13 puslapis
13 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 14 puslapis
14 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 15 puslapis
15 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 16 puslapis
16 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 17 puslapis
17 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 18 puslapis
18 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 19 puslapis
19 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 20 puslapis
20 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 21 puslapis
21 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 22 puslapis
22 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 23 puslapis
23 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 24 puslapis
24 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 25 puslapis
25 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 26 puslapis
26 puslapis
Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė 27 puslapis
27 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Statistinė analizė yra statistinių tyrimų baigiamoji stadija. Jos metu tiriami socialinių, ekonominių reiškinių vystymosi dėsningumai, ryšiai, struktūra, tendencijos ir atliekamas prognozavimas. Statistinė analizė užbaigiama gautų rezultatų interpretacija, teorinių ir praktinių išvadų, bei pasiūlymų formulavimu.Todėl šio kursinio darbo tikslas – remiantis teoriniais, internetiniais, statistiniais duomenimis bei kitais šaltiniais išanalizuoti Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinę apskaitą ir analizę. Tai įvertinti ir pateikti pasiūlymus. Šiame darbe nagrinėjamas objektas - bus Utenos apskritis, o tiriamasis dalykas – žieminiais kvietrugiai.Be to, išnagrinėsiu visuose ūkiuose auginamų žieminių kvietrugių statistinės apskaitos tvarką, išanalizuosiu 2002-2004 metų Utenos apskrities ( Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų rajonų) visų ūkių žieminių kvietrugių plotus, derlių ir derlingumą bei apskaičiuosiu analizuotų rodiklių perspektyvas, remdamasi 2000-2004 metų duomenimis.Statistinė pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo analizė yra labai svarbi norint vystyti, plėtoti šalyje žemės ūkį. Ji leidžia nuspėti plotų, derliaus ir derlingumo pokyčius ateinančiuose laikotarpiuose bei įgalina imtis tam tikrų šių rodiklių gerinimo priemonių.Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:• Surinkti pradinę informaciją apie Utenos apskrityje auginamus žieminius kvietrugius;• Apžvelgti statistinių duomenų apie žieminius kvietrugius šaltinius ir analizės būdus;• Išanalizuoti Utenos apskrities žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinę analizę;• Nagrinėti pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo dinamiką;• Analizuoti veiksnius, lemiančius derliaus ir derlingumo kitimą;• Pateikti žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvas;• Pateikti apibendrinančias išvadas ir pasiūlymus.Šiame kursiniame darbe naudojami tokie metodai: absoliutinis pokytis, absoliutinio pokyčio vidurkis, kitimo tempas, kitimo tempo vidurkis, pokyčio tempas ir jo vidurkis, taip pat pokyčio tempo vieno procento reikšmė. Dinamikos eilutės bus išlygintos mažiausiųjų kvadratų metodu, savo darbe naudosiu tiesės lygtį. Taip pat bus skaičiuojama aproksimacijos paklaida. Be to bus vaizduojamas grafinis tyrimo būdas.Žieminiai kvietrugiai pagal amino rūgščių santykį grūduose labiau tinka gyvuliams šerti, tačiau jų miltai vartojami konditerijoje, alaus, spirito ir krakmolo pramonėje.Javai Lietuvoje - viena svarbiausių žemės ūkio kultūrų. Žieminiai kvietrugiai plinta, tačiau šių javų auginama dar nedaug – visų pasėlių struktūroje jie sudaro tik 1,1-1,4 %. Visuose Lietuvos ūkiuose užauginama po 2,02-3,60 t/ha. Toks mažas derlius yra dėl agrotechnikos reikalavimų nesilaikymo ir nepakankamos augalų apsaugos nuo ligų, neišimtis ir Utenos apskritis.Norint apibūdinti nagrinėjamus reiškinius, būtina turėti apie juos duomenų, žinių, informacijos. Šis duomenų rinkimas statistikoje vadinamas stebėjimu. Statistinis stebėjimas - tai statistiniais metodais masinių skaitmeninių duomenų surinkimas, pagal iš anksto sudarytą planą ir programą.Šiam darbui atlikti buvo renkama įvairi literatūra, tai mokymo priemonės – vadovėliai, periodinė spauda, konferencijų medžiaga ir jų analizė, statistiniai leidiniai bei internetiniai puslapiai. ...

Literatūros šaltiniai 11
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Utenos apskrities visu ukiu zieminiu kvietrugiu plotu derliaus ir derlingumo statistine apskaita ir analize.doc (99.04 KB)

Kiti mokslo darbai

Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematinių statistinių metodų taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurki...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutini...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį ti...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo met...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti