Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis

Įvadas. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas. Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. Užsieniečių teisinė padėtis 1985 metų deklaracijoje. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 1 puslapis
1 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 2 puslapis
2 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 3 puslapis
3 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 4 puslapis
4 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 5 puslapis
5 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 6 puslapis
6 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 7 puslapis
7 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 8 puslapis
8 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 9 puslapis
9 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 10 puslapis
10 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 11 puslapis
11 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 12 puslapis
12 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 13 puslapis
13 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 14 puslapis
14 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 15 puslapis
15 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 16 puslapis
16 puslapis
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Užsieniečiai yra asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę ar neturi jokios. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties teisinį reguliavimą, juos galima skirstyti į nuolat gyvenančius Lietuvoje ir laikinai Lietuvoje esančius. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje atskleidžiama nagrinėjant jų atvykimą ir išvykimą iš Lietuvos Respublikos, jų laikiną ar nuolatinį apsigyvenimą, užsieniečių teises, laisves ir pareigas, teisinę atsakomybę ir išsiuntimą iš Lietuvos.Visi užsieniečiai esantys Lietuvos Respublikoje yra lygūs pagal įstatymus, neatsižvelgiant į jų rasę, lytį, odos spalvą, kalbą, religiją, politinius ar kitokius įsitikinimus, nacionalinę ar socialinę kilmę, priklausimą tautinei mažumai, nuosavybę, gimimo vietą ar kokią nors kitokią padėtį. Taip pat visi užsieniečiai esantys Lietuvos Respublikoje privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.Visas jų teises, laisves ir daugelį kitų pareigų nustato Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties", kurį priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. gruodžio 17 d.Lietuvai tapus nepriklausoma Respublika, kurią pripažino dauguma pasaulio valstybių, iškilo būtinumas ne tik reguliuoti pilietybės santykius, bet ir nustatyti kitų asmenų, užsieniečių, esančių Lietuvos teritorijoje, teisinį statusą. Užsieniečių teisinį statusą reguliuojančios nuostatos Lietuvos Respublikoje buvo įtvirtintos Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme. Tačiau tai buvo tik principinės nuostatos, nubrėžiančios gaires tolesniam užsieniečių teisinės padėties reguliavimui Lietuvoje. Detaliai užsieniečių teises ir laisves, pareigas, atvykimo į Lietuvos Respubliką sąlygas ir tvarką, teisinės atsakomybės klausimus reguliavo 1991 m. rugsėjo 4 d. įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje". Tai buvo pirmas Lietuvos istorijoje tokio pobūdžio įstatymas, kompleksiškai reguliavęs visus užsieniečių teisinius aspektus. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Uzsienieciai. Uzsienieciu teisine padetis.doc (24.09 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti