Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos

Įvadas. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje. Valstybės sienos perėjimo punktai. Asmens kelionės dokumentai ir jų pasienio kontrolė. Lietuvos Respublikos vizų sistema. Vizos išdavimo sąlygos. Atsisakymo išduoti vizą pagrindai. Vizos panaikinimo pagrindai. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Šengeno Erdvė. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 1 puslapis
1 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 2 puslapis
2 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 3 puslapis
3 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 4 puslapis
4 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 5 puslapis
5 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 6 puslapis
6 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 7 puslapis
7 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 8 puslapis
8 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 9 puslapis
9 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 10 puslapis
10 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 11 puslapis
11 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 12 puslapis
12 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 13 puslapis
13 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 14 puslapis
14 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 15 puslapis
15 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 16 puslapis
16 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 17 puslapis
17 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 18 puslapis
18 puslapis
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvai tapus nepriklausoma Respublika, kurią pripažino dauguma pasaulio valstybių, iškilo būtinumas ne tik reguliuoti pilietybės santykius, bet ir nustatyti kitų asmenų, užsieniečių, esančių Lietuvos teritorijoje, vykstančių į Lietuvos teritoriją, išvykstančių iš Lietuvos teritorijos teisinį statusą. Užsieniečių teisinį statusą reguliuojančios nuostatos Lietuvos Respublikoje buvo įtvirtintos Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme. Tačiau tai tik buvo principinės nuostatos, nubrėžiančios gaires tolesniam užsieniečių teisinės padėties reguliavimui Lietuvoje. Detaliai užsieniečių teises ir laisves, pareigas, atvykimo į Lietuvos Respubliką sąlygas ir tvarką, teisinės atsakomybės klausimus reguliavo 1991 m. rugsėjo 4 d. įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje". Tai buvo pirmas Lietuvos istorijoje tokio pobūdžio įstatymas, kompleksiškai reguliavęs visus užsieniečių teisinės padėties aspektus.Šiuo metu užsieniečių teisinę padėtį reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau - Užsieniečių teisinės padėties įstatymas). 1995 m. Lietuvos Respublikai pasirašius Europos Asociacijos Sutartį ir siekiant įstoti į Europos Sąjungą, vienas iš pagrindinių uždavinių buvo pritaikyti savo įstatymus prie Europos Sąjungos įstatymų keliamų reikalavimų užtikrinti žmogaus teisių laikymąsi visose srityse, tarp jų ir teisiškai reguliuojant migracijos procesų valdymą. 1991 m. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas turėjo tam tikrų spragų ir nebuvo tarpusavyje suderintas su 1991 m. rugsėjo 4 d. Imigracijos įstatymu ir iš dalies su 1991 m. gruodžio 10 d. Pilietybės įstatymu, nes dalis svarbių užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimų šiuose įstatymuose iš viso nėra aptarta, kai kurie yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nors pagal svarbą jiems buvo būtina įstatyminė reglamentacija. 2004 m. balandžio 29 d. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas turėjo užtikrinti vientisą užsieniečių teisinės padėties reglamentavimą pagal visuotinai pripažintas normas žmogaus teisių srityje bei tarptautines konvencijas, prie kurių prisijungė Lietuvos Respublika.Užsieniečių teisinės padėties įstatymas nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, laikino ir nuolatinio gyvenimo, darbo, teisinės atsakomybės bei kilus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus.Pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1 str. užsienietis yra asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybe, ar neturi jokios. Tokia užsieniečio samprata iš esmės atitinka tarptautinius standartus. Pagal 1985 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos "Asmenų, nesančių piliečiais šalies, kurioje jie gyvena, teisių deklaracijos" 1 str., užsieniečiu laikomas "bet koks asmuo, kuris nėra pilietis valstybės, kurioje jis ar ji yra". ...

Literatūros šaltiniai 9
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Uzsienieciu ivaziavimo i sali salygos.doc (33.93 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti