Užsieniečių teisinis statusas

Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius aspektus, susijusius su užsieniečių teisine padėtimi. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš jos. Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Nuolat gyvenančių ir laikinai esančių užsieniečių Lietuvos Respublikoje teisinė padėtis. Nelegaliai atvykę užsieniečiai į Lietuvos Respubliką. Pabėgėlio statuso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos bei teisinė atsakomybė. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Konstitucinės teisės referatas
Užsieniečių teisinis statusas 1 puslapis
1 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 2 puslapis
2 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 3 puslapis
3 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 4 puslapis
4 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 5 puslapis
5 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 6 puslapis
6 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 7 puslapis
7 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 8 puslapis
8 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 9 puslapis
9 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 10 puslapis
10 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 11 puslapis
11 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 12 puslapis
12 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 13 puslapis
13 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 14 puslapis
14 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 15 puslapis
15 puslapis
Užsieniečių teisinis statusas 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvai tapus nepriklausoma Respublika, kurią pripažino dauguma pasaulio valstybių, iškilo būtinumas ne tik apibrėžti savo piliečių ratą, bet ir nustatyti kitų asmenų, užsieniečių, esančių Lietuvos Respublikoje, teisinį statusą. Užsieniečių teisinį statusą reglamentuoja tokie įstatymai: Lietuvos Respublikos Konstitucija; 1998 m. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties; 1998 m. Lietuvos respublikos įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įgyvendinimo įstatymas; 2000 m. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso; 2002 m. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, bei ratifikuotos tarptautinės sutartys: 1948 m. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija; 1985 m. Asmenų, nesančių piliečiais šalies, kurioje jie gyvena, teisių deklaracija ir1951 m. konvencija dėl pabėgėlių statuso.Valstybė, naudodamasi savo suvereno galiomis, gali numatyti tam tikrus užsieniečių teisinio subjektiškumo apribojimus. Svarbiausios politinės teisės, susijusios su valstybės funkcionavimu bei jos saugumo užtikrinimu, su valstybinių institucijų kūrimu ir valstybinės valdžios funkcijų įgyvendinimu, gali būti suteiktos tik valstybės piliečiams. Taigi minėti užsieniečių teisių apribojimai neprieštarauja svarbiausiems tarptautiniams teisiniams aktams žmogaus teisių srityje. Įtvirtindami žmogaus teisių gerbimo ir gynimo principą, minėti aktai jokiu būdu neapriboja kiekvienos valstybės suverenių teisių, savo nuožiūra nustatyti įvairių gyventojų grupių teisinį režimą. Lietuvos Respublikoje užsieniečiai, naudodamiesi savo teisėmis ir laisvėmis, neturi kenkti Lietuvos Respublikos interesams, Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams. Įstatymas įpareigoja užsieniečius gerbti Lietuvos Konstituciją bei įstatymus, ir jų laikytis.Šio darbo tikslas – atskleisti pagrindinius aspektus, susijusius su užsieniečių teisine padėtimi.Kad įgyvendinti darbo tikslą, apibrėžiami tokie darbo uždaviniai – išanalizuoti užsieniečių atvykimo ir išvykimo, gyvenimo ir darbo problemas Lietuvos Respublikoje, aptarti užsieniečių teises, laisves ir pareigas bei užsieniečių teisinę atsakomybę Lietuvos Respublikoje. ...

Literatūros šaltiniai 9 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Uzsienieciu teisinis statusas.doc (21.97 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Li...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis. 1922 m. rugpjūčio l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė insti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respubliko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti