Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms

Įvadas. Vadovavimo privataus ir viešojo sektorių skirtumai. Vadovavimas viešosiose ir privačiose organizacijose. Valstybinis valdymas. Valstybinio valdymo subjektai. Demokratinis valdymas. Vadovavimo strategijos. Viešojo sektoriaus valdymo lygiai. Veiklos keitimo lygmuo. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 1 puslapis
1 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 2 puslapis
2 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 3 puslapis
3 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 4 puslapis
4 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 5 puslapis
5 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 6 puslapis
6 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 7 puslapis
7 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 8 puslapis
8 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 9 puslapis
9 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 10 puslapis
10 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 11 puslapis
11 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 12 puslapis
12 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 13 puslapis
13 puslapis
Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vadovavimas yra labai svarbi funkcija, be jos neįmanoma jokia organizacinė veikla. Vadovavimas – tai darbuotojų nukreipimas ir jų motyvavimas siekti tam tikro tikslo, naudojant atitinkamą vadovavimo stilių, renkantis įvairias poveikio formas, vadovavimo būdus ir metodus. Tai tarsi "pasibjaurėtinas sniego žmogus, kurio pėdsakų visur pilna, tačiau jo paties niekas nėra regėjęs"...Vadovavimas žmonėms – mokslas ir menas. Darbo kolektyvo lyderiui keliami dideli reikalavimai visose visuomeninio gyvenimo sferose ir visuose valdymo lygiuose. Jis turi būti ne tik geras specialistas, bet ir gabus organizatorius, aukštos kultūros, plačios eurudicijos kolektyvo lyderis, sugebantis įžiebti žmonėse entuziazmą ir vesti juos paskui save. Galime teigti, kad šis reiškinys nuo žmogaus charakterio neatsiejama veiklos dalis. Vadovai privalo siekti įgyvendinti tikslus, sugebėti kurti ir išlaikyti bendradarbių pasitikėjimą, būti optimistai ir mokėti užkrėsti pavaldinius ateities vizija.Vadovui nepakanka išmanyti tik techniką ir tecnologiją, jam būtina pažinti ir žmonių valdymo mokslo ir meno pagrindus, jo sudedamasias dalis: psichologiją, etiką, pedagogiką, socialinę psichologiją, logiką. Jo darbas susijęs su nauolatiniais informaciniais ir emociniais kontaktais, kuriems būdinga įtampa, turinio įvairovė, trumpalaikiškumas ir atsitiktinumas. Dabartinėms organizacijoms būdinga tai, kad per daug kontroliuojama ir nepakankamai vadovaujama, o žmonės nenori, kad juos kontroliuotų. Jie nori, kad jiems vadovautų, todėl populiarus yra ne administratorius, o lyderis. Yra didelis skirtumas tarp kontroliuojančio lyderio (administravimo) ir vadovavimo, rodant lyderiavimo pavyzdį, ir jie abu yra svarbūs. "Administruoti" reiškia nurodyti priežastį, įvykdyti, įsipareigoti arba imtis atsakomybės, duoti nurodymus. Vadovauti – tai turėti įtakos, vesti kuria nors kryptimi, kursu, veiksmu, nuomone. Vadovavimas viešosioms institucijoms skiriasi nuo privačioms institucijos. Šiuos skirtumus privalu žinoti, nagrinėjant valdymą. Jokia veikla, kaip ir vadovavimas, neapsieina be strategijos. Svarbu kiekvienai organizacijai kurti savo strategijas. Taip pat aktualus šiandien klausimas demokratijos svarba valstybės valdymo vaidmenyje. Todėl šio darbo tiklsas yra apžvelgti visas šias temas ir padaryti išvadas apie vadovavimą viešojosioms administravimo institucijoms. Rašant šį darbą buvo naudojamasi moksline literatūra bei internetine medžiaga. ...

Literatūros šaltiniai 4
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vadovavimas viesojo administravimo institucijoms.doc (23.69 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti