Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje

Įvadas. Vadovavimo stilių apžvalga teoriniu aspektu. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių klasifikacijos. Platono pateikta vadovavimo stiliaus ir vadovų tipų klasifikacija. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie tradicinių. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie šiuolaikinių. K. Levino pateikta individualių vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto išplėstiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovo vadybinių veiksmų prioritetus. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal P. Hersį ir K. Blanchardą. Vadovavimo stilių klasifikacija pasiūlyta F. Fiedlerio. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. 3 Vadovavimo stiliaus pasirinkimui įtakos turintys veiksniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimas. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo metodika. Antrinių duomenų šaltinis. Pirminių duomenų šaltiniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Telšių apskrities 14-os mokyklų apklausos tema "Vadovo kompetencija ir jos ugdymas" rezultatai. Standartizuotos anketinės apklausos rezultatų analizė. Anketos – klausimyno "Koks jūsų vadovavimo stilius" rezultatai. Išvados. Priedai (2).
1 atsiliepimai
Apimtis
23 puslapiai
Kategorija
Organizacinės psichologijos referatas
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 1 puslapis
1 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 2 puslapis
2 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 3 puslapis
3 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 4 puslapis
4 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 5 puslapis
5 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 6 puslapis
6 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 7 puslapis
7 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 8 puslapis
8 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 9 puslapis
9 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 10 puslapis
10 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 11 puslapis
11 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 12 puslapis
12 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 13 puslapis
13 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 14 puslapis
14 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 15 puslapis
15 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 16 puslapis
16 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 17 puslapis
17 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 18 puslapis
18 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 19 puslapis
19 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 20 puslapis
20 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 21 puslapis
21 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 22 puslapis
22 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 23 puslapis
23 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 24 puslapis
24 puslapis
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje 25 puslapis
25 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vadovavimo būtinumas egzistavo visais laikais. Kabantys Babilono sodai, garsiosios Egipto piramidės ir kiti žiloje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik dėl organizuotų žmonių pastangų. Šiais laikais, kai viskas nuolat keičiasi: situacija rinkoje, organizacijų struktūra, technologijos, keičiasi ir vadovams keliami reikalavimai - gebėti vadovauti vykstant nepaliaujamoms permainoms. Visų lygių vadovai turi išmanyti vadovavimo stilius ir gebėti juos taikyti skirtingose situacijose. Kaip tai sėkmingai daryti ir kokiomis priemonės? Kokiose situacijose ir koks vadovavimo stilius efektyviausias? Kas lemia jo pasirinkimą? Tai klausimai, kurie vadovui bent kartą gyvenime tikrai iškyla. O į juos atsakyti iš tiesų sunku, nes vadovavimo stilių yra daug ir įvairių. Teksaso universiteto dėstytojai Robert Blake ir Jane Mouton knygoje "Naujasis vadovo tinklelis" išvardija netgi 81 vadovavimo būdą. Taigi šiuo darbu pabandysiu rasti bent dalį atsakymų į šiuos klausimus.Rašydama darbą, išsikėliau tikslą susipažinti ir apžvelgti vadovavimo stilių teoriškai ir praktiškai.Darbo uždaviniai:pateikti sąvokas, susijusias su vadovavimo stilium;plačiau aptarti vadovavimo stilių klasifikacijas;susipažinti su veiksniais, darančiais įtaką vadovavimo stiliaus pasirinkimui;apklausus švietimo organizacijos darbuotojus, nustatyti jų vadovo vadovavimo stilių;pasitelkus testą "KOKS JŪSŲ VADOVAVIMO STILIUS" apklausti švietimo organizacijos vadovą ir išsiaiškinti, koks jo vadovavimo stilius.Darbo metodika: publicistinės ir mokslinės literatūros analizė, pirminių duomenų rinkimo metodai – standartizuota raštiška anketinė apklausa ir raštiška anketa-testas.Taigi, kad organizacija dirbtų efektyviai, reikia jai vadovaujančio žmogaus – vadovo.Vadovas – valdymo veiklą realizuojantis asmuo, kuris koordinuoja organizacijos narių veiksmus ir pastangas, kad pasiektų bendrą tikslą, efektyviai ir veiksmingai naudojant visas turimas priemones ir išteklius. Vadovas taip turi paskirstyti darbą tarp organizacijos narių, kad būtų geriausiai panaudojamos ir jų, ir turimų įrengimų galimybės. Paskirsčius darbus, reikia motyvuoti – sudaryti tokias sąlygas, kad darbuotojai, norėdami pasiekti savo tikslus, kartu pasiektų ir tai, ko nori vadovas. ...

Literatūros šaltiniai 19
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vadovavimo stilius ir jo nustatymas svietimo organizacijoje.doc (57.42 KB)

Kiti mokslo darbai

Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai
Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Organizacinės psichologijos diplominis darbas

Temos aktualumas. Streso samprata. Kas yra stresas? Mokyklinis stresas. Paauglystė ir jos ypatumai. Paauglystės ir jauny...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elgesys su
Elgesys su "ypatingais" žmonėmis
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Parengta remiantis H. Rodžerso knyga " Vienos skrybėlės principas". " Ypatingi" žmonės. Misteriai...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Karjera
Karjera
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Karjeros efektyvumas. Karjeros sėkmingumas. Požiūris į karjerą. Prisitaikymas prie profesinės veiklos. Karjeros...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komandinis darbas (6)
Komandinis darbas (6)
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Komandinis darbas. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Neformalios komandos pagrindinės funkcijos. Kom...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komunikacija (4)
Komunikacija (4)
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Komunikacija. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Sprendimo pri...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti