Vadovo saviugda

Įvadas. Dėstymas. Vadovo veiklos ypatumai. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Interviu atsakymų aptarimas. Užsklanda. Priedai (2).
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Organizacinės psichologijos referatas
Vadovo saviugda 1 puslapis
1 puslapis
Vadovo saviugda 2 puslapis
2 puslapis
Vadovo saviugda 3 puslapis
3 puslapis
Vadovo saviugda 4 puslapis
4 puslapis
Vadovo saviugda 5 puslapis
5 puslapis
Vadovo saviugda 6 puslapis
6 puslapis
Vadovo saviugda 7 puslapis
7 puslapis
Vadovo saviugda 8 puslapis
8 puslapis
Vadovo saviugda 9 puslapis
9 puslapis
Vadovo saviugda 10 puslapis
10 puslapis
Vadovo saviugda 11 puslapis
11 puslapis
Vadovo saviugda 12 puslapis
12 puslapis
Vadovo saviugda 13 puslapis
13 puslapis
Vadovo saviugda 14 puslapis
14 puslapis
Vadovo saviugda 15 puslapis
15 puslapis
Vadovo saviugda 16 puslapis
16 puslapis
Vadovo saviugda 17 puslapis
17 puslapis
Vadovo saviugda 18 puslapis
18 puslapis
Vadovo saviugda 19 puslapis
19 puslapis
Vadovo saviugda 20 puslapis
20 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Žmogaus gyvenimas ir veikla yra susijęs su priklausimu tam tikrai grupei. Taip pat yra žinoma, kad kiekvienoje grupėje yra tam tikras išskirtinis asmuo, kuris valdo tą grupę. Taigi žmonės dažnai susiduria su vadovavimu.Vadyba – tai specifinė dabartinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes. Vadovavimo specifika reiškiasi tuo, kad išsiskiria žmogus ar asmenų grupė, lemianti kitų žmonių veiksmus ir pastangas, realizuojant bendrą tikslą, kad kuo efektyviau būtų panaudoti visi turimi ištekliai. Taigi vadovavimas tai procesas, telkiantis žmonės siekti ir realizuoti tam tikrus tikslus. Vadovavimas tai ypač svarbi ir sudėtinga vadybos funkcija. Vadovavimas universalus fenomenas, todėl įvairių sričių tyrinėtojai( psichologai, ekonomistai, politologai, teisininkai, sociologai ir kt.) jau daug dešimtmečių stengiasi atsakyti į šiuos klausimus, parengti naudingų patarimų, tačiau, kaip teigia W.G. Bennis (1985), "tikriausiai apie vadovavimą daugiau parašyta ir mažiau žinoma negu apie bet kurią kitą elgesio mokslo sritį" [1, p.7 – 8].Vadovavimas žmonėmis – mokslas ir menas. Darbo kolektyvo vadovui keliami dideli reikalavimai visose visuomeninio gyvenimo sferose ir visose valdymo lygiuose. Jis turi būti ne tik geras specialistas, bet ir gabus organizatorius, aukštos kultūros, plačios erudicijos kolektyvo lyderis, sugebantis įžiebti žmonėse entuziazmą ir vesti juos paskui save [4, p 6].Efektyviam vadovui būtina dar viena svarbi savybė, ypač šiuolaikinio valdymo sąlygomis. Tai sugebėjimas vesti paskui save žmones. Vadinasi, vadovas drauge turi būti lyderiu [6, p. 46]. Lyderis – tai žmogus, savo autoritetu darantis įtaką kolektyvo nariams. Labai gerai,, kai abu statusai – viršininko ir lyderio sutampa. Viršininkui valdžią suteikia valstybė arba aukštesnės valdymo struktūros skiriami įgaliojimą, o lyderiui galimybę daryti įtaką grupės nariams savanoriškai pripažįsta pati grupė. Lyderio statusas bendradarbiams daro didesnę įtaką nei jo turimi valdžios įgaliojimai. [5, p.149].Kyla natūralus klausimas: vadovu tampama ar gimstama? Pati pirmoji teorija bandžiusi paaiškinti efektyvaus vadovavimo prielaidas bei susisteminti esamą patyrimą, buvo vadinamoji "didžiojo žmogaus" teorija, dar kitaip vadinama savybių teorija. Jos atstovai rėmėsi teiginiu, kad vadovais – lyderiais yra gimstama, o ne tampama. Gimdamas žmogus jau atsineša su savimi tam tikrų savybių rinkinį, kuri ir nulems ar ateityje jis galės tapti geru vadovu ar ne. Tačiau praktikoje ši teorija susidūrė su daugeli problemų ir buvo sukritikuota. Pasirodė, kad skirtingose situacijose sėkmingą vadovavimą lemdavo skirtingos asmeninės savybės. Tai leido daryti išvadą, kad jeigu žmogui ir būdingos tam tikros savybės, tai dar nereiškia, kad jis gali būti geras vadovas. Taigi praktikoje savybių teorija pasirodė nepajėgi išsamiai paaiškinti, aks lemia to ar kito asmens kaip vadovo sėkmę. Tačiau kitą vertus, būtina turėti nemažai reikiamų bruožų, kad galėtum tapti geru vadovu [6, p.43 – 44]. Be to kiekvienas vadovas neturi stovėti vietoje, turi judėti į priekį ir užsiimti saviugdą. Dabartiniu laiku visuomenės tobulėjimo uždaviniai darosi ypač svarbūs. Išsivysčiusiuose Vakarų šalyse formuojasi žinių visuomenė, kur pagrindinis kapitalas yra ne finansai ar gamybos priemonės, o žinios, lemiančios sudėtingo, tobulomis technologijomis pagrįsto darbo sėkmę. Žinioms nuolat gausėjant ir sudėtingėjant, atsiranda būtinybė nuolat ugdytis. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vadovo saviugda.doc (35.24 KB)

Kiti mokslo darbai

Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai
Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Organizacinės psichologijos diplominis darbas

Temos aktualumas. Streso samprata. Kas yra stresas? Mokyklinis stresas. Paauglystė ir jos ypatumai. Paauglystės ir jauny...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elgesys su
Elgesys su "ypatingais" žmonėmis
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Parengta remiantis H. Rodžerso knyga " Vienos skrybėlės principas". " Ypatingi" žmonės. Misteriai...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Karjera
Karjera
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Karjeros efektyvumas. Karjeros sėkmingumas. Požiūris į karjerą. Prisitaikymas prie profesinės veiklos. Karjeros...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komandinis darbas (6)
Komandinis darbas (6)
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Komandinis darbas. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Neformalios komandos pagrindinės funkcijos. Kom...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komunikacija (4)
Komunikacija (4)
  • Konspektai »
  • Organizacinės psichologijos konspektas

Komunikacija. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Sprendimo pri...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti