Vadyba (101)

Grupė. Grupės savybės. Darbo grupių tipai. Vaidmenys grupėje. Grupės narys turėtų. Grupės vystymosi etapai. Grupės bruožai. Darbo grupėse variantai. Grupės vadovo/lyderio vaidmuo. Grupiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų medis. Nepakankamo pradinio kapitalo ir apyvartinės lėšos. Grupinių sprendimų privalumai. Moderatorius. Moderavimas sudaro sąlygas. Klasikinės grupių klasifikacijos. Realių grupių klasifikacija. Mažų grupių ypatybės. Didelė grupė. Pastovi grupė. Laikina grupė. Įforminta (formali) grupė. Formalios grupės sudaromos. Formalių grupių tipai. Psichologinio darnumo ryšys. Neformalių grupių privalumai organizacijai. Grupių formavimosi stadijos. Statusas. Grupės narių statusai. Darbo grupės efektyvumą lemia. Darbo grupių suderinamumas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų klasifikacija. Sprendimų priėmimo taisyklės. Valdymo sprendimų klasifikacijos. Vadovų sprendimų priėmimo stiliai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Požiūriai į sprendimų priėmimą. Racionalistų nuomone. Kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Organizacijos kultūros dalys. Organizacijų kultūrų rūšys. Organizacijų kultūros bruožai. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijų kultūros elementai. Teigiamas organizacijos kultūros poveikis. Neigiamas organizacijos kultūros poveikis. Pelno siekiančių organizacijų kultūros tipai. Vadybinio proceso kultūra. Valdymo procesų organizavimo kultūra. Valdymo darbo sąlygų kultūra. Dokumentacijos sistemos kultūra. Valdymo kultūros charakteristikos. Valdymo kultūros principai. Organizacijų vertybių rūšys. Kontrolė. Palyginimo atlikimui reikalinga. Kontrolės tikslas. Nukrypimai gali atsirasti. Kontrolės uždaviniai. Kontrolės vykdymo principai. Kontroliuoti galima. Pagrindiniai klausimai susiję su kontrolės vykdymu. Bendrosios kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės funkcijos. Kontrolės vykdymas skirtinguose hierarchijos lygiuose. Strategijos kontrolė organizacijos planavimo ir strateginės kontrolės sritys. Operacijos kontrolės porūšiai. Elgesio kontrolės porūšiai. Savikontrolės efektyvumą lemia. Elgesio kontrolės etapai. Kontrolės rūšys pagal taikymo laikotarpį. Kontrolės būdai. Kontrolės sistema. Kontrolės elementai. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės charakteristikos. Kiekybinė charakteristika kokybinė charakteristika. Laiko charakteristika. Vertės charakteristika. Kontrolės efektyvumą lemia. Kontrolė bus efektyvi, jeigu. Kontrolės veiksmingumą apsprendžia. Standartų klasifikacija. Kontrolės reikšmė. Konfliktas. Prieštaravimas tampa konfliktine situacija. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. Subjektyvios konfliktų kilimo priežastys. Negatyvūs veiksniai, įtakojantys konfliktus organizacijose (pavyzdžiai). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų f-jos. Konfliktų tipai. Darbo grupių vidaus konfliktai. Konflikto valdymo procesas. Konfliktų valdymo veiksmai. Aktyviai ir refleksyviai klausyti. Konfliktų valdymo principai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų požymiai. Konfliktų sprendimo būdai. Asmeniniai. Derybų veiksniai. Konfliktų sprendimo būdų pavyzdžiai. Konfliktų sprendimo strategijos. Tarpininkavimo taisyklės. Gero tarpininko bruožai. Darbuotojų mokymas. Lavinimas tobulinimas. Mokymo proceso etapai. Reakcija žinojimas elgesys rezultatai. Mokymo uždaviniai. Į organizacijos veiklos efektyvumą orientuoti uždaviniai. Darbuotojų mokymo sritys. Mokymo organizavimas. Gamybinio mokymo programos. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Modeliavimo proceso etapai. Profesinio mokymo sudėtinės dalys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciniai ugdymo veiksniai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Kvalifikacijos tobulinimo priežastys. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Tradiciniai kvalifikacijos metodai. Tradiciniai kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Paskaitos. Diskusijos ir debatai. Darbas grupėse. Nurodymai ir instrukcijos. Ekskursijos ir stažuotės. Netradicinių kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Stebėjimai ir įvertinimas. Kokybės būreliai. Dualūs vadybos seminarai. Neakivaizdinis mokymasis. Audiovizualinis mokymasis. Imitaciniai žaidimai. Mokymasis darbo vietoje. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo organizacijoje vidiniai ir išoriniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma. Poilsio rūšys. Darbo drausmė. Darbuotojo pareigos. Drausmės valdymo etapai. Drausmės tikslų ir taisyklių nustatymas ir paskelbimas. Elgesio įvertinimas ir keitimas. Darbuotojų, dažniausiai reikalaujančių drausminimo veiksmų, grupės. Drausminė atsakomybė taikoma. Šiurkštūs darbo pažeidimai. Drausminimo būdai. Formalus drausminimas. Neformalus drausminimas. Teisinis drausminimas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Skiriant drausminę nuobaudą būtina atsižvelgti. Nuobaudų skyrimo terminai. Nuobaudų galiojimo terminai. Darbo ginčai. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Vadovavimo funkciją atliekantys veiksniai. Vadovo vaidmuo. Vadovų kompetencijos rūšys. Kompetencija. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stilių rūšys. Vadovų funkcijos. Asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Asmeninis vadovavimo stilius – tam tikram vadovui būdingi elgesio ir poveikio pavaldiniams būdai, sąlygojami jo asmeninių ir vadovaujamos organizacijos darbuotojų savybių. Realus vadovo darbo laiko planas. Valdymo įgūdžių tipai. Darbo santykių tipai. Darbo santykiai. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimas. Delegavimo užduotys. Priežastys kodėl vadovai nedeleguoja valdžios. Efektyvaus delegavimo principai. Darbo sąlygos. Ergonomika. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro. Personalo klasifikacija pagal specifiką. Vadovai. Specialistai. Aptarnaujantis techninis personalas. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų aprašymo struktūra. Darbo vieta. Darbo vietų planavimas. Darbo vietų įrengimas. Technologinė įranga. Organizacinė įranga. Darbo vietų aptarnavimas. Aptarnavimų rūšys. Įvadinis instruktažas. Darbo sąlygos. Darbo sąlygų klasifikacija. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinė lyga. Darbo aplinkos klasifikacija. Komunikacija. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Informacijos perdavimo priemonės gali būti. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos klasifikacija. Organizaciniai trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos trikdžiai. Komunikacija. Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai reguliuoja. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai.
2 atsiliepimai
Apimtis
34 puslapiai
Kategorija
Vadybos špera
Vadyba (101) 1 puslapis
1 puslapis
Vadyba (101) 2 puslapis
2 puslapis
Vadyba (101) 3 puslapis
3 puslapis
Vadyba (101) 4 puslapis
4 puslapis
Vadyba (101) 5 puslapis
5 puslapis
Vadyba (101) 6 puslapis
6 puslapis
Vadyba (101) 7 puslapis
7 puslapis
Vadyba (101) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Vadyba 2 dalis.doc (77.4 KB)

Kiti mokslo darbai

Case analysis: Paper Supplies Corporation
Case analysis: Paper Supplies Corporation
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST a...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyve...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoran...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etiko...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti