Vadyba (62)

Kas yra rinkodara? Kokios yra išskiriamos rinkodaros kryptys? Trumpai paaiškinkite jas. Apibūdinkite gaminio gyvybinį ciklą ir pateikite būdingas gaminiui šio ciklo raidos fazes. Kokios yra išskiriamos pagrindinės dalys gaminio rinkodaros koncepcijoje? Išvardinkite aspektus, kuriais yra įvertinama gamybinės programos struktūros analizė. Kas yra būdinga augimo ir rinkos dalies metodui? Trumpai paaiškinkite Rinkos dalies ir augimo (Portfolio) metodą. Kokios yra išskiriamos konkurencijos formos įmonės atžvilgiu? Kokie yra įmonės rinkodaros tikslai? Paaiškinkite juos. Pagal ką gali būti diferencijuojama rinkos paklausa? Iš kokių dalių susideda vartojimo rinkos paklausos tyrimas? Apibūdinkite rinkos segmentavimą. Kas nulemia vartotojų poreikių motyvus? Kuo yra apibūdinamas nepatenkintų poreikių dydis? Nuo ko priklauso rinkos dalies prognozavimas ir ką jis leidžia įvertinti? Kokios yra išskiriamos pagrindinės rinkodaros strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokius etapus yra skirstomas techninis gamybos rengimas? Kokia yra konstruktorinio gamybos rengimo paskirtis? Į kokias dalis yra skirstomas konstruktorinis gamybos rengimas? Trumpai paaiškinkite jas. Kas yra vadinama technologiniu gamybos rengimu? Į kokias dvi grupes galima suskirstyti visus technologinio gamybos rengimo uždavinius? Kokios yra technologinio gamybos rengimo funkcijos? Kokios yra technologijų projektavimo stadijos? Kokie yra naudojami naujos gamybos diegimo metodai? Ką apima pardavimų vadyba? Kas formuoja bet kokios prekės ar paslaugos poziciją rinkoje? Kaip yra nustatoma produkto ar paslaugos kaina daugelyje įmonių ir kaip jūs suprantat terminą "maksimali kaina"? Kokios yra dažniausiai naudojamos pardavimų strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokias grupes yra suskirstomos įmonės pagal pasirinktą pardavimų strategiją? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui metodai? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui būdai? Kokiu atveju personalo valdymas yra laikomas veiksmingu? Į kokias stambias dedamąsias yra skirstoma personalo vadyba? Kokios yra išskiriamos organizacinės valdymo struktūros? Kokios yra naudojamos valdymo organizacinės struktūros? Kokios yra išskiriamos personalo kryptingo ugdymo koncepcijos? Skiriamos šios pagrindinės mokymo rūšys. Skiriamos dvi pagrindinės funkcijos. Nubraižykite ir trumpai paaiškinkite poreikių piramidės esmę pagal A.H. Maslową. Kas yra vadinama valdymo stiliumi? Kokie yra išskiriami valdymo stiliai? Kokius pagrindinius asmeninius bruožus ir sugebėjimus privalo turėti ar išsiugdyti efektyvus vadovas? Kas yra vadinama darbo organizavimu? Kokias darbo sritis apima darbo organizavimas? Kokios yra pagrindinės darbo pasidalinimo formos? Trumpai paaiškinkite jas. Kokiu atveju darbo vykdymo metodai yra laikomi optimaliais? Kas yra vadinama darbo norma? Kas yra vadinama laiko norma? Iš kokių dalių ji susideda? Kokie yra darbo normavimo metodai? Kas yra vadinama išdirbimo norma? Pagrindinės darbo užmokesčio formos? Nuo ko priklauso darbo užmokesčio dydis pasirinkus vietinę darbo užmokesčio formą? Kokios yra vietinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite progresyvinę ir regresyvinę vietines darbo apmokėjimo formas? Paaiškinti diferencijuotą (baudų), fiksuotu priedų, asmeninių priedų ir akordinę vietines darbo apmokėjimo formas? Kokios yra laikinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite dviejų (arba kelių) atlygių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų tradicinę pagal amžių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų sintezuotą pagal rezultatus laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Kuri iš laikinės darbo užmokesčio formos atmainų yra efektyviausia siekiant idealios darbo kokybės?
1 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Vadybos špera
Vadyba (62) 1 puslapis
1 puslapis
Vadyba (62) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas suspausta spera vadyba 2 kolis.doc (21.24 KB)

Kiti mokslo darbai

Case analysis: Paper Supplies Corporation
Case analysis: Paper Supplies Corporation
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST a...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyve...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoran...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etiko...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti