Vaikas ir šeima teisiniu aspektu

Įvadas. Šeima, motinystė ir tėvystė. Vaikystė. Vaikas ir šeima. Vaikas ir mokykla. Vaikas ir socialinė aplinka. Išvados. Išnašos.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 1 puslapis
1 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 2 puslapis
2 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 3 puslapis
3 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 4 puslapis
4 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 5 puslapis
5 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 6 puslapis
6 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 7 puslapis
7 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 8 puslapis
8 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 9 puslapis
9 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 10 puslapis
10 puslapis
Vaikas ir šeima teisiniu aspektu 11 puslapis
11 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Mūsų visuomenėje didelis dėmesys skiriamas šeimai, vaikystei, motinystei ir tėvystei. Ir tai saugo ir įgyvendina nemažai įstatymų. Vieni iš jų, tai LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Valstybinių pašalpų šeimoms auginančioms vaikus įstatymas ir kt. Šeima – tai pagrindinė visuomenės ląstelė ir natūrali visų jos narių gyvenimo bei gerovės aplinka. Ji taip pat yra ir svarbiausia asmeninės buities organizavimo forma, santuokos sąjunga ir giminyste besiremiantis kolektyvinis subjektas. Šeimai turi būti teikiama didžiausia, kokia tik įmanoma globa ir parama, ypač tuo laikotarpiu, kai yra kuriama šeima ir ji rūpinasi vaikų auklėjimu bei priežiūra.Motinystė – yra moters gebėjimas atlikti išskirtinę biologinę ir socialinę funkciją – gimdyti vaikus, pratęsti žmonijos egzistenciją. Motinystės sauga ir globa – vienas prioritetinių valstybės uždavinių.Vaiko interesų ir gerovės prioritetas visose visuomenės ir valstybės gyvenimo srityse įtvirtintas 1989m. Vaiko teisių konvencijoje, kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 1995m. liepos 3d. Jis pripažintas ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte, taip pat ir specializuotų įstaigų bei tarptautinių organizacijų, kurios rūpinasi vaikų gerove, įstatuose ir atitinkamuose dokumentuose. LR Konstitucijos 39 straipsnio 1 dalyje rašoma, kad "valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą" . Šeimoms, auginančioms vaikus, yra numatyta piniginė socialinė parama, kuri teikiama šeimai ar vienišam asmeniui atsidūrus ties skurdo riba ar kitais atvejais, taip pat teikiamas socialines paslaugas, t.y. pagalbą nepinigine forma. Piniginė socialinė parama teikiama įvairiomis pašalpomis arba kompensuojant tam tikras gyventojų išlaidas. Dalis piniginės socialinės paramos teikiama tam tikroms asmenų grupėms, kurioms įstatymais nustatyta gauti šią paramą be pajamų tikrinimo. Kita dalis teikiama nepasiturintiems asmenims, tikrinant jų pajamas. Visa tai įteisinta LR Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymu. Tas pats įstatymas nustato tokias mokamas pašalpas:1. vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui;2. nėštumo pašalpa besimokančioms moterims;3. šeimos pašalpa (mokama už kiekvieną vaiką iki trejų metų);4. pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų;5. vaiko globos pašalpa;6. pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams;7. našlaičio stipendija;8. pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Socialinės paslaugos – tai pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais. Pagrindinis šių paslaugų tikslas – patenkinti gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo vertas gyvenimo sąlygas, o galutinis tikslas – grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi. Lietuvos valstybės socialinė politika motinystės saugos srityje neprieštarauja saugios motinystės koncepcijai, kuri yra suformuluota daugelyje Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijų. Šiuose dokumentuose pabrėžiama, kad saugi motinystė – tai visuma socialinių, ekonominių, teisinių ir medicinos priemonių, kurios laidžia moterims išvengti nepageidaujamo nėštumo arba padeda gimdant vaikus, kai palankiausias tam amžius, kai moteris to nori, ir be neigiamo poveikio jos organizmui, padeda išsaugoti gimdyvių sveikatą, sudaro sąlygas auklėti vaikus, leidžia suderinti motinystę, buities reikalavimus ir darbinę veiklą. ...

Literatūros šaltiniai 9
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vaikas ir seima teisiniu aspektu.doc (15.45 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti